Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Архів 2018/2019

2018/2019 навчальний рік

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

 

 

                                                                                

НАКАЗ

 

30.08.2019                                                                                                 №150

 

Про функціонування вікових груп

у дошкільному навчальному закладі

на 2019/2020 навчальний рік

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 11 Закону України «Про дошкільну освіту»,  ст. 36 «Про дошкільну освіту», п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 № 305, за рішенням педагогічної ради (протокол від 30.08.2019 № 1)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити списки дітей по групам у кількості 238 вихованців станом на 02.09.2019 (додатки 1-11).

2. Вважати діючими у дошкільному навчальному закладі з 02.09.2019  на 2019/2020 навчальний рік наступні вікові групи:

- № 1 – ранній вік  (від 2 до 3 років) – 18 дітей (додаток 1);

- № 5 – ранній вік  (від 2 до 3 років) – 18 дітей (додаток 2);

- № 6 –  молодший вік (від 3 до 4 років)  – 16 дітей (додаток 3);

- № 9 –  молодший вік (від 3 до 4 років) – 17 дітей (додаток 4);

- № 10–  молодший вік  (від 3 до 4 років) – 18 дітей (додаток 5).

- № 7 – середній вік (від 4 до 5 років) – 24 дітей (додаток 6);

- № 11 – середній вік (від 4 до 5 років) – 27 дітей (додаток 7);

- № 3 – середній вік  (від 4 до 5 років) – 26 дітей (додаток 8);

- № 4 – старший вік (від 5 до 6 років)  – 26 дітей (додаток 9);

- № 8 –  старший вік  (від 5 до 6 років) – 24 дітей (додаток 10);

- № 2 –  старший вік  (від 5 до 6 років) – 24 дітей (додаток 11);

3. Вихователям груп: № 1 – Биченко С.В., № 2 – Пічкі Т.В., № 3 – Чепурко Т.І., № 7 – Мусатенко О.В., № 8 – Носковій З.П. № 9 – Драгуновій М.В.,

 № 10 – Бондар С.Г., № 5 – Фурсовій В.В., № 4– Шарандіній М.В., № 6– Шарандіній Є.Р., № 11- Бондар Г.В. та сестрі медичній старшій Поповій В.Д. оформити Журнали щоденного обліку дітей відповідно до затверджених списків.

До 02.09.2019

4. Забезпечити відповідність номерів особових справ вихованців номерам у Журналі прибуття (вибуття) дітей.

До 03.09.2019

5. Передати затверджені списки дітей до медичного кабінету.

До 02.09.2019

6. Внести зміни до програмового комплексу ІСУО «Курс Дошкілля».

До 03.09.2019

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Завідувач                                                                  С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

вул. Астрономічна, 35, м. Харків, 61085

тел. 725-03-42, e-mail [email protected]

Код ЄДРПОУ 24276155

                                                               

НАКАЗ

01.08.2019                                                                                                № 55

 

Про участь закладу дошкільної освіти

в огляді готовності закладів освіти

Київського району до роботи

в 2019/2020 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 12.07.2019 № 160 «Про огляд навчальних закладів району щодо готовності до 2019/2020 навчального року», з метою забезпечення своєчасної і якісної підготовки закладу освіти до нового 2019/2020 навчального року, активізації роботи працівників закладу дошкільної освіти щодо створення належних умов для навчання і виховання дітей

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Створити комісію з перевірки готовності приміщень та будівлі навчального закладу до роботи в 2019/2020 навчальному році у складі:

Голова комісії:    Романенко С.А., завідувач,

Члени комісії:      Холодна А.М., завідувач господарства,

                            Бабарика Н.Г., вихователь-методист,

                            Попова В.Д., сестра медична старша.

2. Комісії з перевірки готовності приміщень та будівлі навчального закладу до роботи в 2019/2020 навчальному році:

2.1. Узяти до відома графік огляду комісією Управління освіти готовності закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти району до роботи в 2019/2020 навчальному році.

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної

бази закладу дошкільної освіти до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.

До 12.08.2019

2.3. Перевірити якість проведення ремонтних робіт у закладі та підготовку приміщень щодо дотримання вимог безпеки проведення у них освітнього процесу, норм і правил з охорони праці.

До 12.08.2019

2.4. Перевірити безпеку навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час освітнього відповідно до чинних типових переліків і норм.

До 12.08.2019

2.5. Обстежити робочі місця працівників закладу та проконтролювати забезпечення учасників освітнього процесу спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

До 12.08.2019

2.6. Перевірити наявність інформаційно-освітніх, організаційно-технічних засобів з безпеки життєдіяльності, охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, протипожежної охорони (стенди, плани евакуації, вогнегасники, інструкції тощо).

До 12.08.2019

3. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г.:

3.1. Організувати та взяти участь у І (районному) етапі огляду готовності навчальних закладів району до роботи у 2019/2020 навчальному році за протоколом експертизи стану підготовки навчального закладу до нового навчального року.

До 12.08.2019

3.2. Створити належні умови для роботи комісії Адміністрації Київського району Харківської міської ради та Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради з перевірки готовності закладів освіти Київського району до нового навчального року.

До 12.08.2019

3.3. У день об’їзду забезпечити наявність усіх необхідних матеріалів.

15.08.2019

3.3. Створити належні умови для роботи комісії Управління освіти з огляду готовності закладів освіти до нового навчального року.

З 12.08.2019 по 22.08.2019

4. Завідувачу господарства:

4.1. До початку огляду закладу дошкільної освіти надати до господарчої групи Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради звіт по використанню позабюджетних коштів та інформацію про виконані ремонтні роботи.

До 01.08.2019

5. Діловоду Добровецькій Н.О.:

5.1. Розмістити даний наказ на сайті закладу дошкільної освіти.

До 12.08.2019

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                          С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

НАКАЗ

 

01.07.2019                                                                                               № 51

 

Про поновлення

роботи груп

 

         У зв’язку із завершенням ремонтних робіт у приміщеннях закладу дошкільної освіти № 382 «Джерельце»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати діючими у дошкільному навчальному закладі з 01 липня 2019 року такі групи:

- 1 групу №5 раннього віку         - з 12 -  годинним режимом роботи;

- 1 групу №2 дошкільного віку    - з 10,5 -  годинним режимом роботи;

- 1 групу №4 дошкільного віку   - з 12 -  годинним режимом роботи;

- 1 групу №8 дошкільного віку   - з 9 - годинним режимом роботи;

- 1 групу №11 дошкільного віку   - з 12 - годинним режимом роботи

з 01.07.2019

2. Для забезпечення належного функціонування та якісного проведення остаточних ремонтних робіт, штатний розклад дошкільного навчального закладу залишити без змін.

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                               С.А.Романенко

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

 

31.05.2019                                                                                                         № 44

Про закінчення

2018/2019 навчального року

 

           Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положенню про дошкільний навчальний заклад, Статуту Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати закінченим 2018/2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 382 «Джерельце» 31 травня 2019 року

2. Перевести дошкільний навчальний заклад на літній період

 З 01.06.2019

3. Затвердити розклад форм активності на літній період для усіх вікових груп.

4. Педагогам:

4.1. Планувати освітньо – виховну роботу з урахуванням довготривалого перебування дітей на свіжому повітрі

4.2. Створити умови для загартування дітей, використовуючи основні фактори: сонце, воду, повітря

4.3. Активізувати роботу  з дітьми з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я, кишкових та інших інфекційних захворювань

 

4.4. Вести консультаційно – просвітницьку роботу з батьками усіх вікових груп щодо особливостей життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі впродовж літнього періоду, познайомити з режимом дня; залучати до співпраці в організації загартовуючих заходів.

Червень – серпень 2019

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                       С.А. Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

 

Н А К А З

03.05.2019                                                                                                № 37

 

Про організацію заходів з літнього відпочинку

та оздоровлення дітей у 2019 році

 

 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 року № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.04.2019 № 109 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.04.2019 № 76 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році», наказу Управління освіти адміністрації Київського району від 25.04.2019 №148 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році», з метою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2019 році, дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

НАКАЗУЮ :

 

1. Забезпечити своєчасну підготовку закладу до оздоровлення дітей влітку 2019 року та створення умов для зайнятості дітей.

Червень-серпень 2019

 року

2. Забезпечити контроль за дотриманням  закладом оздоровлення вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку» та інших нормативних документів, що регламентують створення безпечних умов для оздоровлення дітей.

Червень-серпень 2019 року

3. Взяти під особливий контроль організацію оздоровлення вихованців із числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення безпечних умов для їх перебування у дитячому закладі оздоровлення.

Червень-серпень 2019 року

4. Забезпечити виконання заходів щодо формування у вихованців навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього ігрові і спортивні майданчики.

Червень-серпень 2019 року

5. Забезпечити контроль за дотриманням у закладі належних умов щодо охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, за дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, безпеки дорожнього руху, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.

Червень-серпень 2019 року

6. Збільшити на 10% витрати на харчування дітей у літній період.

Червень-серпень 2019 року

7. Забезпечити контроль за медичним обслуговуванням дітей у закладі дошкільної освіти.

Червень-серпень 2019 року

8. Інформувати Управління освіти про нещасні випадки, у разі їх настання з вихованцями під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Терміново

9. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г. розмістити цей наказ на офіційному сайті закладу дошкільної освіти.

До 15.05.2019

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                               С.А.Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

01.04.2019                                                                                                         № 33

 

Про стан харчування

дітей дошкільного навчального

закладу за І квартал 2019 року

 

Для забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 01.06.2005 № 242/329, спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання листа Міністерства освіти і науки України “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” № 1/9-394 від 21.06.2007, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання та збереження здоров’я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення було проведено аналіз стану харчування дітей за І квартал 2019 року.      

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом І кварталу 2019 року завозилися поставщиками, які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною на бази – постачальники комунальним підприємством «Дитяче харчування», своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом І кварталу 2019 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно – епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з шеф-кухарем Гавриленко Іриною Григорівною та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню – розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою завідувачем.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною, призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти у 2019 році» від 02.01.2019 № 4. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв протягом І кварталу 2019 року не зафіксовано.

Шеф-кухарем, Гавриленко Іриною Григорівною відбиралися добові проби кожної страви раціону у присутності старшої медичної сестри в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались на харчоблоці.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом І кварталу 2019 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування.

Аналіз норм харчування за І квартал 2019 року показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому – 66,2%). Слід зазначити, що показник виконання зменшився з 69,0% до 66,2.

У І кварталі 2019 року значно перевищено норми з крупи – 138,6 %, а у І кварталі 2018 року крупи – 124,0%. 

Поліпшились показники виконання норм сиру м’якого у І кварталі 2018 року – 55,0 %, а у І кварталі 2019 року – 63,1% та яйця у І кварталі 2018 року – 93,7%, а у І кварталі 2019 року – 100 %

Спостерігається незначне зменшення виконання норм:

 

2018

2019

Риба

57,1%

66,3%

М’ясо

Масло вершкове

Молоко

78,7%

90,8%

66,4

46,5%

87,6%

63,8%

 

Недовиконано:

 

 

 

 

Овочі свіжі

     44,8%

 

 

Олія рослинна

    44,5%

 

 

Риба

    36,0%

 

 

 

Причиною такого дисбалансу недовиконання вищезазначених продуктів харчування є підвищення цін на продукти протягом 2018/2019 року, при тому, що вартість харчування  збільшилася до 25 гривень в день.

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели старша медична сестра, комірник, шеф-кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, журнал бракеражу сирої продукції заповнювався своєчасно.

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня сестрою медичною старшою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей. Впродовж І кварталу 2019 року вони дотримувались вимог Програми «Дитина» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно – гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем – у старших групах). Починаючи з другого півріччя середньої групи дітей навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд, але у групі № 4 діти не систематично чергують під час кожного прийому їжі. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Матеріал в куточку помічника вихователя у групі № 2 „Квіточка”  застарілий та несистематизований.

Протягом зазначено терміну спеціалістами санітарно – епідеміологічної служби перевірялась робота дошкільного навчального закладу.         

Впродовж І кварталу 2019 року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

- 2 дитини – інваліда – 100% пільга;

- 5 дітей з малозабезпечених сімей – 100% пільга;

- 13 дітей з багатодітних сімей – 50 % пільга;

- 10 дітей батьки, яких являються учасниками зони АТО – 100% пільга.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

Вартість харчування дітей (ясла) - 20 гривень, (сад) - 25 гривень на день, з них 60% за рахунок батьків, 40% за рахунок бюджету. Ураховуючи вищезазначене,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Старшій медсестрі Поповій В. Д.:

1.1. Проводити корекцію харчування кожні десять днів.

                                                                                                                    Постійно.

1.2. З метою виконання натуральних норм проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін.

Терміново

1.3. Забезпечити постійний вхідний контроль якості продуктів харчування.

Щодня

 1.  Забезпечити наявність і правильність зберігання добових проб готових страв.

Щодня

1.5. Забезпечити суворе дотримання інструкції по організації харчування в дошкільному навчальному закладі

Щодня

1.6. Посилити контроль за станом організації харчування дітей у групах.

До 31.08.2019

2. Комірнику Алєксєєвій Л. Ф.:

2.1. Посилити вхідний контроль якості продуктів харчування.

Щодня

2.2 Забезпечити суворе дотримання правил та термінів зберігання продуктів.

Постійно

2.3. У разі збільшення або зменшення дітей своєчасно повідомляти постачальників продуктів харчування про зміни в заявках.

За потребою

2.4. З метою контролю за закладкою продуктів у котел в ранковий час забезпечити щоденне чергування вихователів.

Щодня, згідно графіку.

2.5. Сприяти організації громадського контролю за станом харчування дітей у закладі.

Постійно

3. Шеф-кухарю, кухарю:

3.1. Забезпечити суворе виконання технології приготування страв згідно картотеки страв.

Щодня

3.2. Забезпечити своєчасну наявність контрольних страв.

Щодня   

3.3. Видавати їжу помічникам вихователів згідно графіка у промаркований посуд з кришками.

Щодня

4. Вихователям та помічникам вихователя Пічкі Т.В., Каргіній Р.В.,Шарандіній М.В., Тертишній Т.М:

4.1.  Удосконалити роботу по організації  чергування дітей у групі.

Щодня

4.2. Виготовити куточки чергування, систематизувати матеріали в куточку помічника вихователя.

До 08.04.2019

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                          С.А. Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

04.03.2019                                                                                                           №25

 

Про результати тематичного

вивчення «Формування сенсорно –

 пізнавальної обізнаності

дітей шляхом впровадження

 інноваційних технологій у

навчально-виховний процес»

 

На виконання річного плану роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік наказу «Про підготовку до проведення тематичного вивчення» від 04.02.2019 №14 з метою оцінки стану  роботи з логіко-математичного розвитку дітей на заняттях з математики, формування рекомендацій щодо удосконалення освітнього процессу з 11.02.2019 по 15.02.2019 року було проведено тематичне вивчення рівня логіко математичного розвитку на заняттях з математики

Під час перевірки було проаналізовано:

 • - стан роботи з батьками за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та освітньою лінією «Дитина в сенсорно–пізнавальному просторі» БКДО, обладнання для педагогічного процесу методичного кабінету;
 • аналіз методики щодо організації навчально-виховної роботи за програмою виховання інавчання дітей від двох до семи років «Дитина» та освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО;
 • рівень впровадження інноваційних технологій;
 • визначення динаміки рівнів логіко-математичної компетенції, сенсорних еталонів у дітей; 
 • аналіз планування роботи з програми виховання інавчання дітей від двох до семи років «Дитина» та за освітньої лінієї «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»» БКДО;
 • визначення та аналіз пізнавальної активності дітей;
 • обладнання для педагогічного процесу: груп для здійснення навчальної діяльності, груп для самостійної діяльності;

 

Отримані дані узагальнені довідкою. Зведені дані представлені в таблиці:

з/п

Напрямки, які підлягали експертизі

коефіцієнт

рівень

1.

 • створення умов для розвитку пізнавальних здібностей дітей в різних формах активності

0,85

достатній

2.

впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі

0,89

достатній

3.

планування навчально – виховної роботи з дітьми

0,92

достатній

4.

методичний рівень навчально – виховного процесу

0,82

достатній

5.

рівень сформованості логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку

0,89

достатній

6.

рівень активності, сприйняття дітьми запропонованого матеріалу

65,9%

достатній

7.

організація роботи з батьками

належний

 

Загальний показник

0,87

достатній

     Отже, загальні рівні оволодіння дітей логіко-математичною компетенцією отримані такі: 17% дітей показали високий рівень компетенції, 49% дітей – достатній рівень, 27% дітей – середній рівень, 6% дітей – початковий. Звичайно, такі показники є сигналом для подальшої роботи педагогів щодо формування логіко-математичних знань дошкільників, з урахуванням вищевикладнних пропозицій. На основі вищезазначеного:

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Продовжувати роботу з дітьми в усіх вікових групах по розвитку логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку на заняттях з математики.

До 31.05.2019

2. Забезпечити своєчасну допомогу молодим вихователям з питань планування, організації інтегрованих занять, виховних заходів з логіко-математичного, пізнавального розвитку дітей.

До 04.03.2019

3. Вихователям:

3.1. Поповнити предметно-розвивальне  середовище за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» іграми логічного спрямування.

До 01.09.2019

3.2. Використовувати на заняттях з логіко-математичного розвитку різноманітні сучасні форми і методи («Асоціація», «Метод навмисних помилок» тощо).

Постійно

3.3. Посилити увагу етапу мотивації  в організованій навчальній діяльності.

Постійно

3.4. Спрямувати роботу на засвоєння дітьми логічних операцій: аналіз, синтез, порівняння, причинно-наслідковий зв'язок, узагальнення, серіація, абстрагування.

Постійно

3.5. Організувати відкриті перегляди занять з використанням інноваційних педагогічних технологій та ІКТ в навчально-виховному просторі.

2018/2019 н.р.

4. Вихователю-методисту: розробити на допомогу молодим  вихователям алгоритм формування у дошкільнят уявлень про множини і числа, навчання порядковій лічбі, знайомства з геометричними фігурами.

До 01.09.2019

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя – методиста Бабарику Н.Г.

 

Завідувач                                                                                         С.А. Романенко

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

 

04.02.2019                                                                                                          №14

 

Про підготовку до проведення

тематичного вивчення:

«Формування сенсорно –

 пізнавальної обізнаності

дітей шляхом впровадження

 дослідницької діяльності у

навчально-виховний процес»

 

             На виконання річного плану освітньо – виховної роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік та з метою вивчення логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести тематичне вивчення «Формування сенсорно – пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження дослідницької діяльності у навчально-виховний процес»

                     11.02.2019 – 15.02.2019

2. Вихователю – методисту Бабарикі Н.Г..:

 2.1. Скласти план проведення тематичного вивчення за визначеною темою.

 До 11.02.2019

2.2. Підготувати інструментарій для вивчення стану роботи з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку на заняттях з математики.

 

До 11.02.2019

2.3. Познайомити педагогічних працівників з планом проведення тематичного вивчення.

 До 11.02.2019

3. Узагальнити матеріали тематичного вивчення, скласти аналітичну довідку та проект наказу про результати тематичного вивчення

 До 20.02.2019

4.Довести результати тематичного вивчення за темою: «Формування сенсорно – пізнавальної обізнаності дітей шляхом впровадження дослідницької діяльності у навчально-виховний процес»

 

                                                                До 20.02.2019

5. Педагогам дошкільного навчального закладу:

5.1. Підготувати наочний та ілюстрований матеріал, художню та методичну літературу за освітньою лінією «Дитина у сенсорно пізнавальному просторі».

   До 11.02.2019

5.2. Включити в календарне планування освітньо – виховної роботи дидактичні ігри та вправи на розвиток логіко-математичної компетенції.

                  11.02.2019– 15.02.2019

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя – методиста Бабарика Н.Г.

 

 

Завідувач                                                                                         С.А. Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

02.01.2019                                                                                                          №4

 

Про організацію харчування дітей

у дошкільному навчальному закладі

у 2019  році      

 

Відповідно до Законів України  «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за передування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», спільні накази МОН, МОЗ України: від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» зі змінами; від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування    дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»,  наказу від 29.12.2012 №1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»», інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 23.05.2012 №1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 27.02.2013 №1/9-142 «Щодо вирішення питань про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 25.06.2013 №1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних   закладах»,   наказу   МОЗУ   від   24. 03. 2016   №234   «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 02.01.2019 №6 «Про організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 році», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Забезпечити неухильне виконання нормативно - правових документів з питань організації харчування.

                                 Упродовж  2019 року.     

2. Затвердити триразовий режим харчування та графік видачі страв з харчоблоку на групи (Додаток до наказу  №1).

02.01.2019

3.Створити в дошкільному навчальному закладі комісію з контролю  закладки продуктів харчування до котла на харчоблоці у складі:

Голова комісії: Романенко Світлана Анатоліївна, завідувач.

Члени комісії: Попова Валентина Дмитрівна, сестра медична старша;

                              інші - відповідно графіку (додаток 2).        

                                                      Упродовж  2019 року

4. Затвердити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:

голова комісії  - Романенко Світлана Анатоліївна, завідувач;

члени комісії: - Алєксєєва Людмила Федорівна, комірник ;

                         - Гавриленко  Ірина Григорівна, шеф-кухар;       

                         - Попова Валентина Дмитрівна, сестра медична старша;

                                                    Упродовж  2019 року

5. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:

5.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

                                      Щоденно

5.2. Приймати продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів.

                                                            Упродовж  2019 року

5.3. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту повертати його постачальнику.

                                                                                                 У разі необхідності

5.4. При виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів надалі приймання продуктів здійснювати за участю представника постачальника, а також представника профспілкового комітету дошкільного навчального закладу Драгунової М.В., результати оформлювати актом приймання.

                                                                                              У разі виникнення 5.5. Якщо прийшло 4 і більше (менше) дітей від запланованої кількості дітей, на яких було розраховано меню членами  бракеражної комісії виписувати (знімати) продукти про що складати відповідний акт.

                                                                                                         За потребою      

6. Призначити відповідальною особою за організацію дитячого харчування сестру медичну старшу Попову Валентину Дмитрівну, у разі її відсутності  -  вихователя – методиста Бабарику Наталію Григорівну.

                                                                                                  Упродовж 2019 року

6.1. Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування тощо).

                                                                                                 Упродовж  2019 року

6.2. На кожний наступний день складати меню-розклад відповідно до наявності продуктів харчування з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв.

                                                                                            Упродовж  2019 року

6.3. Під час складання меню-розкладу дотримуватись розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об'єму готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп.

                                                                                           Упродовж  2019 року

6.4. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на групи в об'ємі не

більше однієї порції дошкільної вікової групи, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, за температури, за якої вживатиметься страва, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції.

                                                                                           Упродовж  2019 року

6.5. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями, бути присутньою під час відбирання проб кухарем.

                                                                                           Упродовж  2019 року

6.6. Забезпечити розміщення завіреного завідувачем дошкільного навчального закладу перспективного тижневого  меню на наступну неділю із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

                                                                                         Кожного понеділка у 7.30

6.7. Забезпечити розміщення завіреного завідувачем дошкільного навчального закладу щоденного меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

                                                                                                           Щодня, о 8-00                   

6.8. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються.

                                                        Упродовж  2019 року

6.9. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.

                                                        Упродовж  2019 року

6.10. Контролювати санітарний стан харчоблоку, комори , овочесховища для зберігання продуктів харчування та приміщень  дошкільного навчального закладу.

                                                        Упродовж  2019 року

6.11. Покласти відповідальність за  зняття проб готової продукції на сестру медичну старшу Попову В.Д., за її відсутності на комірника Алєксєєву Л.Ф.

                                                                                                 Упродовж  2019 року

6.11.1. Знімати проби з готових страв безпосередньо з казана за 30 хвилин до видачі їжі після рівномірного перемішування страви в об’ємі не більше однієї порції дошкільної  вікової групи (від 4 до 6 років) відповідно до переліку страв, які наведено в меню – розкладі, і за тієї температури, за якої вживається страва.

6.11.2. Визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах.

6.11.3. Оцінювати кожну частину страви за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (наявність складових частин страви, у тому числі моркви, цибулі тощо, у котлетах – хліба), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано почищені овочі тощо).

6.11.4.Здійснювати оцінку тільки ваги порції продуктів промислового виробництва  - ковбаси, твердих сирів, кондитерських виробів, хліба, масла вершкового, фруктів, ягід (зняттю проби ці продукти не підлягають).

6.11.5. Вносити результати зняття проби до Журналу бракеражу готової продукції під особистий підпис.

6.11.6. Затвердити наступний графік зняття проби готової продукції:  сніданок –7-50; обід – 11-00; полуденок – 14-40.

6.11.7. Знімати добові проби безкоштовно, відповідно до п.1.24 «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006  № 298/227 .

                                                                                                                  Щодня

6.12. Контролювати  безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу; відповідність термінів реалізації на продовольчій сировині та у супровідних документах; терміни реалізації та умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини.

                                                                                                                  Щодня

6.13. Своєчасно інформувати завідувача дошкільного навчального закладу, відділ харчування Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради про кожний випадок постачання неякісних продуктів харчування письмово.       

                                                                                               У разі необхідності

6.14. Здійснювати моніторингову діяльність за організацією раціонального харчування дітей:

- кожні десять днів - за виконанням норм харчування;

- щотижня - за технологією приготування їжі та виходом страв;

- оперативно - за дотриманням графіка видачі їжі з харчоблоку;

- щомісячно - щодо громадського контролю за харчуванням дітей;

- щомісячно - щодо стану батьківської оплати за харчування.

За необхідності проводити коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування

6.15. Сприяти громадському контролю за станом харчування в усіх вікових групах та обов’язково відображати відгуки у "Журналі громадського контролю за станом харчування дітей у дошкільному навчальному закладі" та затвердити  склад комісій громадського контролю за станом харчування дітей у дошкільному навчальному закладі комісій згідно (додатку № 3).             

 Упродовж  2019 року

 

6.16. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома.

                                                                                             Упродовж  2019 року

 

6.17. Призначити відповідальними за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування сестру медичну старшу Попову В.Д., шеф-кухаря Гавриленко І.Г., комірника Алєксєєву Л.Ф.

                                                                                                Упродовж  2019 року

6.18. Проводити вивчення вимог “Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах”, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з новоприйнятими працівниками в перший день їхньої роботи.

                                                                                                Упродовж  2019 року

 6.19. Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

                                                                                                Упродовж  2019 року

6.20. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров'я працівників харчоблоку.

                                                                                                Упродовж  2019 року

6.21. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

                                                                                          Упродовж  2019 року

6.22. Проводити антропометричні виміри дітей (зріст, маса тіла): дітей раннього віку – 1 раз на місяць, дітей дошкільного віку – 1 раз на квартал, під час літнього оздоровчого періоду - щомісячно.

6.23. Готувати аналітичну доповідь до наради при завідувачеві про стан дитячого харчування у дошкільному закладі з відображенням конкретних цифрових даних, їх порівняльного аналізу.

                                                                                          Щомісяця, до наради

7. Покласти повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання на комірника Алєксєєву Людмилу Федорівну.

8. Комірнику Алєксєєвій Людмилі Федорівні:

8.1. Заборонити замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, м'ясні обрізки, субпродукти (діафрагму, кров, легені, нирки, голови тощо), за винятком печінки та язика, а також свинину жирну, свинячі баки, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла та масла з доданням будь-якої іншої сировини (риби, морепродуктів тощо). Заборонити використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти.

8.2. При замовленні продуктів харчування дотримуватись розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та примірного двотижневого меню.

                                                        Упродовж  2019 року

8.3. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

                                                        Упродовж  2019 року

8.4. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до дошкільного навчального закладу.

                                                        Упродовж  2019 року

8.5. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання.

                                                        Упродовж  2019 року

8.6. Подавати своєчасно заявки на продукти харчування до Управління освіти адміністрації Київського району відділу харчування. У Журналі заявок на продукти харчування обов'язково зазначати їх виконання.

                                                                                                        Щосереди

8.7. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу.                                                                                                                          Упродовж  2019 року

8.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишківника та гострих респіраторних інфекцій.

                                                        Щоденно

9. Покласти відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку на шеф-кухаря Гавриленко Ірину Григорівну.

Упродовж  2019  року

10. Шеф-кухарю Гавриленко І.Г., кухарю Олешко О.А.:

10.1. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичної сестри, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.

                                                        Упродовж  2019 року

10.2. Складати акт, якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує стандартні відходи, та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів.

                                                                                     У разі необхідності

10.3. Зберігати до вечора відходи м'яса, риби, яєць тощо.

                                                        Щоденно

10.4. Відбирати проби з казана в об'ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності сестри медичної старшої, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби.

                                                        Щоденно

10.5. Видавати готові страви тільки після зняття проби сестрою медичною старшою та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням.

                                                                                                      Щоденно

10.6. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.

                                                        Упродовж  2019 року

10.7. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу.

                                                        Упродовж  2019 року

10.8. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

                                                        Упродовж  2019 року

10.9. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишківника та гострих респіраторних інфекцій.

                                                                                                             Щоденно

10.10. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.

                                                        Упродовж  2019 року

10.11. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

                                                                                           Упродовж  2019 року

10.12. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів.

                                                        Упродовж  2019 року

10.13. Своєчасно повертати до комори  вилучені  основні  продукти  харчування у разі зменшення дітей та отримувати  додані  основні продукти  харчування у разі збільшення кількості дітей згідно актам  бракеражної  комісії.

11.     Помічникам вихователів усіх вікових груп:

11.1. Отримувати їжу на групу лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.

                                                        Упродовж  2019 року

11.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

                                                                                                                  Щодня

11.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі згідно затверджених норм.

                                                                                            Упродовж  2019 року

12. Вихователю – методисту Бабарикі Наталії Григорівні:

12.1. Проводити медико – педагогічний контроль за організацією харчування дітей .                                                                      

                                                                                                                    Щотижня

12.2. Надавати консультативну допомогу педагогічному та обслуговуючому персоналу, який бере  участь в організації харчування дітей, з питань санітарного, гігієнічного та естетичного виховання.       

                                                                                                                    Щомісяця

12.3.Здійснювати контроль за формуванням культурно-гігієнічних навичок вихованців.

                                                                                                                    Щотижня                                    

13. Вихователям усіх вікових груп:

13.1 Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

                                                                                                Упродовж  2019 року

13.2. Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини. Затверджувати карту розсаджування у завідувача.

                                                        Два рази на рік

13.3. Дотримуватись режиму харчування дітей.

                                                                                                           Щодня

13.4. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням відповідного одягу.

                                                        Упродовж  2019 року

13.5. Не садити дітей за столи до закінчення сервірування.

                                                                                              Щодня

13.6. Питання раціонального харчування розглядати на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного навчального закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють, групових батьківських зборах, розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

                                                                                              Згідно графіку

13.7. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у дошкільний навчальний заклад для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво тощо.

                                                        Упродовж  2019 року

13.8.Забезпечити належну роботу з батьками щодо своєчасної оплати за харчування дітей у дошкільному закладі. Тримати це питання під контролем,  не допускаючи заборгованості. Звітувати про стан оплати керівнику закладу.

                                                        Упродовж  2019 року

14. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                        С.А. Романенко

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­

Н А К А З

 

03.12.2018                                                                                                   № 97

 

Про затвердження  плану заходів

щодо проведення Всеукраїнського

тижня права

 

Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року       № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року              № 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2018 року № 578 «Про затвердження Плану заходів щодо участі Харківської області у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права», листів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.10.2018 № 01-32/4912, Департаменту освіти Харківської міської ради від 23.10.2018                          № 4189/02-20/18 , наказу Управління освіти адміністрації Київського району № 338 від 05.11.2018

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г.:

1.1. Довести інформацію про проведення Всеукраїнського тижня права до педагогічного колективу дошкільного закладу.

До 07.12.2018

2. Творчій групі дошкільного закладу розробити план заходів щодо проведення Всеукраїнського тижня права.

До 07.12.2018

2.1. Вихователям дошкільного закладу забезпечити проведення заходів згідно з планом.

10.12.2018 – 14.12.2018

2.2. Своєчасно висвітлювати на офіційному сайті закладу  інформацію про проведені заходи.

Після проведення заходу

3. Вихователю-методисту Бабарикі Н.Г.:

 

3.1. Розмістити даний наказ на сайті дошкільного закладу.

До 07.12.2018

3.2. Висвітлювати інформацію про проведені заходи у рамках проведення Всеукраїнського тижня права на офіційному сайті дошкільного закладу.

10.12.2018 – 14.12.2018

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                     С.А.Романенко    

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

 

28.11.2018                                                                                               № 96

 

Про заборону організації солодких столів та

попередження харчових отруєнь

у дітей дошкільного закладу

 

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ, «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказу Міністерства освіти і науки України  від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» зі змінами; від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування    дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»,  наказу від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»», інструктивний лист МОН України від 23.05.2012 №1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 27.02.2013 №1/9-142 «Щодо вирішення питань про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», лист МОН України від 25.06.2013 №1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу МОЗУ від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», листом Міністерства освіти і науки України від 01.12.2005 №1/9-686 «Про отруєння дітей харчовими продуктами у дошкільних навчальних закладах», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 02.01.2018 № 06 «Про організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2018 році», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)  та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення, з метою попередження появи, розповсюдження гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами серед дітей та працівників дошкільного закладу у 2018/2019 навчальному році, профілактики шлунково-кишкових захворювань, підвищення санітарно-гігієнічної грамотності педагогічного та технічного персоналу дошкільного закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заборонити організацію солодких столів, ярмарків, солодких подарунків для вихованців під час  святкових ранків, днів народжень та інших святу для дітей у закладі.

Упродовж 2018/2019 навчального року

 2. Для частування дітей у дні народження, інші свята можна використовувати   приготовлені   у   закладі  пиріг,  пиріжки  .

Упродовж 2018/2019 навчального року

 

3. Розповсюджувати між усіма працівниками дошкільного закладу пам’ятку комплексного проведення протиепідемічних заходів при кишкових інфекціях, харчових отруєннях.

Упродовж 2018/2019 навчального року

4. Посилити санітарно-просвітницьку роботу з родинами вихованців, суворо заборонити батькам приносити у дошкільний заклад для частування дітей у дні народження або інші свята печиво, цукерки непромислового виробництва, кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, у тому числі солодкі, газовані напої.

Упродовж 2018/2019 навчального року

5. Шеф – кухарю Гавриленко І.Г., кухарю Олешко О.А.:

5.1. Суворо дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці.

Упродовж 2018/2019 навчального року

5.2. Дотримувати технологічних режимів приготування їжі – овочевих, м’ясних, рибних страв.

Упродовж 2018/2019 навчального року

5.3. Якісно проводити миття посуду, устаткування, приміщення харчоблоку дезінфікуючими розчинами.

Упродовж 2018/2019 навчального року

5.4. Тримати в чистоті спеціальний одяг, взуття, дотримувати правил його носіння, зміни, прання і зберігання.

Упродовж 2018/2019 навчального року

 

6. Комірнику Алєксєєвій Л.Ф.:

6.1. Суворо дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму у коморі.

 Упродовж 2018/2019 навчального року

 

6.2.Суворо стежити за сертифікацією харчових продуктів, умовами їх зберігання, реалізації, враховуючи термін і сумісництво.

Упродовж 2018/2019 навчального року

6.3. Утримувати пакувальну тару у відповідному стані.

Упродовж 2018/2019 навчального року

6.4. Вживати заходів щодо знешкодження гризунів у приміщеннях на території дошкільного закладу.

Упродовж 2018/2019 навчального року

6.5. Забезпечувати групи окремим непошкодженим столовим посудом, інвентарем для прибирання приміщень, спеціальним одягом тощо, місця для їх зберігання та маркування.

Упродовж 2018/2019 навчального року

 

7. Сестрі медичній старшій Поповій В.Д.:

71.Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в дошкільному навчальному закладі.

Упродовж 2018/2019 навчального року

7.2. Перевіряти персонал харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань і негайно відчужувати від роботи того, хто захворів.

Щоденно

7.3. Здійснювати контроль за якістю харчових продуктів, що надходять з бази, закладкою продуктів, виходом і якістю страв, технологією приготування страв, відбором добових проб з готових страв.

Упродовж 2018/2019 навчального року

8. Помічникам вихователів, молодшому обслуговуючому персоналу:

8.1. Суворо дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму усіх приміщень дошкільного закладу.

Упродовж 2018/2019 навчального року

8.2. Проводити прибирання приміщень вологим способом при відкритих вікнах чи фрамугах.

Упродовж 2018/2019 навчального року

8.3. Проводити генеральне прибирання із застосуванням мийних засобів та засобів для дезінфекції.

Упродовж 2018/2019 навчального року

8.4.Зберігати дезінфікуючі розчини у прохолодному місці, темній закритій посудині, в місцях, недоступних дітям.

Упродовж 2018/2019 навчального року

9. Педагогічним працівникам:

9.1. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з родинами вихованців щодо заборони організації солодких столів, ярмарків, солодких подарунків для вихованців під час  святкових ранків, днів народжень та інших святу для дітей у закладі.

Упродовж 2018/2019 навчального року

 

9.2. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з родинами вихованців з питань профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань.

Упродовж 2018/2019 навчального року

9.3. Більше уваги приділяти індивідуальному догляду за дітьми, вихованню у них культурно-гігієнічних навичок.

Упродовж 2018/2019 навчального року

9.4.  Ізолювати дитину від колективу при перших ознаках захворювання, надати першу медичну допомогу та повідомити її батьків, адміністрації закладу.

Терміново

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                              С.А. Романенко

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

01.11.2018                                                                                                         № 88

 

Про призначення відповідальної

особи за збереження, видачу та роботу

з дезінфікуючими засобами

 

  Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, з метою профілактики інфекційних захворювань та забезпечення належного санітарного стану приміщень дошкільного навчального закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальним за збереження, видачу та роботу з дезінфікуючими  засобами  сестру медичну старшу Попову В Д.

Упродовж  2018/2019 навчального року

2. У разі відсутності сестри медичної старшої Попової В.Д. відповідальність покласти на завідувача господарством Холодну А.М..

Упродовж  2018/2019 навчального року

2. Відповідальним за збереження,  видачу   та   застосування    дезінфікуючих   засобів сестрі медичній старшій Поповій В.Д. :

2.1. Проводити щоденне приготування розчину відповідно до методичних вказівок щодо застосування дезінфікуючого засобу «Новохлор - екстра».

Упродовж  2018/2019 навчального року

2.2. Розмістити методичні вказівки щодо застосування дезінфікуючого засобу біля місця розміщення готового розчину.

Упродовж  2018/2019 навчального року

2.3. Здійснювати щоденний контроль за використанням готового дезінфікуючого розчину фахівцями та обслуговуючим персоналом.

Упродовж  2018/2019 навчального року

2.4. Під час карантинного періоду здійснювати додаткове приготування дезінфікуючого розчину відповідно до методичних вказівок щодо застосування засобу «Новохлор – екстра» в залежності від виду захворювання.

У разі виникнення

3. Завідувачу господарства, Холодній А.М.:

3.1. Забезпечити запас дезінфікуючих засобів відповідно до кількості приміщень, які підлягають обробленню.

Упродовж  2018/2019 навчального року

3.2. Своєчасно здійснювати видачу дезинфікуючого засобу до медичного кабінету.

Упродовж  2018/2019 навчального року

4. Помічникам вихователів усіх вікових груп, прибиральнику службових приміщень:

4.1. Отримувати готовий розчин дезинфікуючого засобу в медичному кабінеті дошкільного навчального закладу.

Щодня

4.2. Проводити щоденне миття підлоги  усіх приміщень з використанням готового розчину дезинфікуючого засобу після залишення дітьми приміщень дошкільного навчального закладу.

Упродовж  2018/2019 навчального року

4.3. Використовувати дезінфікуючий засіб відповідно до                                        п.п. 17-20 Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Упродовж  2018/2019 навчального року

4.4. Зберігати готовий дезінфікуючий розчин в місцях недоступних для дітей.

Упродовж  2018/2019 навчального року

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                                           С.А.Романенко

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­

НАКАЗ

01.10.2018                                                                                                        № 80

Про стан харчування

дітей дошкільного навчального

закладу за ІІІ квартал 2018 року

 

           Для забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 01.06.2005 № 242/329, спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання листа Міністерства освіти і науки України “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” № 1/9-394 від 21.06.2007, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання та збереження здоров’я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення було проведено аналіз стану харчування дітей за ІІІ квартал 2018 року.      

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом ІІІ кварталу 2018 року постачалися: ФОП «Самойлова», ФОП «Оболенцева »,ФОП «Борюшкін»,ФОП «Кузнець»,ФОП «Мовчан», ФОП «Шокуров», ФОП «Прасолова », ФОП «Драган», ФОП «Єгорова»,ФОП «Абасов»,ФОП «Халимова»,ФОП «Марголина», ФОП «Салюков», ФОП «Чмихіна», ФОП «Яворовська», ФОП «Єфименкова», ТОВ «Фудснап», ФОП «Мясоедов С.Т»  ФОП «Чубінець І.І» ФОП «Горелова» ФОП «Чучкін О.В.» ФОП «Аксьоненко О.В.» які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною своєчасно подавалися щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2 – 3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що майже всі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом ІІІ кварталу 2018 року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно – епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Поповою Валентиною Дмитрівною спільно з  шеф-кухарем Гавриленко Іриною Григорівною  та комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною складалися меню – розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою завідувачем Романенко С.А..

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) старшою медичною сестрою Поповою Валентиною Дмитрівною, комірником Алєксєєвою Людмилою Федорівною, завідувачем господарством Холодною Аллою Миколаївною призначеними наказом по дошкільному навчальному закладу «Про організацію харчування у дошкільному навчальному закладі в 2018/2019 навчальному році» від 31.08.2018 № 59. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом ІІІ кварталу 2018 року не зафіксовано.

Шеф-кухарем Гавриленко Іриною Григорівною,  відбиралися добові проби кожної страви раціону у присутності старшої медичної сестри в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи та зберігались на харчоблоці.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та у спецодязі. Протягом ІІІ кварталу 2018 року режим харчування дітей не порушувався.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою Поповою Валентиною Дмитрівною, вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз норм  харчування за ІІІ квартал 2018 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось у середньому – 55,4%. Слід зазначити, що в 2017 році показник виконання був – 64,5%.

В липні 2018 року дошкільний навчальний заклад було закрито на час проведення ремонтних робіт.

У ІІІ кварталі 2018 року на 100% виконано норми лише по крупах - 127% , а у ІІІ кварталі 2017 року крупи – 111%.  Не в повному обсязі виконано норми таких продуктів харчування: у ІІІ кварталі 2018 року – риба – 39,3%, овочі свіжі – 39,3%, а у ІІІ кварталі 2017 року риба – 41%, овочі свіжі – 54,5%.   

Слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком погіршились показники виконання норм м'яса у ІІІ кварталі 2018 року – 28,6% , а у ІІІ кварталі 2017 року – 67,5%, яйце 2018 рік 63,2% ,у 2017 - 94,0%, сир м'який 2018 рік -  54,4%, а в 2017 році – 63,0%.

Причиною такого дисбалансу недовиконання вищезазначених продуктів харчування є підвищення цін на продукти протягом 2018 року, при тому, що вартість харчування складає ясла – 18 гривень, сад - 23 гривні.        

Аналіз реалізації основних продуктів харчування показав, що виконання норм харчування у порівнянні з ІІІ кварталом 2017  року покращилося, по таким продуктам:

 

ІІІ квартал 2017 року

ІІІ квартал 2018 року

масло вершкове

89,7%

95,0%

крупи

111%

127%

цукор

84,6%

86,0%

картопля

55,5%

76,3%

 

Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели сестра медична старша, комірник, шеф – кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, журнал бракеражу сирої продукції заповнювався своєчасно, велася за встановленою формою.

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медичною сестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах, але книга громадського контролю потребує заміни у зв’язку з новою формою ведення.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей. Впродовж ІІІ кварталу 2018 року вони дотримувались вимог Базового компоненту дошкільної освіти щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно – гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийомом їжі столи для дітей сервірувалися відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем – у старших групах). Починаючи з другого півріччя другої молодшої групи дітей навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд, але у групі № 7 «Віночок» діти не систематично чергують під час кожного прийому їжі. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Матеріал в куточку помічника вихователя у групі № 5 «Ягідка»  застарілий та несистематизований.

Протягом зазначено терміну спеціалістами санітарно – епідеміологічної служби перевірялась робота дошкільного навчального закладу.          

         Впродовж ІІІ кварталу 2018 року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

 • 14дітей з багатодітних сімей – 50 % пільга;
 • 5 дітей – малозабезпечені – 100% пільга;
 • 2 дитина – інвалід – 100% пільга.

         Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради дошкільного навчального закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

         Вартість харчування дітей в літній оздоровчий період з 01.06.2018 по 31.08.2018  складала: ясла 19-80 гривень,сад 25-30 гривень, з 01.09.2018 року складає : ясла 18-00 гривень з них 10-80 грн. за рахунок батьків, 7 -20 грн. за рахунок бюджету, сад 23-00 гривні на день, з них13-80 грн. за рахунок батьків,  9-20 грн. за рахунок бюджету.

          Ураховуючи вищезазначене,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Сестрі медичній старшій  Поповій В. Д.:

1.1. Проводити корекцію харчування кожні десять днів.

                                                                                                                    Постійно.

1.2. З метою виконання натуральних норм проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін.

Терміново

1.3. Забезпечити постійний вхідний контроль якості продуктів харчування.

Щодня

1.4. Забезпечити наявність і правильність зберігання добових проб готових страв.

Щодня

1.5. Книгу громадського контролю за організацією харчування у дошкільному навчальному закладі заповнювати своєчасно.  

                                                                                              До 10.10.2018

1.6. Забезпечити суворе дотримання інструкції по організації харчування в дошкільному навчальному закладі

Щодня

1.7. Посилити контроль за станом організації харчування дітей у групах.

До 05.10.2018

2. Комірнику Алєксєєвій Л. Ф.:

2.1. Посилити вхідний контроль якості продуктів харчування.

Щодня

2.2. Забезпечити суворе дотримання правил та термінів зберігання продуктів.

Постійно

2.3. У разі збільшення або зменшення дітей своєчасно повідомляти постачальників продуктів харчування про зміни в заявках.

За потребою

2.4. З метою контролю за закладкою продуктів у котел в ранковий час забезпечити щоденне чергування вихователів.

За потребою

2.5. Сприяти організації громадського контролю за станом харчування дітей у закладі.

Постійно

3. Шеф – кухарю Гавриленко Ірині Григорівні:

3.1. Забезпечити суворе виконання технології приготування страв згідно картотеки страв.

Щодня

3.2. Забезпечити своєчасну наявність контрольних страв.

Щодня   

3.3. Видавати їжу помічникам вихователів згідно графіка у промаркований посуд з кришками.

Щодня

4. Вихователям та помічникам вихователя Мусатенко О.В., Кисельовій Т.С., Фурсовій В.В., Волошиній Л.А.:

4.1.  Удосконалити роботу по організації  чергування дітей у групі.

                                                                                                                     Щодня

4.2. Виготовити куточки чергування, систематизувати матеріали в куточку помічника вихователя.

                                                                                                     До 10.10.2018

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                                      С.А. Романенко

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

­­НАКАЗ

03.09.2018                                                                                                          № 70

 

Про організацію роботи  дошкільного

закладу в Інформаційній

системі управління освітою (ІСУО)

у 2018/2019 навчальному році

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.06.2012 № 729 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах  та органах управління освітою експерименту «ІСУО–2012» у 2012 році» та від 29.11.2012 №1345 «Щодо затвердження результатів експерименту з упровадження в загальноосвітніх закладах та органах управління освітою експерименту “ІСУО–2012”», Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.12.2012 №121 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою “ІСУО-2012”», наказу Департаменту освіти від 05.08.2017 №139 «Про організацію роботи установ та закладів освіти міста в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО) у 2017/2018 навчальному році», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 07.08.2013 №233  «Про організацію роботи установ та закладів освіти району в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО) у 2017/2018 навчальному році», з метою автоматизації управлінської діяльності в дошкільному  закладі, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, керуючись вимогами Закону України «Про захист персональних даних»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальним Добровецьку Наталію Олексіївну, діловода, за впровадження в управлінську діяльність навчального закладу інформаційної системи управління освітою (ІСУО) та  покласти відповідальність за збереження паролю для роботи в системі.

                                                                                                                    Постійно

2.Добровецькій Наталії Олексіївні:

2.1. На виконання пункту 1 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» підтримувати бази даних програмного комплексу «Міська освітня мережа» в актуальному стані.

Постійно

2.2.  Інформувати учасників навчально-виховного процесу про занесення їхніх персональних даних для обробки до баз даних програмного комплексу, з роз’ясненням мети створення таких баз даних та ознайомленням із заходами щодо забезпечення захисту персональних даних в інформаційній системі управління освітою (ІСУО).

Постійно

2.3. Покласти відповідальність за автоматичне формування обов’язкових державних зведених звітів  83-РВК,  85-к та їх розміщення на порталі http://www.isuo.org,  про що інформувати Управління освіти.

Відповідно до термінів

2.4. Забезпечити підготовку і своєчасне подання статистичних форм та звітів в інформаційній системі управління освітою (ІСУО).

Відповідно до термінів

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

завідувач                                                                                     С.А. Романенко