Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Архів 2019-2020

 

2019/2020 навчальний рік

 


 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

НАКАЗ

 

31.08.2020                                                                                                          № 60

 

Про призначення громадського

інспектора з охорони дитинства

на 2020/2021 навчальний рік

 

           На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», наказу Міністерства освіти та науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності, наказу Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету міністрів України від 05.04.2017 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів», з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного та інтелектуального розвитку дітей, з метою вдосконалення організації роботи з питань соціального захисту дітей, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми, запобігання вчиненню насильницьких дій над дітьми, вдосконаленням організації роботи зі своєчасного виявлення, влаштування та здійснення контролю за умовами життя, навчання і виховання дітей пільгових категорій.

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Призначити громадським інспектором з охорони прав дитинства на 2020/ 2021 навчальний рік музичного керівника Нагорну Ганну Олександрівну.

 З 01.09.2020 по 31.05.2021

         2. Громадському інспектору Нагорній Г.О.:

            2.1. Сформувати банк даних дітей пільгових категорій, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, та дітей, що перебувають на  обліку в дошкільному закладі.

До 11.09.2020

            2.2. Проводити роботу щодо виявлення вихованців пільгових категорій з метою надання їм необхідної соціальної, правової, матеріальної, психолого- педагогічної допомоги.

Протягом навчального року

         2.3. Провести обстеження умов життя та виховання дітей, матеріали обстежень узагальнити актами та винести на розгляд педагогічних рад, нарад при керівниках закладів.

Вересень, січень 2020/2021 навчального року

         2.4. Здійснювати контроль за навчанням, вихованням, станом здоров'я дітей пільгового контингенту, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та дітей, що перебувають на обліку в дошкільному закладі.

Протягом навчального року

         2.5. Здійснювати контроль за виконанням опікунами дітей своїх обов'язків.

Протягом навчального року

         2.6. Ознайомити педагогів та батьків із урядовими та галузевими актами, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Протягом навчального року

         2.7. Здійснювати контроль щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування охоплення їх позашкільною освітою.

Протягом навчального року

         2.8. Забезпечити проведення організаційно-методичної роботи з дітьми пільгових категорій, дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах та дітьми, які перебувають на обліку в дошкільному закладі.

Протягом навчального року

         2.9. Надавати звіт про результати проведеної роботи громадського інспектора з дітьми пільгових категорій до методичного центру.

Щоквартально,

до 01.10.2020,

до 01.12.2020,

до 01.03.2021,

                                                                                                             до 01.06.2021.

         2.10. Надати до методичного центру списки дітей пільгового контингенту, які навчаються у навчальному закладі (4 примірники), за формами, які додаються (додатки 1-20).

До 08.09.2020

            2.11. У разі виникнення необхідності своєчасно порушувати клопотання на ім’я начальника управління освіти щодо постановки на облік служби у справах дітей Київського району вихованців закладу як дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Упродовж 2020/2021 навчального року

         2.12. Здійснювати контроль за залученням до гурткової роботи дітей пільгового контингенту та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку служби у справах дітей.

Упродовж 2020/2021 навчального року

         2.13. Забезпечити своєчасне надання до централізованої бухгалтерії управління освіти документів для забезпечення дітей пільгового контингенту необхідними пільгами.

Щоквартально

         2.14. Забезпечити виконання заходів щодо профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми.

Упродовж 2020/2021 навчального року

         3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на музичного керівника Нагорну Г.О..

 

 

Завідувач                                                                                 С.А. Романенко

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

24.07.2020                                                                                                № 45

 

Про забезпечення доступу до

публічної інформації у формі

відкритих даних у комунальному закладі

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 382 «Джерельце» Харківської міської ради»

 

З метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних, на підставі ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 409), на виконання Розпорядження Харківського міського голови Кернеса Г.А. від 24.06.2019 № 88 «Щодо забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у Харківській міській раді та її виконавчих органах», відповідно до наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 04.07.2019 № № 158 «Про забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у Управлінні освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та у закладах освіти Київського району комунальної форми власності»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

     1.  Призначити відповідальною за оприлюднення інформації у формі відкритих даних діловода Добровецьку Наталію Олексіївну та у разі її відсутності вихователя-методиста Бабарику Наталію Григорівну

         2.  Відповідальній особі за оприлюднення інформації у формі відкритих даних, Добровецькій Н.О.:

         2.1. Забезпечити розміщення на відповідних сторінках Розпорядників інформації веб-порталу відкритих даних Харкова наказів про визначення осіб, відповідальних за оприлюднення інформації, та їх актуальність.

         2.2. Оновити реєстр (перелік) наборів даних, що перебувають у їхньому володінні (далі - Реєстр).

         2.3. Привести набори даних, їх паспорти та структури у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних», визначити періодичність оновлення наборів даних.

         2.4. Забезпечити у визначений чинним законодавством строк оприлюднення наборів даних, зазначених у Реєстрі, шляхом їх завантаження одночасно на веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

        2.5. Забезпечити достовірність та актуальність наборів даних, а також іншої оприлюдненої інформації.

         3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                            С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

 

НАКАЗ

 

23.06.2020                                                                                                   № 13-аг

Про призначення комісії

для проведення гідравлічних

випробувань опалювальної системи

 

Відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та з метою економічного споживання теплової енергії

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Створити комісію для проведення гідравлічних випробувань опалювальної системи в дошкільному навчальному закладі у складі:

         Голова комісії: завідувач господарства Холодна А.М.

         Члени комісії: робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівлі Бабанін В.І.

         2. В своїй роботі керуватися Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правилами з безпечної експлуатації теплових установок і мереж, інструкцією по обслуговуванню  теплофікаційного  вводу споживача тепломережі, інструкції з охорони праці при обслуговуванні установок та теплових мереж,  іншими нормативними документами з охорони праці.

                                                                                          23.06.2020

         3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                                         С.А. Романенко

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

НАКАЗ

 

02.06.2020                                                                                                        № 44

Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед здобувачів освіти дошкільного навчального закладу у літній період 2020 року

 

На підставі п. 4.20. Положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради  7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами згідно з рішенням 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 17.04.2019 № 1537/19), на виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.05.2020 № 82 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед здобувачів освіти закладів освіти м. Харкова у літній період 2020 року», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 08.05.2020 № 100 «Про порядок організованого закінчення 2019/2020 навчального року у закладах загальної середньої освіти», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 18.05.2020 № 102 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед здобувачів освіти закладів освіти Київського району м. Харкова у літній період 2020 року» забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою запобігання випадкам дитячого травматизму у літній період 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Призначити відповідальною за організацію роботи з охорони життя і здоров’я дітей та запобігання всім видам дитячого травматизму на літній оздоровчий період вихователя – методиста Бабарику Наталію Григорівну.

         2. Забезпечити неухильне виконання Кодексу цивільного захисту населення,  законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» тощо  в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

                                                                                        Протягом  2020 року

         3. Забезпечити організацію проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності.

02.06.2020

         4. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з вихованцями та їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання пожежної безпеки і правил дорожнього руху тощо.

         5. Розмістити на вебсайті закладу пам’ятки щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими, токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання пожежної безпеки і правил дорожнього руху тощо.

02.06.2020

 

         6. Здійснити контроль за відповідністю записів у журналах про проведення бесід з безпеки життєдіяльності.

                                                                                                02.06.2020

         7. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням правил та заходів безпеки у літній період 2020 року у дошкільному навчальному закладі.

                                                                              червень – серпень  2020

         8. Під час організації екскурсій дотримуватись вимог наказу Міністерства освіти України від 02.10.2014 №1124, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 №1340/26117 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи»,  листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.10 2002 № 2883 «Про порядок організації поїздок комплексних навчально-тематичних екскурсій», управління освіти Харківської міської ради від 30.05.2007 № 812 «Щодо порядку організації екскурсій учнів та вихованців закладів освіти міста Харкова», наказу управління освіти Київської районної ради від 24.09.2007 №419 «Про порядок організації екскурсій учнів загальноосвітніх закладі» (в разі закінчення карантину).

Протягом  2020 року

            9. Про всі випадки дитячого травматизму з вихованцями негайно повідомляти Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за телефоном 725-24-94, 725-24-86 і письмово в порядку, визначеному наказом Департамента освіти Харківської міської ради «Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у навчальних закладах м. Харкова» від 15.05.2008 №81.                                   

За необхідністю

         10. Провести додатково перевірку стану ведення журналів інструктажів з охорони життя та безпеки життєдіяльності; дотримання норм охорони праці в групах, музичній залі, приміщеннях закладу, ігрових та спортивних майданчиках.

                                                                                                        02.06.2020

         11. Педагогам:

         11.1. Поліпшувати роботу з охорону життя та здоров’я дітей та профілактики дитячого травматизму впродовж дня, у режимі роботи закладу.

Постійно

         11.2. Не залишати дітей без догляду у групі, на ігровому майданчику, не віддавати незнайомим людям

Постійно

         11.3. Здійснювати ранковий прийом дітей на ігрових майданчиках або біля групового входу, приймати дітей від батьків тільки за наявності головних уборів. Передавати дітей в чергову групу тільки за списком.

 Щодня

         11.4. При здійсненні ранкового прийому, проводити огляд дітей та опитування батьків про стан здоров’я кожної дитини.

Щоранку, вихователі

         11.5. Доводити до відома завідувача, вихователя–методиста, сестри медичної старшої про вихід дітей за межі дошкільного закладу.

За потребою, вихователі

         11.6. Вихователям чергових груп, записувати усіх прийнятих  дітей у журнал відвідування, о 8.00 віддавати дітей основним вихователям.

Щодня, вихователям чергових груп

         11.7. Забезпечувати якісне виконання режиму дня та тривалість форм активності, не перевантажувати дітей

Щодня

         11.8. Забезпечувати індивідуальний підхід до дітей, особливо до тих, що часто хворіє. Проводити загартовуючи заходи з урахуванням фізичного стану кожної дитини. Під час занять з фізичної культури забезпечувати виконання техніки безпеки задля уникнення травмування дітей.

Постійно

         11.9. Проводити бесіди з дітьми з профілактики усіх видів дитячого травматизму та поведінці в надзвичайних ситуаціях. Вдосконалювати роботу з дітьми щодо виховання самостійності, самоконтролю під час прогулянок. Вчити обережно ходити по сходинках, вологій траві, мокрому піску.

 Щоп’ятниці

         11.10. Вчити дітей бережного ставлення до свого здоров’я, запобігання перегрівання, сонячних опіків, отруєнь неїстівними грибами, ягодами.

Впродовж літнього періоду 2020

         11.11. Залучати помічника вихователя до допомоги під час виходу на ігровий майданчик та повернення з прогулянки. Забезпечити наявність питної води.

Щодня

         11.12. При виявленні несправності малих архітектурних форм та обладнання на ігрових майданчиках, повідомляти завідувачу або завідувачу господарства.

За потребою

         11.13. Перевіряти стан кріплення меблів та обладнання в групових приміщеннях.

Щодня, вихователі

         11.14. Планувати роботу  з охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму згідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік.

         11.15. Проводити профілактичну роботу з батьками по попередженню усіх видів дитячого травматизму та надання першої медичної долікарняної допомоги.

Щоп’ятниці

         11.16. Організовувати роботу з батьками по профілактиці кишкових, вірусних захворювань.

Щодня

         11.17. Доводити до відома батьків режим роботи чергових груп, нагадувати батькам, що вони повинні віддавати дітей вихователю особисто.

Щоранку

         11.18. Забезпечити поповнення інформаційних куточків дорожнього руху, протипожежної безпеки, побутового травматизму.

І тиждень червня

         11.19. Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем під час освітнього процесу, сповістити керівника закладу.

Негайно

          11.20. Інформувати Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради про нещасний випадок, який стався під час освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Протягом 3 – х діб з моменту

нещасного випадку

          11.21. Повідомити батькам потерпілого вихованця про нещасний випадок та його наслідки, якщо він трапився під час освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Негайно

         12. Сестрі медичній старший Поповій В.Д.:

         12.1. Здійснювати контроль за виконанням санітарно–гігієнічних вимог в групах, службових приміщеннях закладу, ігрових ділянках.

Постійно

         12.2. Здійснювати контроль за своєчасним, якісним приготуванням їжі згідно санітарно – гігієнічних  вимог, поповнювати раціон дітей стравами із свіжих овочів, салатів, фруктів, соків. Перевіряти дотримання питного режиму, графіків провітрювання.

Щодня

         12.3. Надавати першу медичну допомогу при травмах, укусах комах та нещасних випадках

За потребою

         12.4. Доповідати на апаратній нараді про стан роботи щодо виконання плану оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності вихованців закладу.

третій понеділок місяця

         12.5. Організовувати консультативну роботу з батьками з профілактики кишкових, вірусних захворювань. 

Щотижня

         13. Завідувачу господарства Холодній А.М.:

         13.1. Здійснювати контроль, аналіз дій молодшого обслуговуючого персоналу з профілактики дитячого травматизму.

Постійно

         13.2. Забезпечувати інвентарем молодший обслуговуючий персонал для прибирання приміщень, території, майданчиків закладу.

Постійно

         13.3. Проводити  обстеження будівлі, споруд, водопостачальних, опалювальної, каналізаційної систем в підвальному та групових приміщеннях.

Щодня

         13.4. Проводити  обстеження санітарного стану санітарно – технічного обладнання.

Щодня

         13.5. Оперативно реагувати на повідомлення співробітників про несправність обладнання, малих архітектурних форм на території.

Постійно

         13.6. Доповідати на апаратній нараді про стан роботи з охорони праці.

Третій понеділок місяця

         14. Помічникам вихователя:

         14.1. Створювати умови безпечного перебування дітей в закладі.

Щодня

         14.2. Повідомити батькам потерпілого вихованця про нещасний випадок та його наслідки, якщо він трапився під час освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Негайно

         14.3.  Дотримуватись графіку провітрювання, санітарних правил миття посуду, прибирання приміщення відповідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України №298/227 від 17.04.2006.

Щодня

         14.4. Надавати допомогу вихователеві під час проведення режимних процесів, загартовуючих заходів, організації прогулянок, екскурсій, пішохідних переходів.

Щодня

         14.5. Приносити їжу в групу тільки в закритому посуді. Не залишати гарячу їжу без нагляду на столі.

Три рази на день

         14.6. Зберігати миючі засоби в промаркірованому посуді у шафі під замком.

Постійно

         14.7. Не роздавати їжу в присутності дітей за столами.

Щодня

         14.8. Харчові відходи виносити після кожного прийому їжі.

Постійно

         15. Шеф-кухару Гавриленко І.Г.:

         15.1. Своєчасно, якісно готувати їжу згідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України №298/227 від 17. 04. 2006, дотримуватися технології приготування,

Три рази на день

         15.2. Суворо дотримуватись строків реалізації продуктів.

Постійно

         15.3. Дотримуватись інструкції по експлуатації електрообладнання.

Постійно

         15.4. Зберігати миючі засоби у промаркірованій тарі в спеціальній шафі.

Щодня

         15.5. Дотримуватись  санітарно – гігієнічних  вимог на харчоблоці, правил миття посуду.

Постійно

         15.6. Відходи виносити у верхньому одязі, у спеціальній тарі.

Постійно

         15.7. Не захаращувати виходи з харчоблоку.

Постійно

         16. Двірнику, сторожам:

         16.1. Прибирати предмети, що можуть представляти загрозу для життя і здоров’я дітей.

За потребою

         16.2. Своєчасно повідомляти завідувачу, завгоспу про виявлені несправності малі архітектурні форми.

За потребою

         16.3. Слідкувати за справністю інвентарю та збереженням його у спеціально відведеному місці.

Щодня

         17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                        С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

22.05.2020                                                                                        № 40

 

Про запровадження додаткових

протиепідемічних заходів

в закладі освіти в після карантинний період

 

 

         На виконання статті 75 Кодексу цивільного захисту України, з урахуванням статей  10, 29, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України   від 11.03.2020    № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), розпорядження від 07.05.2020 № 16 «Про запровадження додаткових протиепідемічних заходів на комунальних підприємствах, організаціях та установах міста Харкова», з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Здійснити заходи нерозповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 та розпочати навчально-виховний процес у закладі дошкільної освіти на після карантинний період з 01.06.2020.

Відповідно до встановлених термінів

2. Забезпечити наявність достатньої кількості одноразових медичних масок, нітрилових рукавичок, дезінфекційного розчину, який має документи на підтвердження його якості та безпечності.

До 29.05.2020

3. Інформувати батьків та співробітників закладу щодо встановлення обмежень та умов обслуговування при відвідуванні закладу в після карантинний період. Розмістити відповідну інформацію на офіційному сайті.

До 29.05.2020

4. Провести виважену інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо епідеміологічної ситуації, дотримання вимог санітарно-протиепідемічного режиму, профілактики захворювань з повітряно-крапельним механізмом передачі (грипу, ГРВІ та захворювань, спричинених коронавірусом COVID-2019) та забезпечити виконання санітарно-профілактичних заходів, враховуючи розпорядження від 07.05.2020 № 16 « Про запровадження додаткових протиепідемічних заходів на комунальних підприємствах, організаціях та установах міста Харкова».

До 29.05.2020

         5. Забезпечити функціонування 11 груп з режимом роботи, відповідно наказу № 79 від 02.09.2019 «Про режим роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №382 «Джерельце» Харківської міської ради» у 2019/2020 навчальному році».

Червень-серпень 2020

         6. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г.:

         6.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», за створення належних умов для нерозповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019.

Після карантинний період

         6.2. Розробити та надати для затвердження розклад зайнятості дітей, режим дня, графік видачі їжі з харчоблоку, графік здійснення питного режиму на після карантинний період.

До 29.05.2020

         6.3. Скласти план роботи закладу таким чином, щоб більшість занять проходили на свіжому повітрі.

До 29.05.2020

6.4. Забезпечити проведення ранкової гімнастики та занять з фізичної культури на свіжому повітрі без використання предметів.

Після карантинний період

6.5. Заборонити проведення занять з ліплення , заборонити чергування дітей у групах.

Після карантинний період

6.6. В умовах запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 заборонити проведення масових заходів із залучення учасників освітнього процесу, у тому числі випускних ранків.

Після карантинний період

7. Сестрі медичній старшій Поповій В.Д.:

7.1. Розробити план заходів щодо відкриття закладу освіти з урахуванням протиепідемічних вимог та ознайомити з ним під особистий підпис усіх працівників. (Додаток 1)

До 29.05.2020

7.2. Провести з працівниками закладу санітарний мінімум щодо організації та дотримання протиепідемічних заходів під час роботи.

До 29.05.2020

7.3. З метою запобігання виникнення спалахів захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-2019 допускати до роботи працівників закладу після щорічної відпустки тільки при наявності проходження медичного обстеження.

Червень-серпень 2020

7.4. Організувати проведення санітарно-просвітницької роботи з усіма працівниками закладу щодо запобігання виникнення спалахів захворюваності на COVID-2019.

Після карантинний період

7.5. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічного режиму у всіх приміщеннях закладу.

Постійно

7.6. Здійснювати щоденний температурний скринінг усім працівникам закладу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Запровадити ведення журналу опитування працівників щодо їх стану здоров’я із занесення до нього результатів температурного скринінгу.

Після карантинний період

7.7. Організувати кожні 2 години технологічну перевірку тривалістю 10 хвилин для проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів. Забезпечити проведення дезінфекцій та протирання ручок дверей та поверхонь на початку та у кінці робочого дня, та кожні дві години.

Після карантинний період

7.8. Під час відсутності дітей у групових приміщеннях обов’язково забезпечити проведення наскрізного або кутового провітрювання кожні 1,5 – 2 години з тривалістю не менше 15 хвилин. У спальнях наскрізне провітрювання здійснювати до та після денного сну.

Після карантинний період

7.9. Продумати забезпечення проведення температурного скринінгу для працівників, щоб цей процес не співпадав з приходом дітей до закладу.

Після карантинний період

7.10. Не допускати до закладу дітей, у яких під час проведення температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 ºС або ознаками респіраторних захворювань.

Після карантинний період

7.11. Організувати дітям температурний скринінг кожні 4 години під час перебування в закладі та результати заносити до журналу. Уразі підвищення температури – ізолювати дитину та негайно повідомити батьків.

Після карантинний період

7.12. Організувати отримання, видачу та роздавання їжі дітям, співробітниками у спеціальному одязі та нітрилових рукавичках.

Після карантинний період

8. Завідувачу господарства Холодній А.М.:

8.1. З метою запобігання виникнення спалахів захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-2019 забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання, каналізації та технологічного обладнання.

Після карантинний період

8.2. Забезпечити дотримання групової ізоляції як на території закладу, так і в будівлі всіх учасників навчально-виховного процесу.

Після карантинний період

8.3. З метою забезпечення максимального фізичного дистанціювання розробити графік заходу дітей до груп, які знаходяться на II  поверсі з урахуванням часу вологого прибирання сходів.(Додаток 2)

Після карантинний період

8.4. Суворо заборонити батькам або супроводжуючим особам приходити на територію закладу без захисних масок, та не допускати батьків без захисних масок на територію закладу. Заборонити батькам заходити до будівлі закладу.

Після карантинний період

8.5. Забезпечити прибирання території закладу два рази на день, у тому числі вранці за 1 – 2 години до прийому дітей. Прибирання необхідно супроводжувати поливом зі шланга (2 рази на день) і миттям підлоги тіньових навісів.

Після карантинний період

8.6. Організувати миття підлоги  приміщень групових осередків кожні дві години та у кінці дня із застосуванням дозволених у використанні дезінфекційних засобів. Воду після прибирання зливати в унітаз з наступною дезінфекцією останнього.

Після карантинний період

8.7. Забезпечити у групових приміщеннях встановлення бактерицидних ламп. Дезінфекцію бактерицидними лампами проводити за відсутності дітей.

Після карантинний період

9. Педагогічним працівникам:

9.1. За допомогою мобільних месенджерів зібрати інформацію щодо кількості дітей, які будуть відвідувати заклад з 01.06.2020.

До 29.05.2020

9.2. Забезпечити виконання заходів щодо нерозповсюдження та запобіганню гострої респіраторної хвороби COVID-2019.

Після карантинний період

9.3. Нести особисту відповідальність за охорону життя і здоров’я дітей, приділяючи особливу увагу профілактиці нерозповсюдження та запобіганню гострої респіраторної хвороби COVID-2019.

Після карантинний період

9.4. Здійснювати навчально-виховну роботу з дітьми відповідно до вимог освітньої програми розвитку дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина» з урахування затвердженого розкладу зайнятості дітей, режим дня, графіку видачі їжі з харчоблоку, графіку здійснення питного режиму.

Після карантинний період

9.5. Проводити прийом дітей після проведення їм температурного скринінгу у присутності батьків та заносити результати до журналу (кожної групи окремо).

Після карантинний період

9.6. Продумати розміщення дітей, з урахування їх кількості, за столами під час прийому їжі та у ліжках під час денного сну таким чином, щоб забачити фізичне дистанціювання. Під час роздавання та прийому їжі дітьми, вихователі та помічники вихователів повинні бути в спецодязі.

Після карантинний період

9.7. Суворо дотримуватись часу прийому дітей до закладу. Ознайомити батьків з годинами прийому дітей до закладу.

Після карантинний період

9.8. Підготувати групові приміщення та ігровий інвентар з урахуванням санітарних вимог щодо нерозповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019. Використовувати іграшки, які підлягають миттю та обробці дезінфекційними засобами (прибрати м’які іграшки, килими, тощо).

Після карантинний період

9.9. Організувати дітям миття рук після повернення з вулиці до груп, перед та після прийому їжі, після відвідування туалету, після занять та ігор.

Після карантинний період

9.10. Облаштувати куточки особистої гігієни, забезпечивши їх рідким милом, антисептиком, одноразовими паперовими серветками для рук. Біля рукомийників має бути інструкція з вимогами для правильного миття рук.

Після карантинний період

9.11. Забезпечити кожну дитину особистими паперовими рушниками, які зберігаються в окремому відсіку для кожної дитини.

Після карантинний період

9.12. Проводити прогулянки на відкритому повітрі не рідше двох разів на день. Оптимальний час перебування на відкритому повітрі 3,5 – 4 години на день з достатньою руховою активністю.

Після карантинний період

10. Усім працівникам мати змінний одяг та взуття для перебування в приміщенні закладу. Суворо дотримуватись заміни вуличного одягу та взуття на промаркований санітарний одяг.

Після карантинний період

11. Помічникам вихователів, прибиральнику службових приміщень забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у групових та інших приміщеннях закладу.

Після карантинний період

12. Забезпечити проведення загальних зборів щорічного звітування керівника у режимі он-лайн у червні 202 року. Інформацію та час проведення розмістити на офіційному сайті.

До 29.05.2020

13. Погодити бажання працівників закладу віком 60+ працювати з наданням їх письмової згоди про це.

До 29.05.2020

14. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                      С.А.Романенко

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»­­

 

НАКАЗ

05.05.2020                                                                                        № 37

 

Про продовження карантинних заходів  

спричинених  коронавірусом  COVID-19 

в закладі дошкільної освіти

 

 

 

         Згідно постанови Кабінету Міністрів України  від  11.03.2020  № 211

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID -19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020№ 1/9-154, Розпорядження Харківського міського голови від 11.03.2020 № 50 «Щодо організації  виконання на території міста Харкова  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України  коронавірусу COVID -19»,  відповідно до рішення позачергового засідання Уряду від 04.05.2020 року  щодо  продовження  карантинних заходів  до 22 травня 2020 року

 

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Продовжити карантинні заходи  спричинені  коронавірусом COVID -19  в закладі дошкільної освіти  до 22 травня 2020 року.

         2.  Продовжувати  проводити роз’яснювальну роботу з батьками вихованців щодо заборони відвідування закладу дітьми до особливого розпорядження.

на період карантину

 

         3.   На офіційному сайті закладу у розділі «Новини» та в інформаційних куточках на виходах з приміщення закладу розмістити   інформацію  щодо продовження термінів карантину.

         4. Забезпечити належні технічні умови для виконання роботи  працівникам закладу на період карантину.

         5.  Забезпечити безперебійне  функціонування будівлі та інженерних мереж, охорону приміщень, збереження матеріальних цінностей, дотримання протипожежних та санітарних норм та правил, економію енергоносіїв на час призупинення освітнього процесу.

          6. Комірнику Алєксєєвій Л.Ф.

6.1. Зберігати залишок вершкового масла у  морозильній камері при температурі не вище -18◦ С. Щоденно виміряти температуру в морозильній камері, вносити відповідні дані до журналу контролю за температурним режимом холодильника.

6.2. Перебирати овочі один раз на два тижні, розкладати їх тонким шаром для зберігання. Переважувати всі продукти у коморі, забезпечувати зберігання продуктів харчування відповідно до вимог Інструкції з організації харчування.

6.3. Своєчасно складати акти бракеражної комісії, акти списання зіпсованих овочів та надавати до бухгалтерії Управління освіти.

     7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                            С.А.Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

 

НАКАЗ

27.04.2020                                                                                                      № 10-аг

 

Про організацію чергування

по закладу дошкільної освіти

01.05.2020 – 03.05.2020

та 09.05.2020 – 11.05.2020

 

 

  Відповідно до наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 22.04.2020 № 42-аг «Про організацію чергування по Управлінню освіти 01.05.2020 – 03.05.2020 та 09.05.2020 – 11.05.2020», з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних з належним функціонуванням дошкільного навчального закладу, забезпечення збереження майна, дотримання протипожежної безпеки у вихідні, святкові та неробочі дні з 01 травня 2020 року по 03 травня 2020 року та з 09 травня 2020 року по 11 травня 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Призначити черговим по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №382 «Джерельце» Харківської міської ради:

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Дата

Час

1.

Алєксєєва Людмила Федорівна

комірник

01.05.2020

з 0900 до 1800

2.

Биченко Світлана Вікторівна

вихователь

02.05.2020

з 0900 до 1800

3.

Русанова Ольга Вікторівна

кастелянка

03.05.2020

з 0900 до 1800

4.

Добровецька Наталія Олексіївна

діловод

09.05.2020

з 0900 до 1800

5.

Холодна Алла Миколаївна

завідувач господарства

10.05.2020

з 0900 до 1800

6.

Бабарика Наталія Григорівна

вихователь-методист

11.05.2020

з 0900 до 1800

 

 

         2. Черговому працівнику дошкільного закладу здійснювати чергування за місцем проживання, у разі потреби передавати оперативну інформацію та в обов’язковому порядку звітувати про стан справ у закладі о 16.00 завідувачу та о 17.00 черговому по Управлінню освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

 

3. Завідувачу  господарства Холодній А.М.

3.1. Вжити необхідних заходів щодо охорони приміщень та збереження матеріальних цінностей, передбачити дотримання протипожежних норм та правил у дошкільному навчальному закладі.

До 30.04.2020

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Погоджено з ПК протокол № 23  від 16.04.2020 року

 

 

 

Завідувач                                                                            С.А.Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

                                        

                                                   Н А К А З

12.03.2020                                                                                                          № 28

 

Про тимчасове припинення

освітнього процесу в заклад

і дошкільної освіти у зв’язку

із запровадженням карантину

 

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України   від 11.03.2020    № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-2019», листами Міністерства освіти і науки України   від 11.03.2020   № 1/9-154, Департаменту освіти Харківської міської ради  від 12.03.2020        № 765/02-20/20, розпорядження Харківського міського голови від 11.03.2020 № 50 «Щодо організації виконання на території міста Харкова постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-2019»,   з метою запобігання  поширенню коронавірусу COVID-2019, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Ознайомити працівників закладу дошкільної освіти з нормативними документами щодо попередження поширення на території України коронавірусу COVID-2019.

12.03.2020

2. Тимчасове припинити освітній процес в закладі дошкільної освіти у зв’язку із запровадженням карантину

З 13.03.2020 по 03.04.2020

3. Затвердити заходи щодо запобігання поширення хвороби, проявів хвороби                                                           та дій у випадку захворювання (додаток 1).

12.03.2020  

4. Провести  інформаційно-роз’яснювальну роботу з педагогічними та іншими  працівниками в закладі дошкільної освіти.

Терміново

5. Діловоду Добровецькій Н.О.:

5.1. Розмістити цей наказ на офіційному сайті закладу дошкільної освіти.

13.03.2020

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                      С.А. Романенко

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу

від 12.03.2020 № 28

 

 

Заходи                                                                                                                                            щодо запобігання поширення хвороби, проявів хвороби                                                           та дій у випадку захворювання  

 

№ з/п

Назва заходу

 Термін виконання

Відповіда-льні особи

Примітки

1.

Ознайомити працівників закладу дошкільної освіти з постановою Кабінету Міністрів України   від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-2019», листами Міністерства освіти і науки України   від 11.03.2020 № 1/9-154, Департаменту освіти Харківської міської ради  від 12.03.2020 № 765/02-20/20, розпорядження Харківського міського голови від 11.03.2020 № 50 «Щодо організації виконання на території міста Харкова постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-2019»  

12.03.2020

Завідувач ЗДО

 

2.

Видати наказ про тимчасове припинення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти у зв’язку із запровадженням карантину

12.03.2020

Завідувач ЗДО

 

3.

Провести роз’яснювальну роботу серед співробітників закладу дошкільної освіти та батьків вихованців щодо заходів запобігання захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-2019, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. Розмістити відповідну інформацію на офіційному сайті закладу

13.03.2020

Сестра медична старша

 

4.

Запровадити карантин та заборону відвідувачів закладу здобувачами дошкільної освіти.

13.03.2020

Завідувач ЗДО

 

5.

Заборонити проведення та участь у масових заходах (конкурси, змагання, виставки, концерти) у приміщеннях та на території закладу дошкільної освіти

13.03.2020- 03.04.2020

Вихователь-методист

 

6.

Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій

13.03.2020- 03.04.2020

Сестра медична старша

 

7.

 Провести генеральне прибирання приміщень закладу дошкільної освіти із посиленням дезінфекційного режиму

13.03.2020 та 03.04.2020

Технічний персонал

 

8.

Забезпечити для працівників закладу умови для дотримання особистої гігієни (миття рук)

Постійно

Сестра медична старша

 

9.

Забезпечити працівників закладу достатньою кількістю засобів індивідуального захисту

13.03.2020

Завідувач ЗДО

 

10.

Забезпечити проведення щоденного моніторингу за станом здоров’я працівників закладу та у разі виявлення ознак ГРВІ – не допускати до роботи, спрямувати такого працівника до лікувального заклад (за його згодою) чи додому для подальшого лікування.

13.03.2020- 03.04.2020

Завідувач ЗДО

Сестра медична старша

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

01.03.2020                                                                                                    № 25

 

Про організацію роботи

щодо ведення військового обліку

у 2020 році

 

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 74), від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (в редакції від 11.01.2018 № 12), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 № 35 «Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році та основні завдання на 2020 рік», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради  від 10.02.2020 № 37 «Про організацію роботи щодо ведення військового обліку у 2020 році»  з метою організації роботи щодо ведення військового обліку

 

НАКАЗУЮ:

     1. Забезпечити організацію та ведення військового обліку у  закладі відповідно до вимог Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 74).

     2. Затвердити своїми наказами графіки звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють у закладі, з їх військово-обліковими документами.

     3. Забезпечити звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють у закладі, з їх військово-обліковими документами згідно з графіком.

     4. Забезпечити проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють у закладі, з обліковими даними районних військових комісаріатів у визначені планом .

     5. Відряджати відповідальну особу Добровецьку Н.О. за ведення військового обліку, у визначені планом строки до відповідних районних військових комісаріатів для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних військових комісаріатів.

     6. Організувати під час проведення звіряння обов’язкову перевірку наявності та стану військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних,  які працюють у закладі.

     7. Забезпечити внесення результатів звіряння до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних військових комісаріатів.

     8. Надавати до Управління освіти інформацію про проведену роботу за результатами звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють у закладі, з обліковими даними районних військових комісаріатів.

 У п’ятиденний строк,

після проведення звіряння

     9. Забезпечити якісну підготовку до перевірок стану військового обліку та бронювання у  закладі  у визначені планом строки.

     10. Забезпечити участь  відповідальної  особи  за ведення військового обліку, у заняттях із відповідальними за організацію та ведення військового обліку згідно з планом, затвердженим рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2019 № 35 «Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році та основні завдання на 2020 рік»

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на діловода Добровецьку Н.О.

 

 

Завідувач                                                                                  С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

­­

НАКАЗ

03.02.2020                                                                                                          № 12

 

Про призначення  відповідальної особи

щодо взаємодії з Харківським

міським центром зайнятості

 

На виконання п. 4.5 Договору (Угоди) № 208 від 30.01.2020 про співпрацю  з Харківським міським центром зайнятості, з метою належної координації дій закладу дошкільної освіти та вирішення поточних питань співробітництва 

 

НАКАЗУЮ:

1.  Призначити відповідальною особою діловода комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради»  Добровецьку Наталію Олексіївну за взаємодію з Харківським міським центром зайнятості  відповідно до п. 4.5 Договору (Угоди)  про співпрацю.

З 03.02.2020

2. Добровецькій Н.О., діловоду здійснювати обмін інформацією з Харківським міським центром зайнятості  з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» на паперових носіях або в електронному вигляді.

З 03.02.2020

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                      С.А.Романенко

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НАКАЗ

02.01.2020                                                                                                          № 4

 

Про організацію харчування дітей

у закладі дошкільної освіти

у 2020  році      

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки» (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році» , наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 17.12.2019 №309 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти Київського району у 2020 році» з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Забезпечити неухильне виконання нормативно - правових документів з питань організації харчування.

                                 Упродовж  2020 року.     

         2. Затвердити триразовий режим харчування та графік видачі страв з харчоблоку на групи (Додаток до наказу  №1).

02.01.2020

3. Створити в дошкільному навчальному закладі комісію з контролю  закладки продуктів харчування до котла на харчоблоці у складі:

Голова комісії: Романенко Світлана Анатоліївна, завідувач.

Члени комісії: Попова Валентина Дмитрівна, сестра медична старша;

                              інші - відповідно графіку (додаток 2).        

                                                      Упродовж  2020 року

4. Затвердити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:

голова комісії  - Романенко Світлана Анатоліївна, завідувач;

члени комісії: - Алєксєєва Людмила Федорівна, комірник ;

                         - Гавриленко  Ірина Григорівна, шеф-кухар;       

                         - Попова Валентина Дмитрівна, сестра медична старша;

                                                    Упродовж  2020 року

5. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:

5.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

                                       Щоденно

          5.2. Приймати продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів.

                                                            Упродовж  2020 року

          5.3. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту повертати його постачальнику.

                                                                                                 У разі необхідності

          5.4. При виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів надалі приймання продуктів здійснювати за участю представника постачальника, а також представника профспілкового комітету дошкільного навчального закладу Драгунової М.В., результати оформлювати актом приймання.

                                                                                              У разі виникнення                                                                               5.5. Якщо прийшло 4 і більше (менше) дітей від запланованої кількості дітей, на яких було розраховано меню членами  бракеражної комісії виписувати (знімати) продукти про що складати відповідний акт.

                                                                                                         За потребою      

          6. Призначити відповідальною особою за організацію дитячого харчування сестру медичну старшу Попову Валентину Дмитрівну, у разі її відсутності  -  вихователя – методиста Бабарику Наталію Григорівну.

                                                                                                  Упродовж 2020 року

          6.1. Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування тощо).

                                                                                                 Упродовж  2020 року

          6.2. На кожний наступний день складати меню-розклад відповідно до наявності продуктів харчування з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв.

                                                                                            Упродовж  2020 року

          6.3. Під час складання меню-розкладу дотримуватись розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об'єму готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп.

                                                                                           Упродовж  2020 року

          6.4. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на групи в об'ємі не

більше однієї порції дошкільної вікової групи, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, за температури, за якої вживатиметься страва, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції.

                                                                                           Упродовж  2020 року

          6.5. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями, бути присутньою під час відбирання проб кухарем.

                                                                                           Упродовж  2020 року

          6.6. Забезпечити розміщення завіреного завідувачем дошкільного навчального закладу перспективного тижневого  меню на наступну неділю із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

                                                                                         Кожного понеділка у 7.30

          6.7. Забезпечити розміщення завіреного завідувачем дошкільного навчального закладу щоденного меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

                                                                                                           Щодня, о 8-00                   

          6.8. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються.

                                                        Упродовж  2020 року

          6.9. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.

                                                        Упродовж  2020 року

          6.10. Контролювати санітарний стан харчоблоку, комори , овочесховища для зберігання продуктів харчування та приміщень  дошкільного навчального закладу.

                                                        Упродовж  2020 року

          6.11. Покласти відповідальність за  зняття проб готової продукції на сестру медичну старшу Попову В.Д., за її відсутності на комірника Алєксєєву Л.Ф.

                                                                                                 Упродовж  2020 року

          6.11.1. Знімати проби з готових страв безпосередньо з казана за 30 хвилин до видачі їжі після рівномірного перемішування страви в об’ємі не більше однієї порції дошкільної  вікової групи (від 4 до 6 років) відповідно до переліку страв, які наведено в меню – розкладі, і за тієї температури, за якої вживається страва.

          6.11.2. Визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах.

          6.11.3. Оцінювати кожну частину страви за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (наявність складових частин страви, у тому числі моркви, цибулі тощо, у котлетах – хліба), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано почищені овочі тощо).

          6.11.4.Здійснювати оцінку тільки ваги порції продуктів промислового виробництва  - ковбаси, твердих сирів, кондитерських виробів, хліба, масла вершкового, фруктів, ягід (зняттю проби ці продукти не підлягають).

          6.11.5. Вносити результати зняття проби до Журналу бракеражу готової продукції під особистий підпис.

          6.11.6. Затвердити наступний графік зняття проби готової продукції:  сніданок –7-50; обід – 11-00; полуденок – 14-40.

          6.11.7. Знімати добові проби безкоштовно, відповідно до п.1.24 «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006  № 298/227 .

                                                                                                                  Щодня

          6.12. Контролювати  безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу; відповідність термінів реалізації на продовольчій сировині та у супровідних документах; терміни реалізації та умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини.

                                                                                                                  Щодня

          6.13. Своєчасно інформувати завідувача дошкільного навчального закладу, відділ харчування Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради про кожний випадок постачання неякісних продуктів харчування письмово.       

                                                                                               У разі необхідності

          6.14. Здійснювати моніторингову діяльність за організацією раціонального харчування дітей:

- кожні десять днів - за виконанням норм харчування;

- щотижня - за технологією приготування їжі та виходом страв;

- оперативно - за дотриманням графіка видачі їжі з харчоблоку;

- щомісячно - щодо громадського контролю за харчуванням дітей;

- щомісячно - щодо стану батьківської оплати за харчування.

За необхідності проводити коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування

          6.15. Сприяти громадському контролю за станом харчування в усіх вікових групах та обов’язково відображати відгуки у "Журналі громадського контролю за станом харчування дітей у дошкільному навчальному закладі" та затвердити  склад комісій громадського контролю за станом харчування дітей у дошкільному навчальному закладі комісій згідно (додатку № 3).             

 Упродовж  2020 року

 

          6.16. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома.

                                                                                             Упродовж  2020 року

          6.17. Призначити відповідальними за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування сестру медичну старшу Попову В.Д., шеф-кухаря Гавриленко І.Г., комірника Алєксєєву Л.Ф.

                                                                                                Упродовж  2020 року

          6.18. Проводити вивчення вимог “Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах”, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з новоприйнятими працівниками в перший день їхньої роботи.

                                                                                                Упродовж  2020 року

          6.19. Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

                                                                                                Упродовж  2020 року

          6.20. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров'я працівників харчоблоку.

                                                                                                Упродовж  2020 року

          6.21. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

                                                                                          Упродовж  2020 року

          6.22. Проводити антропометричні виміри дітей (зріст, маса тіла): дітей раннього віку – 1 раз на місяць, дітей дошкільного віку – 1 раз на квартал, під час літнього оздоровчого періоду - щомісячно.

          6.23. Готувати аналітичну доповідь до наради при завідувачеві про стан дитячого харчування у дошкільному закладі з відображенням конкретних цифрових даних, їх порівняльного аналізу.

                                                                                          Щомісяця, до наради

          7. Покласти повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання на комірника Алєксєєву Людмилу Федорівну.

          8. Комірнику Алєксєєвій Людмилі Федорівні:

8.1. Заборонити замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, м'ясні обрізки, субпродукти (діафрагму, кров, легені, нирки, голови тощо), за винятком печінки та язика, а також свинину жирну, свинячі баки, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла та масла з доданням будь-якої іншої сировини (риби, морепродуктів тощо). Заборонити використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.

          8.2. При замовленні продуктів харчування дотримуватись розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та примірного двотижневого меню.

                                                        Упродовж  2020 року

          8.3. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

                                                        Упродовж  2020 року

          8.4. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до дошкільного навчального закладу.

                                                        Упродовж  2020 року

          8.5. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання.

                                                                  Упродовж  2020 року

          8.6. Подавати своєчасно заявки на продукти харчування до Управління освіти адміністрації Київського району відділу харчування. У Журналі заявок на продукти харчування обов'язково зазначати їх виконання.

                                                                                                        Щосереди

          8.7. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу.                                                                                                               Упродовж  2020 року

          8.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишківника та гострих респіраторних інфекцій.

                                                        Щоденно

          9. Покласти відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку на шеф-кухаря Гавриленко Ірину Григорівну.

Упродовж  2020  року

          10. Шеф-кухарю Гавриленко І.Г., кухарю Скрипкі І.С.:

         10.1. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичної сестри, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.

                                                        Упродовж  2020 року

          10.2. Складати акт, якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує стандартні відходи, та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів.

                                                                                     У разі необхідності

          10.3. Зберігати до вечора відходи м'яса, риби, яєць тощо.

                                                        Щоденно

         10.4. Відбирати проби з казана в об'ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності сестри медичної старшої, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби.

                                                        Щоденно

          10.5. Видавати готові страви тільки після зняття проби сестрою медичною старшою та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням.

                                                                                                      Щоденно

          10.6. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.

                                                        Упродовж  2020 року

          10.7. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу.

                                                        Упродовж  2020 року

          10.8. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

                                                        Упродовж  2020 року

          10.9. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишківника та гострих респіраторних інфекцій.

                                                                                                             Щоденно

10.10. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.

                                                        Упродовж  2020 року

10.11. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

                                                                                           Упродовж  2020 року

10.12. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів.

                                                        Упродовж  2020 року

          10.13. Своєчасно повертати до комори  вилучені  основні  продукти  харчування у разі зменшення дітей та отримувати  додані  основні продукти  харчування у разі збільшення кількості дітей згідно актам  бракеражної  комісії.

          11.     Помічникам вихователів усіх вікових груп:

         11.1. Отримувати їжу на групу лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.

                                                        Упродовж  2020 року

          11.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

                                                                                                                  Щодня

         11.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі згідно затверджених норм.

                                                                                            Упродовж  2020 року

          12. Вихователю – методисту Бабарикі Наталії Григорівні:

          12.1. Проводити медико – педагогічний контроль за організацією харчування дітей .                                                                                    

                                                                                                                    Щотижня

          12.2. Надавати консультативну допомогу педагогічному та обслуговуючому персоналу, який бере  участь в організації харчування дітей, з питань санітарного, гігієнічного та естетичного виховання.  

                                                                                                                    Щомісяця

          12.3. Здійснювати контроль за формуванням культурно-гігієнічних навичок вихованців.

                                                                                                                    Щотижня                                     

          13. Вихователям усіх вікових груп:

          13.1. Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

                                                                                                Упродовж  2020 року

          13.2. Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини. Затверджувати карту розсаджування у завідувача.

                                                        Два рази на рік

          13.3. Дотримуватись режиму харчування дітей.

                                                                                                           Щодня

          13.4. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням відповідного одягу.

                                                        Упродовж  2020 року

          13.5. Не садити дітей за столи до закінчення сервірування.

                                                                                              Щодня

         13.6. Питання раціонального харчування розглядати на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного навчального закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють, групових батьківських зборах, розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

                                                                                              Згідно графіку

13.7. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у дошкільний навчальний заклад для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво тощо.

                                                        Упродовж  2020 року

          13.8.Забезпечити належну роботу з батьками щодо своєчасної оплати за харчування дітей у дошкільному закладі. Тримати це питання під контролем,  не допускаючи заборгованості. Звітувати про стан оплати керівнику закладу.

                                                        Упродовж  2020 року

          14. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                        С.А. Романенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

02.12.2019                                                                                                   № 99

 

Про затвердження графіку                                                                 

Новорічних свят у

дошкільному навчальному закладі

 

На підставі Закону України «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону дитинства» згідно до річного плану свят та розваг дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце», з метою збереження життя, здоров’я, уникнення створення небезпечних протипожежних обставин, забезпечення протипожежної безпеки під час зимових канікул, Новорічних і Різдвяних свят у 2019/2020 навчальному році 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити графік проведення Новорічних свят у дошкільному навчальному закладі:

19.12.2019

09.00 – група №10 «Бджяіілка», молодша ;

10.00 – група № 11 «Ромашка» середня;

11.00 – група № 8 «Казка», старша;

12.00 – група № 2 «Квіточка» старша.

20.12.2019

9.00 –  група № 9 «Зірочка» молодша;

10.00 – група № 7 «Віночок» молодша;

11.00 – група № 3 «Калинка» середня;

12.00 – група № 4 «Сонечко» старша;

21.12.2019

09.00 – група  №1 «Курчатко» ранній вік;

10.00 –  група № 5 «Ягідка» ранній вік;

11.00 – група № 6 «Веселка» молодша.

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                   С.А. Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

                            

НАКАЗ

 

04.11.2019                                                                                      № 26- аг

 

Про перенесення

робочих днів у 2020 році

 

 

                Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 995-р «Про перенесення робочих днів у 2020 році», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 01.11.2019 № 168-аг «Про перенесення робочих днів у 2020 році» з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування  у  2020 році 07 січня – Різдва Христового

 

НАКАЗУЮ:

 

        1. Діловоду Добровецькій Н.О.:

  1. 1.1. Ознайомити співробітників закладу про перенесення робочих днів у 2020 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, робочий день із понеділка 06 січня на суботу 11 січня.

        1.2. Визначити відповідальних чергових у закладі.

За окремими наказами,

відповідно до термінів

   2. Вихователям довести інформацію про зміни у графіку роботи закладу до батьків  вихованців.

  3. Завідувачу господарства провести необхідні заходи щодо охорони приміщень та збереження матеріальних цінностей, передбачити дотримання протипожежних норм та правил у закладі.

    4. Вихователю – методисту Бабарикі Н.Г. розмістити цей наказ на офіційному сайті закладу дошкільної освіти.

До 06.11.2019                                                                                        

         5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                С.А.Романенко

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

                      ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»                       

 

НАКАЗ

 

09.10.2019                                                                                      № 25- аг

 

Про початок опалювального сезону

у дошкільному навчальному закладі

 

У відповідності до ст.ст. 7,16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», на виконання розпорядження Харківського міського голови Г.А. Кернеса від 07.10.2019 № 44/1 «Про початок опалювального сезону у місті Харкові», наказу Департаменту освіти від 09.10.2019 № 252 «Про початок опалювального сезону в закладах освіти м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради 09.10.2019 № 165-аг «Про початок опалювального сезону в закладах освіти м. Харкова»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Завідувачу господарства Холодній А. М.:

1.1. Вжити необхідних заходів щодо запуску внутришньобудинкових систем опалення приміщень дошкільного закладу.

                                                                                                                З 15.10.2019

1.2. Надавати інформацію до Управління освіти про хід проведення запуску

внутришньобудинкових систем опалення приміщень дошкільного навчального заклсаду о 10.00 та 15.00 щоденно за телефоном 725-24-87.

                                                                                      До завершення пуску тепла

2. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г. розмістити даний наказ на сайті закладу.

 

До 11.10.2019

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                               С.А.Романенко

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

                           ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»                            

 

НАКАЗ

 

20.09.2019                                                                                      № 23- аг

 

Про проведення інвентаризації

матеріальних цінностей

 

           З метою встановлення єдиних вимог до порядку проведення бюджетними установами і організаціями інвентаризації матеріальних цінностей та забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, керуючись Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (із змінами  та  доповненнями) та наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей» № 160-аг від 05.09.2019

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Для проведення інвентаризації матеріальних цінностей дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце», створити інвентаризаційну комісію  складі:

Голова комісії – Романенко С.А., завідувач;

Члени комісії – Бондар Г.В., вихователь;

                           Драгунова М.В., вихователь;

                           Уланова К.С., бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

2. Інвентаризацію проводити за участю матеріально – відповідальних осіб:

Романенко С.А. – завідувача;

Бабарики Н.Г. – вихователя – методиста;

Холодної А.М. – завідуюча господарства;

Попової В.Д. – сестри медичної старшої;

Чалої Н.І. – кастелянки;

Алєксєєвої Л.Ф. – комірника

 

3. Матеріально – відповідальним особам надати можливість перевірити матеріальні цінності дошкільного закладу.

 

4. Інвентаризацію провести  11 листопада 2019 року.

 

5. Результати інвентаризації розглянути комісією, проаналізувати, розглянути на нараді при завідувачеві.

До 27.12.2019

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Завідувач                                                                                     С.А. Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

                             

 

НАКАЗ

 

04.09.2019                                                                                      № 21- аг

 

Про підготовку дошкільного навчального закладу до роботи в опалювальний

період 2019/2020 навчального року

 

У відповідності до ст.ст. 7,16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  „Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 та з метою підготовки закладів освіти до осінньо-зимового періоду, дотримання ДСанПіН 5.5.2.008-01 і ДСанПіН 2.4.1.1249-03, створення сприятливих та безпечних умов для учнів та вихованців закладів освіти всіх типів та форм власності, організації ефективних заходів з енергозбереження

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Завідувачу господарства Холодній А.М.:

1.2. Провести утеплення вікон, дверей, чердачних та підвальних приміщень та периметрів забудов.

До 01.10.2019

1.3. Підготувати необхідну кількість пісчано-сольової суміші.

До 01.10.2019

1.4. Перевірити заповнення систем теплоносієм.

До 25.09.2019

1.5. Після включення тепла передавати до 1000 кожного робочого дня інформацію про стан температурного режиму до господарчої групи управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

З 01.10.2019 до 15.04.2020

2.   Надати   письмову   інформацію  до господарчої групи Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради про утеплення   вікон,   дверей, чердачних та підвальних приміщень та периметрів забудов.

До 25.09.2019

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                                  С.А. Романенко