Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Архів

Звіт керівника за 2019/2020 навчальний рік.

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 30.06.2020

 

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2019/2020 навчальному році заклад відвідувало 238 вихованця. Функціювало 11 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: одна група – з 10,5 годинним режимом роботи, три групи  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2019 і закінчено 31 травня 2020 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Положення «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275 від 13.12.2006 р.),  річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу (Протокол  педради закладу №1 від 31.08.2019) та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону при активній співпраці зі співробітниками ЖКП та дитячої поліклініки мікрорайону. На підставі зібраних даних було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від народження до шестирічного віку.

Педагогічні працівники під час обстеження мікрорайону відвідували сім’ї дошкільників, пропагували переваги здобуття системної дошкільної освіти та інформували батьків про зміст, форми та умови організації дошкільної освіти у закладі.

Усього у мікрорайоні 524 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 238 дітей. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 52%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 79, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад, також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого–педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  Тато, мама, я – спортивна сімʼя. Дані заходи мали змогу відвідати діти, які не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку. Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистячі засоби на харчоблок та групові приміщення; провести технічне обслуговування 11 вогнегасників; здійснювати повірку вимірювальної техніки (манометри, термометри);  провести замір опору ізоляції; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картридж та замінити барабан ксерокса; поповнити розвивально-ігрове середовище груп; придбати посуд на харчоблок та групові приміщення; придбати гардини, подушки, одіяла, рушники, постільну білизну; придбати дошки навчальні магнітні; пофарбувати усі ігрові майданчики для прогулянок; здійснювати неодноразово покіс трави на території закладу та на прилеглій території загальною площею більше 3 га; кронувати аварійні дерева.

Проведений ремонт у роздягальні групи №10 та туалетній кімнаті групи №5, замінено міжкімнатні двері в групах №3,7.

Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 44 співробітників, з них 17 – педагогічний персонал та 27 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 17 педагогів: з них – 11 з вищою освітою; 6 – з середньою спеціальною освітою.

У ДНЗ працює 15% педагогів зі стажем більше 20 років, 25% - стаж до 10 років, 15% - стаж до 10 років, 45% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина  педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 1 педагог має вищу кваліфікаційну категорію; 2 педагогів – спеціалісти І категорії;  9 педагогів – спеціаліст; 5 педагогів мають 11 тарифний розряд. 3 педагога закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

За даний час атестовано та підтверджено 11 тарифний розряд музичного керівника Нагорної Г.О. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні навчального плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист»; педагогічний стаж 25 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Бабарика Наталія Григорівна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»; педагогічний стаж 20 років; у дошкільному навчальному закладі працює з 2003 року.

V. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2019/2020 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо-виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально-виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2019/2020 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2020 року становить 28 дітей, серед них: 17 – діти з багатодітних сімей; 5 - діти з малозабезпечених сімей; 1–дитини з інвалідність; 5 - діти військовослужбовців – учасників АТО.

Одним з цільових пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя. На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: «Протипожежна безпека», «Емоційний комфорт», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама». У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально–психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час освітньо-виховного процесу.

Найбільша відвідуваність дітей по закладу відмічається у весняний (66,9%) та зимовий період (56,0%,) а найменший в літній (51,4%), що зумовлено оздоровленням дітей батьками за межами дошкільного закладу та закриттям закладу на проведення ремонтних робіт, а також вибуттям дітей шестирічного віку з закладу.

Під час проведення медичних оглядів фахівцями у 2019 році за станом здоров’я дітей на диспансерному обліку знаходяться 44 вихованці.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності щеплення. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІ Медичне обслуговування вихованців

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт. Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах. Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико–просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно–гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Виликого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

VІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. Планово проводилась  перевірка стану організації харчування дітей у закладі представниками Управління освіти. Адміністративні стягнення та штрафні санкції не накладалися. Надані приписи виконані в повному обсязі.

З 01.01.2020 встановлено нові грошові норми харчування для вихованців закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

- для вихованців віком від 1 до 3 років - 25,00 грн. (із розрахунку: 10,00 грн. - бюджетні кошти та 15,00 грн. - батьківська плата);

- для вихованців віком від 3 до 6 (7) років - 30,00 грн. (із розрахунку: 12 грн.

- бюджетні кошти та 18,00 грн. - батьківська плата).

У літній оздоровчий період в закладі організований додатковий II сніданок у вигляді соків. Вартість за  харчування збільшується на 10 відсотків.

Додатковий збір коштів за харчування дітей в закладі відсутній. Завідувач та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування.

Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно–гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно–епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою В. Д. спільно з шеф-кухарем Гавриленко І.Г.,  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню–розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою завідувачем Романенко С.А.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) старшою медичною сестрою Поповою В. Д., комірником Алєксєєвою Л. Ф., призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування у дошкільному навчальному закладі в 2019/2020 навчальному році» від 31.08.2019 № 50. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом ІІ кварталу 2020 року не зафіксовано.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Впродовж 2019/2020 навчального року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою В. Д., вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за ІІ квартал 2020 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 65,9%). Слід зазначити, що в 2019 році показник виконання був – 65,1%.

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медичною сестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей.  Вони дотримувались вимог Програми «Дитина», «Впевнений старт» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно–гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

VIII . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо–виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» та «Впевнений старт» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого–педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина», «Впевнений старт» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно–орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників,  вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. Педагогами закладу оформлено сайти, використовуючи інтернет можливості широко проводиться просвітницька робота з батьками вихованців.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2019/2020 навчального року в освітньо–виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програм «Дитина», «Впевнений старт». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко–математична компетентність), художньо– естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району:  спортивні змагання «Перші кроки», творчий конкурс «Листівка захиснику», «Зимова казка».

Робота під час  карантину

На період карантину у зв’язку з пандемією COVID – 19 педагоги закладу продовжили освітню діяльність з дітьми дистанційному режимі, використовуючи соціальні мережі viber, відеохостинг youtube, платформу zoom.

Для ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу ЗДО в умовах дистанційної роботи, педагоги мали технічні можливості для організації дистанційного навчання, вдосконалювали свої навички у володінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, постійно підвищувати свій професійний рівень, вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними.

Педагоги працювали з дітьми за участі батьків по перспективному плану, надавали рекомендації по проведенню занять, організації спостережень, ігрової, трудової діяльності, проводили консультативно-просвітницьку роботу, надавали різноманітні поради, рекомендації, консультації.

Крім того педагогічні працівники опрацьовували фахову методичну літературу, переглядали та прослухували вебінари, брали участь у онлайн-конференціях, виготовляли дидактичний матеріал для освітньої роботи з дітьми.

Тому діти продовжили засвоювати програмовий зміст відповідно до лексичних тем. Батьки активно долучилися до дистанційного навчання, підтримували постійний зворотній зв’язок з педагогами.

Аналіз виконання вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» свідчить про те, що більшість дітей ставиться до запропонованих завдань з цікавістю, прагнучи поліпшити свої досягнення, переробити, виправити помилки. Діти належним чином реалізовують свій потенціал, проявляють себе як особистості, прагнучи реалізуватись у різних сферах життєдіяльності. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності (фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня).

ІX. Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально–виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально– технічної бази дитячого закладу.

X. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці. У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ=3,4).

XІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 464 проведено ряд заходів, а саме:  ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

На особистому прийомі завідувачем дошкільного закладу впродовж 2019/2020 навчального року було прийнято 73 особи (7 звернень – влаштування на роботу, 5 - надання довідки роботу в закладі, 61 - звернення по влаштуванню дитини до закладу). Основними питаннями були питання щодо зарахування дитини до дошкільного закладу, роз’яснення питання електронної реєстрації дітей в дошкільні заклади. Три  звернення було щодо переведення дитини в інший заклад у зв’язку із зміною місцем проживанням.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Управління освіти про прийняті рішення. Всі питання, що порушувались громадянами взяті до уваги.

ПІДСУМКИ:

Підводячи підсумки минулого навчального року можна впевнено стверджувати, що адміністрація закладу забезпечувала  безпечні  умови для праці та освітньо-виховної діяльності членів трудового колективу.

Робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Оцінюючи результати досягнень закладу, можна зробити такий висновок: у нашому закладі дошкільної освіти сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного закладу. Санітарно – гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються, на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались.

Тому хочеться подякувати усім: представникам міської ради, працівникам ДНЗ, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликати усіх: “Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє.

Ваша підтримка дозволила закупити медикаменти, провести ремонтні роботи, придбати дезінфікуючі засоби, навчальну літературу, канцелярські прилади, іграшки тощо.

Ваша благодійна діяльність сприяла тому, що заклад щорічно покращує свою діяльність, підвищується суспільний рейтинг навчального закладу серед мешканців мікрорайону.

Ви допомагаєте працівникам освіти виконувати їх професійні обов’язки навчати, розвивати та виховувати підростаюче покоління, створювати комфортні сучасні умови для перебування вихованців у дошкільній установі.

Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя.

Дякую за увагу!

 

 

РІШЕННЯ

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють

від 30.06.2020

 

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення освітньо–виховною роботою дітей 5-ти річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо–виховний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація освітньо -виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні.

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                          

30.06.2020

15. Роботу Ради закладу, за звітній період, вважати виконаною на належному рівні.                                                                                                             

 30.06.2020

        16. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з навколишнім середовищем.
 2. Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження    пошуково-дослідницької  діяльності у освітньо-виховному процесі.
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Серпень 2020

17. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 01.06.2020

 

 

Звіт керівника за 2018/2019 навчальний рік.

 

РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

 та батьків або осіб, що їх замінюють

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально–виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо–навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           28.05.2019

15. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.                                                                                                              28.05.2019

16. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2018/2019 навчального року вважати задовільною.

28.05.2019

17. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників  засобами образотворчої діяльності.

2.Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження    пошуково – дослідницьку  діяльность у освітньо - виховний процес

 1. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Серпень 2019

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 10.06.2019

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 28.05.2019

 

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2018/2019 навчальному році заклад відвідувало 237 вихованця. Функціювало 11 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: одна група – з 10,5 годинним режимом роботи, три групи  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 3 вересня 2018 і закінчено 31 травня 2019 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Положення “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275 від 13.12.2006 р.),  річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу (Протокол  педради закладу №1 від 31.08.2018) та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону при активній співпраці зі співробітниками ЖКП та дитячої поліклініки мікрорайону. На підставі зібраних даних було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від народження до шестирічного віку.

Педагогічні працівники під час обстеження мікрорайону відвідували сім’ї дошкільників, пропагували переваги здобуття системної дошкільної освіти та інформували батьків про зміст, форми та умови організації дошкільної освіти у закладі.

Усього у мікрорайоні 524 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 237 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 52%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 79, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого–педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, які не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку. Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистячі засоби на харчоблок та групові приміщення; провести технічне обслуговування 11 вогнегасників; здійснювати повірку вимірювальної техніки (манометри, термометри);  провести замір опору ізоляції; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картридж та замінити барабан ксерокса; поповнити розвивально-ігрове середовище груп; придбати посуд на харчоблок та групові приміщення; придбати гардини, подушки, одіяла, рушники, постільну білизну (13.500 грн.); придбати дошки навчальні магнітні (4070 грн); пофарбувати усі ігрові майданчики для прогулянок; здійснювати неодноразово покіс трави на території закладу та на прилеглій території загальною площею більше 3 га; кронувати дерева та зрізати аварійні дерева;

Проведений ремонт у методичному кабінеті ,придбано пральні машини, холодильник, водонагрівач.

За бюджетні кошти замінені вікна, був зроблений капітальний ремонт в туалетній кімнаті № 3 «Калинка».

Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 48 співробітників, з них 15 – педагогічний персонал та 31 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 15 педагогів: з них – 9 з вищою освітою; 4 – з середньою спеціальною освітою.

У ДНЗ працює 15% педагогів зі стажем більше 20 років, 25% - стаж до 10 років, 15% - стаж до 10 років, 45% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина  педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 1 педагог має вищу кваліфікаційну категорію; 2 педагогів – спеціалісти І категорії;  6 педагога – спеціаліст; 5 педагогів мають 11 тарифний розряд. 3 педагогів закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

За даний час атестовано та підтверджено   «спеціаліст першої категорії» Драгунову М.В, підтверджено та атестовано 11 тарифний розряд Фурсову В.В. .. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист»; педагогічний стаж 24 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Бабарика Наталія Григорівна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»; педагогічний стаж 19 років; у дошкільному навчальному закладі працює з 2003 року.

V. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2018/2019 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо – виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально –виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2018/2019 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2019 року становить 32 дітей, серед них: 17 – діти з багатодітних сімей; 3- діти з малозабезпечених сімей; 2–дитини інваліда; 10-діти військовослужбовців – учасників АТО .

Одним з цільових пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя.На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека”, „Емоційний комфорт”, „Дитина і природа”, „Дорожній рух”, „Дитина вдома сама”. У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально–психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Аналіз захворюваності за І піврічя 2019 року у порівнянні з 2018 роком. Змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: збільшились показники на 0,2 по садових групах та підвищились  по ясельних групах на 0,6, всього пропущених днів по хворобі  1 дитиною не змінилось на 1,4.

За 5 місяців 2019 року загальна захворюваність - 74 випадків, в ясельних групах -18, в садових - 58 (в 2017 - 85, ясла -20, сад-65). Відповідно знизились показники загальної захворюваності. Кількість ГРЗ складає 12:  ясла - 4,  сад - 7 (в 2016 - 13: ясла - 2, сад - 14). Всього захворюваність на ГРЗ 13,3% (в 2018 -17,5%). У порівнянні з 2018 роком випадки інфекційних захворювань зменшилась на один випадок.

Інша патологія  в 2019 році – 75 випадків, в 2018 году-59 випадків.

Найбільша відвідуваність дітей по закладу відмічається у весняний (66,9%) та зимовий період (56,0%,) а найменший в літній (51,4%), що зумовлено оздоровленням дітей батьками за межами дошкільного закладу та закриттям закладу на проведення ремонтних робіт, а також вибуттям дітей шестирічного віку з закладу.

Під час проведення медичних оглядів фахівцями у 2019 році за станом здоров’я дітей на диспансерному обліку знаходяться 44 вихованців.

Кількісний склад дітей за станом здоров’я: 

 • відзначається незначне зменшення  дітей з хронічною патологією в 2018/2019 навчальному році на 1,6% у порівнянні з минулим навчальним роком.
 • дітей, які мають функціональні порушення стало менше на 11,7%,

         кількість здорових дітей збільшилась на  3,4%.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності щеплення. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІ Медичне обслуговування вихованців

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт. Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах. Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико–просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно–гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Виликого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи).

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

VІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач. Необхідно відмітити, що більшість технологічного обладнання в експлуатації знаходиться з 1978 року, тому актуальною є потреба його заміни.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. Планово проводиться  перевірка стану організації харчування дітей у закладі представниками районного управління освіти. Адміністративні стягнення та штрафні санкції не накладалися. Надані приписи виконані в повному обсязі.

Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила ранній вік – 20 грн., з яких 12 грн.  - батьківські кошти,  8 грн.  - дотація з бюджету; дошкільні групи – 25 грн., з яких 15 грн.  - батьківські кошти,  10 грн.  - дотація з бюджету . З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування.  Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно–гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом ІІ кварталу 2019 року постачалися, які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною на бази – постачальники, а саме:  ФОП «Юхно», ФОП «Баркова », ФОП «Насонова В.Г. », ФОП «Долгошеев», ФОП «Кулачко», ФОП «Лашин», ФОП «Проворотова », ТОВ «Хазар», ФОП «Ковальова», ФОП «Шевченко», ФОП «Пасопова»,   ФОП «Очередько» ФОП «Салюков»  ФОП «Фадеев» ФОП «Боборов» ФОП «Кузнецов» ФОП «Чтихін» ФОП «Драган» Своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом ІІ кварталу 2019 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно–епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з кухарем Гавриленко І.Г.,  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню–розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою завідувачем Романенко С.А.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) старшою медичною сестрою Поповою Валентиною Дмитрівною, комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною, призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування у дошкільному навчальному закладі в 2018/2019 навчальному році» від 31.08.2018 № 50. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом ІІ кварталу 2019 року не зафіксовано.

Кухарем  Гавриленко І.Г.,  відбиралися добові проби кожної страви раціону у присутності старшої медичної сестри в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались на харчоблоці.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом ІІ кварталу 2019 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за ІІ квартал 2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 65,1%). Слід зазначити, що в 2018 році показник виконання був – 63,1%.

У ІІ кварталі 2018 році на 100% виконано норми лише з круп, картоплі, значно перевищено норми з крупи – 120,0 %, у ІІ кварталі 2019 році крупи – 114%.  Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування ІІ кварталі 2018 році, зокрема: сир мʼякий – 25,2, овочі свіжі – 37,0 %, риби -31,9 %, а у ІІ кварталі 2017 році  сир м’який –51,6%, овочі свіжі–48,2%, риби -35,0 %    

Причиною дисбалансу недовиконання вищезазначених продуктів харчування є підвищення цін на продукти протягом 2018/2019року.

Недовиконані норми за такими продуктами: масло рослинне   - 57,8%,

риба - 31,9%, молоко - 57,4%, сир м’який      - 25,2%, овочі - 37,0%

Вцілому виконання натуральних норм складає 65,1%.

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели старша медична сестра, комірник, кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, журнал бракеражу сирої продукції заповнювався своєчасно, відповідно нормативних вимог.  

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медичною сестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей. Впродовж ІІ кварталу 2019 року вони дотримувались вимог Програми «Дитина», «Впевнений старт» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно–гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем – у старших групах). Починаючи з другого півріччя середньої групи дітей навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Протягом зазначено терміну спеціалістами санітарно–епідеміологічної служби перевірялась робота дошкільного навчального закладу.         

Впродовж ІІ кварталу 2019 року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2019 року становить 32дітей, серед них:

 • 17 – діти з багатодітних сімей;
 • 3- діти з малозабезпечених сімей ;
 •  2–дитини інваліда;
 • 10-діти військовослужбовців.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях Ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах. На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей, у наступному навчальному році планується:

 • проводити корекцію харчування кожні 10 днів;
 • проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;
 • здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

VIII . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо–виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» та «Впевнений старт» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого–педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина», «Впевнений старт» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно–орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників,  вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку. Так, у 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 22% становлять молоді педагоги без досвіду педагогічної роботи. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. Педагогами закладу оформлено сайти, використовуючи інтернет можливості широко проводиться просвітницька робота з батьками вихованців.

Вихователі закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2018/2019 навчального року в освітньо–виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програм «Дитина», «Впевнений старт». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко–математична компетентність), художньо– естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району: інтелектуальний  конкурс «Чомусики»;  спортивні змагання «Перші кроки», творчий конкурс «Київський район очима юних».

ІX. Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально–виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально– технічної бази дитячого закладу.

X. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці. У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ=3,4). Показники збільшуються, але є певні недоліки: недостатньо теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя; перелік різних видів ігор за віковими групами з даного питання потребує урізноманітнення; потребують урізноманітнення ситуації спілкування «Безпека на спортивних майданчиках та під час перебування в групі», «Безпека праці», «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»; інструментарій щодо виявлення знань дітей з безпеки життєдіяльності, а саме: діагностичні картки та схеми відстеження індивідуальної роботи з дітьми потребує удосконалення; мало відображались дані напрямки у дитячих розвагах.

XІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника за 2017/2018 навчальний рік.

 

РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

 та батьків або осіб, що їх замінюють

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально–виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо–навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           04.06.2018

15. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.                                                                                                              04.06.2018

16. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2017/2018 навчального року вважати задовільною.

04.06.2018

17. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників  інтерактивними методами навчання .
 2. Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження     дослідницької діяльності у освітньо -виховний процес
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Серпень 2018

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 10.06.2018

 

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 04.06.2018

 

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2017/2018 навчальному році заклад відвідувало 283 вихованця. Функціювало 11 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: одна група – з 10,5 годинним режимом роботи, три групи  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2017 і закінчено 31 травня 2018 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Положення “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275 від 13.12.2006 р.),  річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу (Протокол  педради закладу №1 від 31.08.2017) та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону при активній співпраці зі співробітниками ЖКП та дитячої поліклініки мікрорайону. На підставі зібраних даних було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від народження до шестирічного віку.

Педагогічні працівники під час обстеження мікрорайону відвідували сім’ї дошкільників, пропагували переваги здобуття системної дошкільної освіти та інформували батьків про зміст, форми та умови організації дошкільної освіти у закладі.

Усього у мікрорайоні 524 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 283 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 52%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 79, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого–педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, які не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку. Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистячі засоби на харчоблок та групові приміщення; провести технічне обслуговування 11 вогнегасників; здійснювати повірку вимірювальної техніки (манометри, термометри);  провести замір опору ізоляції; замінити освітлювальні прилади на енергозберігаючі лампи; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картридж та замінити барабан ксерокса; поповнити розвивально-ігрове середовище груп; придбати посуд на харчоблок та групові приміщення; придбати гардини, подушки, одіяла, рушники, постільну білизну (13.500 грн.); придбати дошки навчальні магнітні (4070 грн); пофарбувати усі ігрові майданчики для прогулянок; здійснювати неодноразово покіс трави на території закладу та на прилеглій території загальною площею більше 3 га; кронувати дерева та зрізати аварійні дерева; провести ремонт у спальних  кімнатах (груп №3,№10)

Дошкільний заклад приймає участь у реалізації проекту ЮНІСЕФ «Садочок – простір дружній до дитини». Завдяки цьому у дошкільному закладі у  навчальному році відкрилася нова група для дітей дошкільного віку. Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 48 співробітників, з них 17 – педагогічний персонал та 31 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 17 педагогів: з них – 9 з вищою освітою; 8 – з середньою спеціальною освітою.

У ДНЗ працює 15% педагогів зі стажем більше 20 років, 25% - стаж до 10 років, 15% - стаж до 10 років, 45% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина  педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 1 педагог має вищу кваліфікаційну категорію; 2 педагогів – спеціалісти І категорії;  6 педагога – спеціаліст; 6 педагогів мають 11 тарифний розряд. 3 педагогів закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

Курси підвищення кваліфікації у Харківській академії неперервної освіти у 2017/2018 навчальному році пройшли 3 педагоги (план курсової перепідготовки виконаний на 100% ). За даний час атестовано та підтверджено   «спеціаліст першої категорії» Бабарику Н.Г.. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист»; педагогічний стаж 23 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Бабарика Наталія Григорівна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»; педагогічний стаж 18 років; у дошкільному навчальному закладі працює з 2003 року.

V. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2017/2018 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо – виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально –виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2017/2018 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2018 року становить 26 дітей, серед них: 12 – діти з багатодітних сімей; 4- діти з малозабезпечених сімей; 2–дитини інваліда; 9-діти військовослужбовців – учасників АТО 14 дітей.

Одним з цільових пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя.На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека”, „Емоційний комфорт”, „Дитина і природа”, „Дорожній рух”, „Дитина вдома сама”. У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально–психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Аналіз захворюваності за І піврічя 2018 року у порівнянні з 2017 роком. Змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: збільшились показники на 0,2 по садових групах та підвищились  по ясельних групах на 0,6, всього пропущених днів по хворобі  1 дитиною не змінилось на 1,4.

За 5 місяців 2018 року загальна захворюваність - 74 випадків, в ясельних групах -18, в садових - 58 (в 2017 - 85, ясла -20, сад-65). Відповідно знизились показники загальної захворюваності. Кількість ГРЗ складає 12:  ясла - 4,  сад - 7 (в 2016 - 13: ясла - 2, сад - 14). Всього захворюваність на ГРЗ 13,3% (в 2017 -17,5%). У порівнянні з 2018 роком випадки інфекційних захворювань зменшилась на один випадок.

Інша патологія  в 2018 році – 75 випадків, в 2017 году-59 випадків.

Найбільша відвідуваність дітей по закладу відмічається у весняний (66,9%) та зимовий період (56,0%,) а найменший в літній (51,4%), що зумовлено оздоровленням дітей батьками за межами дошкільного закладу та закриттям закладу на проведення ремонтних робіт, а також вибуттям дітей шестирічного віку з закладу.

Під час проведення медичних оглядів фахівцями у 2018 році за станом здоров’я дітей на диспансерному обліку знаходяться 44 вихованців.

Кількісний склад дітей за станом здоров’я: 

 • відзначається незначне зменшення  дітей з хронічною патологією в 2017/2018 навчальному році на 1,6% у порівнянні з минулим навчальним роком.
 • дітей, які мають функціональні порушення стало менше на 11,7%,

         кількість здорових дітей збільшилась на  3,4%.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності щеплення. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІ Медичне обслуговування вихованців

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють медичні працівники (лікар Коваленко В.В., яка є працівником Міської дитячої поліклініки № 23 та медична сестра що входить до штату працівників закладу). Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах. Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико–просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно–гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Виликого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи).

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

VІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач. Необхідно відмітити, що більшість технологічного обладнання в експлуатації знаходиться з 1978 року, тому актуальною є потреба його заміни.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. Планово проводиться  перевірка стану організації харчування дітей у закладі представниками районного управління освіти. Адміністративні стягнення та штрафні санкції не накладалися. Надані приписи виконані в повному обсязі.

Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила ранній вік – 18 грн., з яких 10.80 грн.  - батьківські кошти,  7.20 грн.  - дотація з бюджету; дошкільні групи – 23 грн., з яких 13.80 грн.  - батьківські кошти,  9.20 грн.  - дотація з бюджету . З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування. Батьківська плата складатиме 15 гр., 18 коп., садові групи (11.85 грн. – групи раннього віку) ще 10 грн.12 коп., (7.95 грн.) доплачуватиме держава. Таким чином, вартість харчування дитини за добу перебування у дитсадку в літній оздоровчий період становитиме 25.30 грн., - садові групи, 19.80 грн. - групи раннього віку.  Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно–гігієнічних навичок, помічники вихователів, санітарки–няні виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом ІІ кварталу 2017 року постачалися, які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною на бази – постачальники, а саме:  ФОП «Юхно», ФОП «Баркова », ФОП «Насонова В.Г. », ФОП «Долгошеев», ФОП «Кулачко», ФОП «Лашин», ФОП «Проворотова », ТОВ «Хазар», ФОП «Ковальова», ФОП «Шевченко», ФОП «Пасопова»,   ФОП «Очередько» ФОП «Салюков»  ФОП «Фадеев» ФОП «Боборов» ФОП «Кузнецов» ФОП «Чтихін» ФОП «Драган» Своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом ІІ кварталу 2017 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно–епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з кухарем Гавриленко І.Г.,  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню–розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою завідувачем Романенко С.А.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) старшою медичною сестрою Поповою Валентиною Дмитрівною, комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною, призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування у дошкільному навчальному закладі в 2017/2018 навчальному році» від 31.08.2017 № 50. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом ІІ кварталу 2018 року не зафіксовано.

Кухарем  Гавриленко І.Г.,  відбиралися добові проби кожної страви раціону у присутності старшої медичної сестри в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались на харчоблоці.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом ІІ кварталу 2018 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за ІІ квартал 2018 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 65,1%). Слід зазначити, що в 2017 році показник виконання був – 63,1%.

У ІІ кварталі 2018 році на 100% виконано норми лише з круп, картоплі, значно перевищено норми з крупи – 120,0 %, у ІІ кварталі 2017 році крупи – 114%.  Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування ІІ кварталі 2018 році, зокрема: сир мʼякий – 25,2, овочі свіжі – 37,0 %, риби -31,9 %, а у ІІ кварталі 2017 році  сир м’який –51,6%, овочі свіжі–48,2%, риби -35,0 %    

Причиною дисбалансу недовиконання вищезазначених продуктів харчування є підвищення цін на продукти протягом 2017/2018року.

Недовиконані норми за такими продуктами: масло рослинне   - 57,8%,

риба - 31,9%, молоко - 57,4%, сир м’який      - 25,2%, овочі - 37,0%

Вцілому виконання натуральних норм складає 65,1%.

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели старша медична сестра, комірник, кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, журнал бракеражу сирої продукції заповнювався своєчасно, відповідно нормативних вимог.  

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медичною сестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей. Впродовж ІІ кварталу 2018 року вони дотримувались вимог Програми «Дитина» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно–гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем – у старших групах). Починаючи з другого півріччя середньої групи дітей навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Протягом зазначено терміну спеціалістами санітарно–епідеміологічної служби перевірялась робота дошкільного навчального закладу.          

Впродовж ІІ кварталу 2018 року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2018 року становить 27 дітей, серед них:

 • 12 – діти з багатодітних сімей;
 • 4- діти з малозабезпечених сімей ;
 •  2–дитини інваліда;
 • 9-діти військовослужбовців.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях Ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах. На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей, у наступному навчальному році планується:

 • проводити корекцію харчування кожні 10 днів;
 • проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;
 • здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

VIII . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо–виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого–педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно–орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників,  вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом та практичним психологом  проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку. Так, у 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 22% становлять молоді педагоги без досвіду педагогічної роботи. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. Педагогами закладу оформлено сайти, використовуючи інтернет можливості широко проводиться просвітницька робота з батьками вихованців.

Вихователі закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2017/2018 навчального року в освітньо–виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко–математична компетентність), художньо– естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району: інтелектуальний  конкурс «Чомусики»;  спортивні змагання «Перші кроки», творчий конкурс «Київський район очима юних».

ІX. Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально–виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально– технічної бази дитячого закладу.

X. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці. У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ=3,4). Показники збільшуються, але є певні недоліки: недостатньо теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя; перелік різних видів ігор за віковими групами з даного питання потребує урізноманітнення; потребують урізноманітнення ситуації спілкування «Безпека на спортивних майданчиках та під час перебування в групі», «Безпека праці», «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»; інструментарій щодо виявлення знань дітей з безпеки життєдіяльності, а саме: діагностичні картки та схеми відстеження індивідуальної роботи з дітьми потребує удосконалення; мало відображались дані напрямки у дитячих розвагах.

XІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

 

 

 

Звіт керівника за 2016/2017 навчальний рік.

 

 

РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу закладу дошкільної освіти № 382 «Джерельце»

 та батьків або осіб, що їх замінюють

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально–виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо–навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           15.06.2017

15. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.                                                                                                              15.06.2017

16. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2015/2016 навчального року вважати задовільною.

15.06.2017

17. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з авторськими творами художньої літератури.
 2. Формувати сенсорно-пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Серпень 2017

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 20.06.2017

 

 

 

 

 

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 15.06.2017

 

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2016/2017 навчальному році заклад відвідувало 274 вихованців. Функціювало 10 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: одна група – з 10,5 годинним режимом роботи, дві групи  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2016 і закінчено 31 травня 2017 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Усього у мікрорайоні 534 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 270 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 52%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 89%, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого–педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, які не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистячі засоби на харчоблок та групові приміщення; провести технічне обслуговування 11 вогнегасників; здійснювати повірку вимірювальної техніки (манометри, термометри);  провести замір опору ізоляції; замінити освітлювальні прилади на енергозберігаючі лампи; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  здійснювати щомісячну оплату  тривожної кнопки; оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картридж та замінити барабан ксерокса; поповнити розвивально-ігрове середовище груп; придбати посуд на харчоблок та групові приміщення; придбати гардини, подушки, одіяла, рушники, постільну білизну; придбати дошки навчальні магнітні; меблі для групових приміщень; люстри-світильники на загальні приміщення; пофарбувати усі ігрові майданчики для прогулянок; здійснювати неодноразово покіс трави на території закладу та на прилеглій території загальною площею більше 3 га; кронувати дерева та зрізати аварійні дерева; провести ремонт роздягальної кімнати (група №9), ремонт загальної коридору та поверху першого поверху. За благодійні внески придбано плиту газову, холодильник, планується придбання двохкамерної електричної шафи духової.

Дошкільний заклад приймає участь у реалізації проекту ЮНІСЕФ «Садочок – простір дружній до дитини». Завдяки цьому у дошкільному закладі у наступному навчальному році відкриється нова група для дітей дошкільного віку. На даний час в усіх приміщеннях групи проведено капітальний ремонт, встановлено меблі, обладнано ігровий майданчик.

Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Залучення додаткових джерел фінансування, їх раціональне використання

Міський Голова Кернес Г.А., перерахував на благодійний рахунок власну місячну зарплатню, що дало змогу придбати столи дитячі в кабінет практичного психолога.

V. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 37 співробітників, з них 16 – педагогічний персонал та 21 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 16 педагогів: з них – 9 з вищою освітою; 7 – з середньою спеціальною освітою.

У ДНЗ працює 25% педагогів зі стажем більше 20 років, 20% - стаж до 20 років, 20% - стаж до 10 років, 35% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина  педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 3 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію; 3 педагогів – спеціалісти І категорії; 1 педагог – спеціаліст; 5 педагогів мають 9 тарифний розряд. 5 педагогів закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

Курси підвищення кваліфікації у Харківській академії неперервної освіти у 2016/2017 навчальному році пройшли 4 педагоги (план курсової перепідготовки виконаний на 100% ).

VІ. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2016/2017 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2016/2017 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2017 року становить 26 дітей, серед них: 11 – діти з багатодітних сімей; 1 дитина-сирота; 14 дітей, реєстрація яких проведена згідно ст. 135 Сімейного кодексу-

Одним з цільових пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя.На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Аналіз захворюваності за І піврічя 2017 року у порівнянні з 2016 роком: змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: збільшились показники на 0,2 по садових групах та підвищились  по ясельних групах на 0,6, всього пропущених днів по хворобі  1 дитиною не змінилось на 1,4. У порівнянні з 2016 роком випадки інфекційних захворювань збільшились на один випадок. Інша патологія  в 2016 році – 65 випадків, в 2015 году-59 випадків.

Найбільша відвідуваність дітей по закладу відмічається у весняний (66,9%) та зимовий період (56,0%,) а найменший в літній (51,4%), що зумовлено оздоровленням дітей батьками за межами дошкільного закладу та закриттям закладу на проведення ремонтних робіт, а також вибуттям дітей шестирічного віку з закладу.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІІ Медичне обслуговування вихованців

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють медичні працівники (лікар, яка є працівником Міської дитячої поліклініки № 23 та медична сестра, що входить до штату працівників закладу). Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах.

У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

VІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач. Необхідно відмітити, що більшість технологічного обладнання в експлуатації знаходиться з 1978 року, тому актуальною є потреба його заміни.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. Планово проводиться  перевірка стану організації харчування дітей у закладі представниками районного управління освіти. Надані приписи виконані в повному обсязі.

Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила ранній вік – 18 грн., з яких 10.80 грн.  - батьківські кошти,  7.20 грн.  - дотація з бюджету; дошкільні групи – 23 грн., з яких 13.80 грн.  - батьківські кошти,  9.20 грн.  - дотація з бюджету. З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування. Батьківська плата складатиме 15 гр., 18 коп., садові групи (11.85 грн. – групи раннього віку) ще 10 грн., 12 коп., (7.95 грн.) доплачуватиме держава. Таким чином, вартість харчування дитини за добу перебування у дитсадку в літній оздоровчий період становитиме 25.30 грн., - садові ігрупи, 19.80 грн., - групи раннього віку.  Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом ІІ кварталу 2017 року надавали постачальники, які були визначені рішенням тендерного комітету, а саме:  ФОП «Провоторова», ФОП «Іванова І.Є. », ФОП «ЮНасонова В.Г. », ФОП «Божко Н.О.», ФОП «Кулачко І.М.», ФОП «Кущева І.П.», ФОП «Проворотова І.В.», ТОВ «Фудснап», ФОП «Павлік В.О.», ФОП «Лешин В.В.», ФОП «Захлебін В.А.»,   ФОП «Саваскевіч Д.С.» ФОП «Мясоедов С.Т»  ФОП «Лактіонов І.Ю.» ФОП «Чубінець І.І» ФОП «Репной С.В.» ФОП «Чучкін О.В.» ФОП «Аксьоненко О.В.»

Своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом ІІ кварталу 2017 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно–епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з кухарем Бульбою О.Є.,  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню–розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою виконувачем завідувачем Романенко С.А.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом ІІ кварталу 2017 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за ІІ квартал 2017 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 65,1%). Слід зазначити, що в 2016 році показник виконання був – 63,1%.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Протягом року проводилася С-вітамінізація третьої страви.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

 

ІX . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо–виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого–педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно–орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку. Так, у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 35% становлять молоді педагоги.

Вихователі закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2016/2017 навчального року в освітньо–виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко–математична компетентність), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району: інтелектуальний  конкурс «Чомусики» ;  спортивні змагання «Перші кроки».

X. Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально–виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально– технічної бази дитячого закладу.

XІ. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку.

За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано.

Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

XІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

Звіт керівника за 2015/2016 навчальний рік.

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

Протокол № 2

Загальних зборів (конференції)

колективу та батьків або осіб, що їх замінюють

 

 

25.08.2016                                                                                               м. Харків

  

Голова конференції   

Холодна А.М.

завідувач господарства

 

Секретар конференції

Бабарика Н.Г.

вихователь методист

 

Присутні:

35  членів трудового колективу дошкільного навчального закладу; 70 батьків вихованців; заступник начальника управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради –В.І.Ліпейко

(реєстраційний лист додається)

 

Порядок денний

 

Питання, що розглядаються

 

Доповідач

1.

Звітування керівника дошкільного навчального закладу.

Романенко С.А.

2.

Виступ представника ради закладу.

 Тріль Е.С.

3.

Виступ голови профспілкового комітету.

Алєксєєва Л.Ф.,

4.

Про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу.

Романенко С.А

 

1. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач – звітувала про свою роботу як керівника закладу за період 2015/2016 навчального року (доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:

Алєксєєва Л.Ф., голова профспілки закладу - запропонувала шляхом відкритого голосування оцінити діяльність  завідувача Романенко С.А., та обрати лічильну комісію у складі: Бондар С.Г., (помічник вихователя  дошкільного закладу, член ради закладу), Калашнікова І.В., (член батьківського комітету закладу), Прус О.В., (член батьківського комітету закладу). Присутні підтримали заявлену пропозицію.

Тріль Е.С., член батьківського комітету (група № 10) – високо оцінила діяльність  завідувача по всіх озвучених напрямках роботи і внесла пропозицію відзначити високий професіоналізм останньої.

Пропозицію підтримали інші присутні: члени педагогічного колективу, батьки вихованців та представники громадськості. Проведено відкрите голосування (протокол  додаються).

УХВАЛИЛИ:

Керівнику дошкільного закладу:

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально – виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо – навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні.

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           25.08.2016

2. СЛУХАЛИ:

Тріль Е.С., представник ради закладу - звернула увагу присутніх, що діяльність ради закладу спрямована на виконання рішень загальних зборів (конференцій). Рішення попередніх загальних зборів виконано у повному обсязі.

Впродовж звітного періоду на засіданнях ради неодноразово розглядалося питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми згідно  програми «Дитина». Робота з даного питання у закладі відповідає достатньому рівню.

Питання, що розглядалися радою за даний період та ухвалені рішення сприяли зміцненню матеріально–технічної бази, поповненню та раціональному використанню бюджету  закладу.

Активну участь рада закладу приймала і при винесенні пропозицій, ухвалі рішень щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально–виховного процесу: розподіл щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам; нагородження Грамотами на рівні закладу та при подачі подання щодо нагородження працівників грамотами органів освіти вищого рівня.

Члени ради закладу приймали участь у засіданнях атестаційної комісії та прийнятті рішення щодо встановлення кваліфікаційної категорії педагогам.

Впродовж звітного періоду радою закладу було організовано систематичний контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців. Результати його свідчать, що робота у закладі з даних питань відповідає достатньому рівню.

ВИСТУПИЛИ:

Калашнікова І.В., мати вихованки групи № 8 – висловила своє задоволення роботою ради закладу за звітній період. Запропонувала діяльність голови ради закладу оцінити шляхом відкритого голосування.

УХВАЛИЛИ:

Членам ради дошкільного закладу:

1.Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

25.08.2016

 

3. СЛУХАЛИ:

Алексєєва Л.Ф., голова профспілкового комітету -  інформувала про виконання пунктів положення Колективного договору. Людмила Федорівна звернула увагу присутніх, що згідно рішення загальних зборів трудового колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» (протоколу № 2 від 20.10.2011) схвалено Колективний договір на 2011/2015 роки та пролонговано його дію на виробничій нараді від 25.09.2015 (протокол №3), саме він регулює відносини між адміністрацією та колективом закладу. Було наголошено, що впродовж звітного періоду профспілковий комітет проводив роз’яснення членам трудового колективу змісту нормативних документів щодо організації їх праці, прав, обов’язків. Здійснювався також контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці; контролювалася можливість забезпечення  харчуванням співробітників згідно заяв: перша страва та хліб. Надавалася співробітникам допомога у зв’язку із важким матеріальним станом.

Людмила Федорівна відмітила, що адміністрація закладу чітко дотримується положень колективного договору, узгоджує свої рішення із профспілковим комітетом. На контролі тримається виконання угоди з охорони праці та додатку до колективного договору «Комплексні заходи з охорони праці». Систематично проводиться контроль за станом техніки безпеки і охорони праці з подальшим обговоренням результатів перевірок на засіданнях профкому і профспілкових зборах. Для всіх категорій працівників розроблено посадові інструкції, з якими вони ознайомлені під розпис. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, виконуються всі заходи щодо попередження, профілактики травмування виробничого характеру.

Залучення працівників до заміни тимчасово відсутніх відбувається лише за їх згодою та за погодженням із профспілковим комітетом. Розподіл навантаження здійснюється за погодженням із профкомом, попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік проводиться вкінці поточного навчального року з ознайомленням працівників та за погодженням з профспілковим комітетом.

Розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування погоджується з профспілковим комітетом. Виплачується педагогічним працівникам матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується за погодженням з профспілковим комітетом і доводиться до відома працівників під особистий розпис.

ВИСТУПИЛИ:

Драгунова М.В., вихователь -  внесла пропозицію роботу профспілкового комітету за звітній період вважати задовільною.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2015/2016 навчального року вважати задовільною.

25.08.2016

4. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач -  винесла до розгляду питання про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу. Світлана Анатоліївна запропонувала у 2016/2017 навчальному році продовжити роботу над єдиною методичною темою: «Формування компетентностей дитини дошкільного віку через розвиток її творчих здібностей, творчого мислення, підвищення якості освіти та здійснення соціально-орієнтованого підходу до управління дошкільним навчальним закладом».

Завідувач зазначила, що виходячи з результатів аналізу діяльності закладу у 2015/2016 навчальному році, визначено річні завдання, які є пріоритетними перед педагогічним колективом дошкільного закладу для вирішення у 2016/2017 навчальному році:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з творами художньої літератури.
 2. Формувати сенсорно-пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

ВИСТУПИЛИ:

Бабарика Н.Г., вихователь-методист -  висловила  думку щодо актуальності поставлених задач перед колективом на новий навчальний рік. Координація зусиль колективу на  визначених напрямках дозволить отримати позитивні зрушення у справі навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Присутні підтримали висунуті завдання.

УХВАЛИЛИ:

1.Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з творами художньої літератури.
 2. Формувати сенсорно-пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

25.08.2016

Голова конференції:

Завідувач господарства                                                                       А.М. Холодна

 

Секретар конференції:

Вихователь методист                                                                            Н.Г. Бабарика 

 

 

 

РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

 та батьків або осіб, що їх замінюють

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально–виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо–навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально–технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           25.08.2016

15. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.                                                                                                              25.08.2016

16. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2015/2016 навчального року вважати задовільною.

25.08.2016

17. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з творами художньої літератури.
 2. Формувати сенсорно-пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 3. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Серпень 2016

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 01.09.2016

 

 

 

 

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 25.08.2016

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2015/2016 навчальному році заклад відвідувало 276 вихованців . Функціювало 10 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: одна група – з 10,5 годинним режимом роботи, дві групи  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2015 і закінчено 31 травня 2016 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Положення “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275 від 13.12.2006 р.),  річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу (Протокол  педради закладу №1 від 31.08.2015) та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону при активній співпраці зі співробітниками ЖКП та дитячої поліклініки мікрорайону. На підставі зібраних даних було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від народження до шестирічного віку.

Педагогічні працівники під час обстеження мікрорайону відвідували сім’ї дошкільників, пропагували переваги здобуття системної дошкільної освіти та інформували батьків про зміст, форми та умови організації дошкільної освіти у закладі.

Усього у мікрорайоні 554 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 356 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 64%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 115, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади. Впродовж 2015/2016 навчального року, у закладі навчається та виховується 276 дітей.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого–педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, які не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку. Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистячі засоби на харчоблок та групові приміщення ; посуд на харчоблок та групові приміщення ; придбати дошки навчальні магнітні (6865 грн.); меблі для групових приміщень (48826 грн.); люстри-світильники на загальні приміщення; провести технічне обслуговування 11 вогнегасників; здійснювати повірку вимірювальної техніки (манометри, термометри);  провести замір опору ізоляції; замінити освітлювальні прилади на енергозберігаючі лампи; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  здійснювати щомісячну оплату  тривожної кнопки; оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картридж та замінити барабан; поповнити розвивально-ігрове середовище груп; придбати електричні ваги на харчоблок; замінити 3 дверей в спортивній залі та 4 міжкімнатних дверей в групі №8, пофарбувати усі ігрові майданчики для прогулянок; здійснювати неодноразово покіс трави на території закладу та на прилеглій території загальною площею більше3 га; кронувати дерева та зрізати аварійні дерева; провести ремонт спальної кімнати групи №9, №2 та  групової кімнати групи №10, роздягальні групи №1; відремонтувати 100 м2 покрівлі за кошти благодійних внесків та  відремонтовати 60 погонних метрів парапету, 500 м2 покрівлі відремонтовано за міські бюджетні кошти тиа встановлено ігровий майданчик. Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Залучення додаткових джерел фінансування, їх раціональне використання

Міський Голова Кернес Г.А., перерахував на благодійний рахунок власну місячну зарплатню, що дало змогу придбати стільці для музичної зали. За благодійні внески придбано стільці в групу №9 та шестимісні столи для груп №9 та №4.

V. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 39 співробітників, з них 18 – педагогічний персонал та 21 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 18 педагогів: з них – 12 з вищою освітою; 7 – з середньою спеціальною освітою; базова вища – 1 педагог.

У ДНЗ працює 25% педагогів зі стажем більше 20 років, 20% - стаж до 20 років, 20% - стаж до 10 років, 35% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина  педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 4 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію; 6 педагогів – спеціалісти І категорії; 2 педагоги – спеціалісти ІІ категорії; 1 педагог – спеціаліст; 5 педагогів мають 6 тарифний розряд та 2 педагоги мають 8 тарифний розряд. 5 педагогів закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

Курси підвищення кваліфікації у Харківській академії неперервної освіти у 2015/2016 навчальному році пройшли 4 педагоги (план курсової перепідготовки виконаний на 100% ). За даний час атестовано та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» музичному керівнику Подгорній В.Д., «спеціаліст вищої категорії» та звання «вихователь-методист»  - вихователю Федоренко О.Ю.,  «спеціаліст вищої категорії» та звання «практичний психолог-методист»  - практичному психологу Рибак В.І. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист»; педагогічний стаж 20 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Бабарика Наталія Григорівна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»; педагогічний стаж 16 років; у дошкільному навчальному закладі працює з 2002 року.

VІ. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2015/2016 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо – виховної роботи на 2015/2016 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально –виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2015/2016 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2016 року становить 26 дітей, серед них: 11 – діти з багатодітних сімей; 2-дитини інваліда, 1- дитина з малозабезпеченої родини, 14 дітей, реєстрація яких проведена згідно ст. 135 Сімейного кодексу.

Одним з цільових пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя.На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека”, „Емоційний комфорт”, „Дитина і природа”, „Дорожній рух”, „Дитина вдома сама”. У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально–психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Аналіз захворюваності за І піврічя 2016 року у порівнянні з 2015 роком. Змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: збільшились показники на 0,2 по садових групах та підвищились  по ясельних групах на 0,6, всього пропущених днів по хворобі  1 дитиною не змінилось на 1,4.

За 6 місяців 2016 року загальна захворюваність -90 випадків, в ясельних групах -22, в садових-68 (в 2015г.-74, ясла-20, сад-54). Відповідно знизились показники загальної захворюваності. Кількість ГРЗ складає 12:  ясла-5,  сад-7 (в 2015г-13: ясла-2, сад-14). Всього захворюваність на ГРЗ 13,3% (в 2016г-17,5%). У порівнянні з 2015 роком випадків інфекційних захворювань збільшилась на один випадок -250%.

Інша патологія  в 2016 році – 75 випадків, в 2015 году-59 випадків.

Найбільша відвідуваність дітей по закладу відмічається у весняний (66,9%) та зимовий період (56,0%,) а найменший в літній (51,4%), що зумовлено оздоровленням дітей батьками за межами дошкільного закладу та закриттям закладу на проведення ремонтних робіт, а також вибуттям дітей шестирічного віку з закладу.

Під час проведення медичних оглядів фахівцями у 2016 році за станом здоров’я дітей на диспансерному обліку знаходяться 44 вихованців.

Кількісний склад дітей за станом здоров’я: 

 • відзначається незначне зменшення  дітей з хронічною патологією в 2015/2016 навчальному році на 1,6% у порівнянні з минулим навчальним роком.
 • дітей, які мають функціональні порушення стало менше на 11,7%,

         кількість здорових дітей збільшилась на  3,4%.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІІ Медичне обслуговування вихованців

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють медичні працівники (лікар, яка є працівником Міської дитячої поліклініки № 23 та медична сестра що входить до штату працівників закладу). Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах. Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико–просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно–гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи).

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

 VІІ. Організація харчування дітей у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач. Необхідно відмітити, що більшість технологічного обладнання в експлуатації знаходиться з 1978 року, тому актуальною є потреба його заміни.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. Планово проводиться  перевірка стану організації харчування дітей у закладі представниками районного управління освіти. Адміністративні стягнення та штрафні санкції не накладалися. Надані приписи виконані в повному обсязі.

Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила 17грн., з яких 10.20 грн.  - батьківські кошти,  6.80 грн.  - дотація з бюджету. З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування. Батьківська плата складатиме 11 гр., 22 коп., ще 7 грн., 48 коп., доплачуватиме держава. Таким чином, вартість харчування дитини за добу перебування у дитсадку в літній оздоровчий період становитиме 18.70 грн. Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно–гігієнічних навичок, помічники вихователів, санітарки–няні виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом ІІ кварталу 2016 року постачалися, які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною на бази – постачальники, а саме:  ФОП «Провоторова», ФОП «Іванова І.Є. », ФОП «ЮНасонова В.Г. », ФОП «Божко Н.О.», ФОП «Кулачко І.М.», ФОП «Кущева І.П.», ФОП «Проворотова І.В.», ТОВ «Фудснап», ФОП «Павлік В.О.», ФОП «Лешин В.В.», ФОП «Захлебін В.А.»,   ФОП «Саваскевіч Д.С.» ФОП «Мясоедов С.Т»  ФОП «Лактіонов І.Ю.» ФОП «Чубінець І.І» ФОП «Репной С.В.» ФОП «Чучкін О.В.» ФОП «Аксьоненко О.В.»своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом ІІ кварталу 2016 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно–епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з шеф–кухарем Губановою Т.Є.  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню–розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою виконувачем завідувачем Романенко С.А..

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) старшою медичною сестрою Поповою Валентиною Дмитрівною, комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною, призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування у дошкільному навчальному закладі в 2015/2016 навчальному році» від 31.08.2016 № 50. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом ІІ кварталу 2016 року не зафіксовано.

Шеф–кухарем  Губановою Тетяною Єгорівною відбиралися добові проби кожної страви раціону у присутності старшої медичної сестри в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались на харчоблоці.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом ІІ кварталу 2016 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за ІІ квартал 2016 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 65,1%). Слід зазначити, що в 2015 році показник виконання був – 63,1%.

У ІІ кварталі 2016 році на 100% виконано норми лише з, значно перевищено норми з крупи – 120,0 % , у ІІ кварталі 2015 році крупи – 114%.  Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування ІІ кварталі 2016 році, зокрема: сир м′який – 25,2, овочі свіжі – 37,0 %, риби -31,9 %,а у ІІ кварталі 2015 році  ср м’який  – 51,6%, овочі свіжі – 48,2%, риби -35,0 % .    

Причиною дисбалансу недовиконання вищезазначених продуктів харчування є підвищення цін на продукти протягом 2015/2016 року.

Аналіз реалізації основних продуктів харчування показав, що виконано норми по крупам (120,0% ).

         Недовиконані норми за такими продуктами:

масло рослинне   - 57,8%

          риба                       - 31,9%

         молоко                - 57,4%

         сир м’який          - 25,2%

           овочі                      - 37,0%

Вцілому виконання натуральних норм складає 65,1%.

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели старша медична сестра, комірник, шеф–кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, журнал бракеражу сирої продукції заповнювався своєчасно, але була змінена послідовність граф.

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медичною сестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей. Впродовж ІІ кварталу 2016 року вони дотримувались вимог Програми «Дитина» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно–гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем – у старших групах). Починаючи з другого півріччя середньої групи дітей навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Протягом зазначено терміну спеціалістами санітарно–епідеміологічної служби перевірялась робота дошкільного навчального закладу.         

Впродовж ІІ кварталу 2016 року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

- 2 діти-інваліди;

- 1 дитина малозабезпечена;

- 11 дітей з багатодітних сімей – 50 % пільга.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах. На підставі вищезазначеного, важаю що робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться на достатньому рівні.

ІX . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо–виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого–педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно–орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників,  вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом та практичним психологом  проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Так, у 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 11% становлять молоді педагоги без досвіду педагогічної роботи. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. Педагогами закладу оформлено сайти, використовуючи інтернет можливості широко проводиться просвітницька робота з батьками вихованців. Педагог дошкільного закладу Колесник А.Г. зайняла друге місце у професійному конкурсі «Вихователь дошкільного закладу»

Вихователі закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2015/2016 навчального року в освітньо–виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології -  впроваджувалась робота по сталому розвитку. ТРВЗ, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко–математична компетентність), художньо– естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району: інтелектуальний  конкурс «Чомусики» ;  спортивні змагання «Перші кроки» перше місце , « Київський район очима юних» трете місце..

X Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально–виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально– технічної бази дитячого закладу.

XІ. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці. У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ= 3,4). Показники збільшуються, але є певні недоліки: недостатньо теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя; перелік різних видів ігор за віковими групами з даного питання потребує урізноманітнення; потребують урізноманітнення ситуації спілкування «Безпека на спортивних майданчиках та під час перебування в групі», «Безпека праці», «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»; інструментарій щодо виявлення знань дітей з безпеки життєдіяльності, а саме: діагностичні картки та схеми відстеження індивідуальної роботи з дітьми потребує удосконалення; мало відображались дані напрямки у дитячих розвагах;

XІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

Протокол № 1

від 25.08.2016 р.

 

Відкритого голосування присутніх членів загальних зборів (конференції) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, що їх замінюють

Голова конференції – Холодна А.М., завідувач господарства.

Секретар конференції – Бабарика Н.Г., вихователь-методист

Присутні:   35 членів трудового колективу ДНЗ №382 «Джерельце» та 70 батьків вихованців (Реєстраційний лист додається).

Члени лічильної комісії: Бондар С.Г.., (помічник вихователя дошкільного закладу, член ради закладу), Калашнікова І.В, (член батьківського комітету закладу), Прус О.В., (член батьківського комітету закладу). Присутні підтримали заявлену пропозицію.

 

№ з/п

П.І.Б.

посада

Оцінка діяльності

Кількість голосів

«ТАК»

Кількість голосів

«НІ»

Кількість голосів

«Утримуюсь»

Ухвалили

1.

Романенко С.А., завідувач

Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.

 

105

     ____

______

Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

 

2.

Тріль Е.С.член ради закладу

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

105

____

________

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

 

Голова конференції:  ______ /А.М.Холодна/

Секретар конференції: ______/Н.Г. Бабарика/

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника за 2014/2015 навчальний рік

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

Протокол № 3

Загальних зборів (конференції)

колективу та батьків або осіб, що їх замінюють

 

05.06.2015                                                                                               м. Харків

  

Голова конференції   

Алєксєєва Л.Ф.

голова профспілкового комітету дошкільного закладу

Секретар конференції

Колесник А.Г.

вихователь-методист

Присутні:

35  членів трудового колективу дошкільного навчального закладу; 126 батьків вихованців; головний спеціаліст управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради – Лустенко С.І.

(реєстраційний лист додається)

 

Порядок денний

 

Питання, що розглядаються

 

Доповідач

1.

Звітування керівника дошкільного навчального закладу.

Романенко С.А.

2.

Звітування голови ради закладу.

  Латишева Н.М.

3.

Звітування голови профспілкового комітету.

Алєксєєва Л.Ф.,

4.

Про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу.

Романенко С.А

 

1. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач – звітувала про свою роботу як керівника закладу за період 2014/2015 навчального року (Доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:

Алєксєєва Л.Ф., голова профспілки закладу - запропонувала шляхом таємного голосування оцінити діяльність  завідувача Романенко С.А., та обрати лічильну комісію у складі: Федоренко О.Ю., (вихователь дошкільного закладу, член ради закладу), Лахмотова Ю.В., (член батьківського комітету закладу), Дроботіна О.А., (член батьківського комітету закладу). Присутні підтримали заявлену пропозицію.

Чепурко Т.І., член батьківського комітету (група № 9) – високо оцінила діяльність  завідувача по всіх озвучених напрямках роботи і внесла пропозицію відзначити високий професіоналізм останньої.

Пропозицію підтримали інші присутні: члени педагогічного колективу, батьки вихованців та представники громадськості. Проведено таємне голосування (протокол та бюлетені додаються).

УХВАЛИЛИ:

Керівнику дошкільного закладу:

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально – виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо – навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу ; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                       2. СЛУХАЛИ:

Латишева Н.М., голова ради закладу -  звітувала про свою роботу. Ніна Миколаївна звернула увагу присутніх, що діяльність ради закладу спрямована на виконання рішень загальних зборів (конференцій). Рішення попередніх загальних зборів виконано у повному обсязі.

Впродовж звітного періоду на засіданнях ради неодноразово розглядалося питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми згідно  програми «Дитина». Робота з даного питання у закладі відповідає достатньому рівню.

Питання, що розглядалися радою за даний період та ухвалені рішення сприяли зміцненню матеріально – технічної бази, поповненню та раціональному використанню бюджету  закладу.

Активну участь рада закладу приймала і при винесенні пропозицій, ухвалі рішень щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально–виховного процесу: розподіл щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам; нагородження Грамотами на рівні закладу та при подачі подання щодо нагородження працівників грамотами органів освіти вищого рівня.

Члени ради закладу приймали участь у засіданнях атестаційної комісії та прийнятті рішення щодо встановлення кваліфікаційної категорії педагогам.

Впродовж звітного періоду радою закладу було організовано систематичний контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців. Результати його свідчать, що робота у закладі з даних питань відповідає достатньому рівню.

ВИСТУПИЛИ:

Гуменюк Ю.Д., мати вихованки групи № 10 – висловила своє задоволення роботою ради закладу за звітній період. Запропонувала діяльність голови ради закладу оцінити шляхом таємного голосування.

УХВАЛИЛИ:

Членам ради дошкільного закладу:

1.Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

05.06.2015

3. СЛУХАЛИ:

Алексєєва Л.Ф., голова профспілкового комітету -  інформувала про виконання пунктів положення Колективного договору. Людмила Федорівна звернула увагу присутніх, що згідно рішення загальних зборів трудового колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» (протоколу № 2 від 20.10.2011) схвалено Колективний договір на 2011/2015 роки, саме він регулює відносини між адміністрацією та колективом закладу. Було наголошено, що впродовж звітного періоду профспілковий комітет проводив роз’яснення членам трудового колективу змісту нормативних документів щодо організації їх праці, прав, обов’язків. Здійснювався також контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці; контролювалася можливість забезпечення  харчуванням співробітників згідно заяв: перша страва та хліб. Надавалася співробітникам допомога у зв’язку із важким матеріальним станом.

Людмила Федорівна відмітила, що адміністрація закладу чітко дотримується положень колективного договору, узгоджує свої рішення із профспілковим комітетом. На контролі тримається виконання угоди з охорони праці та додатку до колективного договору «Комплексні заходи з охорони праці». Систематично проводиться контроль за станом техніки безпеки і охорони праці з подальшим обговоренням результатів перевірок на засіданнях профкому і профспілкових зборах. Для всіх категорій працівників розроблено посадові інструкції, з якими вони ознайомлені під розпис. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, виконуються всі заходи щодо попередження, профілактики травмування виробничого характеру.

Залучення працівників до заміни тимчасово відсутніх відбувається лише за їх згодою та за погодженням із профспілковим комітетом. Розподіл навантаження здійснюється за погодженням із профкомом, попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік проводиться вкінці поточного навчального року з ознайомленням працівників та за погодженням з профспілковим комітетом.

Розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування погоджується з профспілковим комітетом. Виплачується педагогічним працівникам матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується за погодженням з профспілковим комітетом і доводиться до відома працівників під особистий розпис.

ВИСТУПИЛИ:

Носкова З.П., вихователь -  внесла пропозицію роботу профспілкового комітету за звітній період вважати задовільною.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2014/2015 навчального року вважати задовільною.

05.06.2015

4. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач -  винесла до розгляду питання про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу. Світлана Анатоліївна запропонувала у 2015/2016 навчальному році продовжити роботу над єдиною методичною темою: «Формування компетентностей дитини дошкільного віку через розвиток її творчих здібностей, творчого мислення, підвищення якості освіти та здійснення соціально-орієнтованого підходу до управління дошкільним навчальним закладом».

Завідувач зазначила, що виходячи з результатів аналізу діяльності закладу у 2014/2015 навчальному році, визначено річні завдання, які є пріоритетними перед педагогічним колективом дошкільного закладу для вирішення у 2015/2016 навчальному році:

1.     Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

2.     Формувати логіко-математичні знання та навички дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

3.     Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

ВИСТУПИЛИ:

Колесник А.Г., вихователь-методист -  висловила  думку щодо актуальності поставлених задач перед колективом на новий навчальний рік. Координація зусиль колективу на  визначених напрямках дозволить отримати позитивні зрушення у справі навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Присутні підтримали висунуті завдання.

УХВАЛИЛИ:

1.Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

4.     Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

5.     Формувати логіко-математичні знання та навички дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

6.     Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

05.06.2015

 

Голова конференції:

голова профспілкового комітету _____ /Л.Ф.Алєксєєва/

 

Секретар конференції:

Вихователь-методист_______  /А.Г. Колесник/

 

РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

 та батьків або осіб, що їх замінюють

 

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально – виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо – навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Високо оцінити впровадження різних форм роботи щодо організації освітньо-розвивальної роботи у ІІ половині дня.

4. Впродовж року оптимально вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази: облаштування приміщень та території навчального закладу ; відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам; поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; проведення ремонтних робіт протягом навчального року; дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Активно залучалися та раціонально було використано додаткові джерела фінансування для поліпшення матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки вважати ефективними.

7.  Вважати роботу  завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

8. Систему роботи щодо медичного обслуговування вихованців оцінити на достатньому рівні.

9. Вжиті керівником заходи щодо організації харчування дітей відповідно нормативним вимогам вважати проведеними на задовільному рівні.

10. Організація навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі проводиться на високому рівні.

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу та співпраця з громадськими організаціями проводиться керівником на достатньому рівні.

12. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі та стан дитячого травматизму знаходиться на високому рівні

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу свідчить про своєчасність та виваженість реагування керівника на ситуації та пропозиції.

14. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.                                                                           05.06.2015

15. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

05.06.2015

16. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2013 – 2014 навчального року вважати задовільною.

05.06.2015

17. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:

7.     Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

8.     Формувати логіко-математичні знання та навички дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

9.     Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.                                                                                Червень 2015

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 10.06.2015

 

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 05.06.2015

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1978 року. Проект розрахований на 225 дітей. У 2014/2015 навчальному році заклад відвідувало 255 вихованців . Функціювало 10 груп, які укомплектовані за віковими ознаками. Усі групи з денним перебуванням дітей, із них: дві групи – з 10,5 годинним режимом роботи, одна група  - з 12 годинним режимом роботи, 7 груп – з 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося відповідно нормативних документів у галузі дошкільної освіти, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» протягом року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2014 і закінчено 31 травня 2015 року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровча літня кампанія дітей шляхом розгорнення системної загартувально-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Положення “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275 від 13.12.2006 р.),  річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу (Протокол  педради закладу №1 від 29.08.2014) та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

ІІ. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону при активній співпраці зі співробітниками ЖКП та дитячої поліклініки мікрорайону. На підставі зібраних даних було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від народження до шестирічного віку..

Педагогічні працівники під час обстеження мікрорайону відвідували сім’ї дошкільників,пропагували переваги здобуття системної дошкільної освіти та інформували батьків про зміст, форми та умови організації дошкільної освіти у закладі.

Усього у мікрорайоні 554 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 356 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 64%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 115, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади. Впродовж 204/2015 навчального року, у закладі навчається та виховується 255 дітей.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для  батьків даних дітей організовано психолого – педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань,  Масляна,  День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, що не відвідують дошкільний заклад та їх батьки. Під час заходів була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі. Також пропонувалося відвідування гуртку оздоровчої гімнастики, що працював у період з 02.10.2014 по 30.04.2015.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку. Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

вільний від занять час у дошкільному навчальному закладі організовано було гурткову роботу. У закладі  з 01.10.2014 по 31.05.2015 функціював гурток «Оздоровчої гімнастики». Даний гурток  користувався великим попитом у батьків  та вихованців. Бідя 20% дітей старшого, середнього та молодшого дошкільного віку із задоволенням відвідували даний гурток.

 ІІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази закладу

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі  та чистящі засоби на харчоблок та групові приміщення (2876 грн.); посуд на харчоблок та групові приміщення (1113 грн.); стенди на групи та загальні коридори 94776 грн.); пилосос (1795 грн.); меблі для групових приміщень (38826 грн.); люстри-світильники на загальні приміщення (610 грн.); обігрівачі в групи 36, №7 (2600 грн.); вікно металопластикове в роздягальню групи №9 (2748 грн.) технічне обслуговування 11 вогнегасників (784 грн.); повірка вимірювальної техніки (манометри, термометри – 221 грн.);  провести замір опору ізоляції; замінити освітлювальні прилади та енергозберігаючі лампи; вивезти побутове та будівельне сміття; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні;  здійснювати щомісячну оплату  тривожної кнопки; оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території; заправити картриджу та заміна барабану; поповнити розвивально-ігрове середовище груп. Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.

ІV. Залучення додаткових джерел фінансування, їх раціональне використання

Протягом звітного періоду у закладі було організовано згідно запиту батьків гурток оздоровчої гімнастики, що існував за спеціальні кошти бюджету. Даний гурток відвідувало 37 дітей з них 17 дітей пільгового контингенту. Вилучені кошти направлено на виконання перелічених заходів по благоустрою закладу. Активну допомогу у вирішенні питань благоустрою дошкільного закладу надавала депутат міської ради Поздєєва Т.Г.: меблі у групи №2. №3, №5 (12300грн.); пісок 3,5 м3.

V. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

У закладі працює 48 співробітників, з них 20 – педагогічний персонал та 28 – обслуговуючий персонал.

За звітній період у закладі працює 20 педагогів: з них – 12 з вищою освітою; 7 – з середньою спеціальною освітою; базова вища – 1 педагоги.

У ДНЗ працює 25% педагогів зі стажем більше 20 років, 20% - стаж до 20 років, 20% - стаж до 10 років, 35% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина ж педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги. 3 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію; 6 педагогів – спеціалісти І категорії; 2 педагоги – спеціалісти ІІ категорії; 1 педагог – спеціаліст; 6 педагогів мають 9 тарифний розряд та 2 педагоги мають 8 тарифний розряд. 4 педагогів закладу мають звання «вихователь-методист».

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

Курси підвищення кваліфікації у Харківській академії неперервної освіти у 2014/2015 навчальному році пройшли 3 педагоги (план курсової перепідготовки виконаний на 100% ). За даний час атестовано та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Калюжна І.М., «спеціаліст другої категорії» вихователю Кальницька О.С.,  . підтверджено 9 тарифний розряд вихователю Латишевій Н.М. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»; педагогічний стаж 20 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Колесник Анжела Геннадіївна: освіта – вища педагогічна; кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»; педагогічний стаж 12 років; у дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя - методиста працює з 2011 року.

VІ. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2014/2015 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо – виховної роботи на 2014/2015 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій», де внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально –виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів:

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Впродовж 2015/2015 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість дітей пільгового контингенту на травень 2014 року становить 26 дітей, серед них: 11 – діти з багатодітних сімей; 1 дитина-сирота; 14 дітей, реєстрація яких проведена згідно ст. 135 Сімейного кодексу-

На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека”, „Емоційний комфорт”, „Дитина і природа”, „Дорожній рух”, „Дитина вдома сама”. У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально – психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж  звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Важливим є аналіз захворюваності за 12 місяців 2014 року у порівнянні з 2013 роком. Змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: знизились показники на 0,2 по садових групах та підвищились  по ясельних групах на 0,5, всього пропущених днів по хворобі  1 дитиною не змінилось.

         За 12 місяців 2014 року загальна захворюваність -166 випадків, в ясельних групах -39, в садових-127 (в 2013г.-172, ясла-32, сад-140). Відповідно знизились показники загальної захворюваності. Кількість ГРЗ складає 24:  ясла-8,  сад-16(в 2013г-19: ясла-3, сад-16). Всього захворюваність на ГРЗ 14,5% (в 2013г-11,0%). У порівнянні з 2013 роком знизилась випадки інфекційних захворювань із 32 до 7 випадків ( на 457,1%).

Інша патологія  в 2014 році – 135 випадків, в 2013 году-121 випадків.

Отже, у 2014 році покращилось відвідування дітьми дошкільного закладу, знизилась загальна захворюваність

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

VІІ Медичне обслуговування вихованців: - пріоритетні напрями роботи; - співпраця з територіальними медичними установами; - медичні огляди вихованців; - система зміцнення здоров’я вихованців; - оздоровчо- профілактична робота; - пропаганда здорового способу життя.

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють медичні працівники (лікар, яка є працівником Міської дитячої поліклініки № 23 та медична сестра що входить до штату працівників закладу). Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах. Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи). Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), а також з жовтня 2014 року по травень 2015 року функціонував гурток „Оздоровча гімнастика ”, що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

 VІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Харчоблок укомплектовано необхідним технологічним та холодильним обладнанням, функціонує  водонагрівач. Необхідно відмітити, що більшість технологічного обладнання в експлуатації знаходиться з 1978 року, тому актуальною є потреба його заміни.

Штат харчоблоку укомплектовано на 100%; кухарі мають спеціальну освіту, шеф-кухар – вищу спеціальну освіту.

У закладі організовано трьохразове харчування дітей. За звітний період працівники районної санітарно-епідеміологічної служби тричі проводили перевірку стану організації харчування дітей у закладі. Адміністративні стягнення та штрафні санкції не накладалися. Надані приписи виконані в повному обсязі.

Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила 13грн., з яких 60%  - батьківські кошти,  40%  - дотація з бюджету. З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування. Батьківська плата складатиме 8 гр., 58 коп., ще 5 грн., 42 коп., доплачуватиме держава. Таким чином, вартість харчування дитини за добу перебування у дитсадку в літній оздоровчий період становитиме 14 грн. Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно – гігієнічних навичок, помічники вихователів, санітарки – няні виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування порівняльно із минулим роком показав: в цілому виконання натуральних норм складає 64,8%, що на 4,8% більше ніж торік.

Виконано норми по таких продуктах: крупи – 115%, хліб -  140%. Наближається до виконання норм споживання наступних видів продуктів: масло вершкове, борошно. Більш ніж як на 50% виконуються норми щодо споживання картоплі, цукру, олії, яєць, молока, сиру кисломолочного, молока, м’яса. Недовиконано норми споживання таких продуктів як сметана,  риба та овочі. Перебільшені норми споживання круп та хліба пшеничного.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Недовиконання норм продуктів у 2014/2015 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування.

Протягом року проводилася С - вітамінізація третьої страви.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах. На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей, у наступному навчальному році планується:

•        проводити корекцію харчування кожні 10 днів;

•        проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

•        здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

ІX . Навчально- виховна робота у навчальному закладі

Освітньо – виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог  програми «Дитина» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого – педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності  програми «Дитина» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно – орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників,  вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом та практичним психологом  проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку. Так, у 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 11% становлять молоді педагоги без досвіду педагогічної роботи. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. У цьому навчальному році на районний ярмарок педагогічних ідей запропоновано 1 досвід роботи музичного керівника Подгорної В.Д., напрацювання високо оцінені освітянами району та відзначено Дипломом ІІ ступеня на обласній педагогічній яр марці.

Вихователі закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, району,  міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2014/2015 навчального року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко, проектний метод роботи з дошкільниками.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко – математична компетентність), художньо – естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району:  творчий конкурс «Дошкілля має талант» - 1 місце; інтелектуальному конкурсі ; 2 місце на спортивних змаганнях «Перші кроки».

X Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально – виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально – технічної бази дитячого закладу.

XІ. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі

Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які праціють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом. Своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці. У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ= 3,4). Показники збільшуються, але є певні недоліки: недостатньо теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя; перелік різних видів ігор за віковими групами з даного питання потребує урізноманітнення; потребують урізноманітнення ситуації спілкування «Безпека на спортивних майданчиках та під час перебування в групі», «Безпека праці», «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»; інструментарій щодо виявлення знань дітей з безпеки життєдіяльності, а саме: діагностичні картки та схеми відстеження індивідуальної роботи з дітьми потребує удосконалення; мало відображались дані напрямки у дитячих розвагах;

XІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА – САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

Протокол № 1

від 05.06.2015 р.

 

Таємного голосування присутніх членів загальних зборів (конференції) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, що їх замінюють

 

Голова конференції – Алєксєєва Л.Ф., голова профспілкового комітету.

Секретар конференції – Колесник А.Г., вихователь-методист

Присутні:   35 членів трудового колективу ДНЗ №382 «Джерельце» та 126 батьків вихованців (Реєстраційний лист додається).

Члени лічильної комісії: Федоренко О.Ю., (вихователь дошкільного закладу, член ради закладу), Лахмотова Ю.В., (член батьківського комітету закладу), Дроботіна О.А., (член батьківського комітету закладу). Присутні підтримали заявлену пропозицію.

 

№ з/п

П.І.Б.

посада

Оцінка діяльності

Кількість голосів

«ТАК»

Кількість голосів

«НІ»

Кількість голосів

«Утримуюсь»

Ухвалили

1.

Романенко С.А., завідувач

Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце»  за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.

 

161

     ____

______

Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

 

2.

Латишева Н.М., голова ради закладу

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

134

____

27

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

 

Голова конференції:  ______ /Л.Ф. Алєксєєва/

Секретар конференції: ______/А.Г. Колесник/

 

/uploads/editor/248/60548/sitepage_85/files/koferenciya_zvit_kerivnika_2014.docx

 

Звіт завідувача перед педагогічним колективом та батьками за 2012-2013 навчальний рік

 

/uploads/editor/248/60548/sitepage_85/files/zvit_zaviduvacha_komunalnogo_zakladu_382_za_2012_2013.docx