Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Інклюзивна освіта

 

Інклюзивне  навчання

Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті чітко визначено, що рівний доступ до якісної освіти є національним пріоритетом і передумовою виконання міжнародного та національного законодавства щодо реалізації прав громадян (незалежно від національності, статі, соціального походження і майнового стану) на отримання якісної освіти. Світовою тенденцією сучасності є прагнення до деінституалізації та соціальної адаптації осіб з особливостями психофізичного розвитку, починає формуватися нова культурна і освітня норма – повага до людей фізично та інтелектуально неповносправних. Сьогодні дедалі наполегливіше порушуються питання про спільне навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я зі здоровими ровесниками – інклюзивна освіта. Метою введення інклюзивної освіти є формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної реабілітації цієї групи дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей. Інклюзія (включення) – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика і процес, що дає можливість усім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзивне навчання відіграє важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального та економічного розвитку дітей. Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та спеціальної адаптації. Видатний український філософ Г Сковорода, говорячи про людей уражених хворобою ставив риторичне питання: «Невже гадаєш, що премилосердна й дбала матір наша природа зачинила їм двері до щастя, ставши для них мачухою?».

Це риторичне запитання нині хвилює багатьох спеціалістів, причетних до навчання, виховання, соціальної реабілітації дітей, яких природа позбавила достатньою мірою сприймати світ, відчувати свою належність до нього через хвороби, травми, патологічні стани.

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку освіти.

Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками.

ДНЗ це заклад, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, а зокрема:

 Головний принцип інклюзивного навчання

 • перебування дітей з певними порушеннями в масовій дошкільній групі, оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;
 • соціально медико - педагогічний супровід дітей;
 • забезпечення належних умов для навчання, виховання корекційно - компенсаторної роботи, матеріально - технічне, кадрове, фінансове забезпечення.

Інклюзивний підхід

Створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими потребами, які перебувають в масовій дошкільній групі. Водночас, усі діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища оволодівають соціальними навичками почуваються більш самостійними потрібними в суспільстві.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:
 • моторний
 • мовний
 • соціальний
 • емоційний
 • розвиток дитини.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

 

Інклюзивна освіта

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком». Проект «Інклюзивна освіта»

**************

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

Офіційний веб-сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». 

 

МЕТОДИКА

Сайт, присвячений розкриттю проблемних питань освіти дітей з особливими потребами.  Задачі працівників корекційної педагогіки. Інформаційно-методичне обслуговування педагогів інтернатних установ, фахівців корекційної служби.

 

Інклюзивна освіта: основні положення. Діти з особливими освітніми потребами: методичні рекомендації

 

СТАТТІ

Інклюзивна освіта 

Ворон М., Кавун Ю. Інклюзивна освіта: українські реалії

 

Гончаренко C. Інклюзивна освіта приживається в звичайних школах

 

Про інклюзію як освітню цінність та необхідність її впровадження в Україні - інтерв'ю з виконавчим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" Юлією Найдою.

Зварічук С. Особливості інклюзивної освіти

 

Стаття про інклюзію в школі на веб-сайті «Вчитель вчителю, учням та батькам».

Інклюзивна освіта. Дитина дитині - друг

 

Соціальний експеримент "Інтегроване навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями" у київській школі №168.

Клименюк Н.В. Інклюзія людей з особливими потребами до суспільного життя: історичний аспект

 

Історія розвитку та функціонування моделі «Інклюзивна освіта».

Колупаєва А.А. Інклюзія  як напрям освітнього реформування

 

Мігалуш А.О.  Інклюзивна освіта - шлях до всебічного розвитку дітей

 

Новіцкі Е.А. Інклюзія учнів з порушенням розвитку: ставлення і запропоновані підлітками стратегії

 

Особливості інклюзивної освіти

 

Складності в процесі інклюзії учнів з особливими навчальними потребами у звичайній школі: реферат

 

Софій Н.,Найда Ю. Діти з особливими освітніми потребами

 

Становіч П., Джордан Е. Інклюзія як професійний розвиток