Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Нормативно - правова документація 
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(за матеріалами офіційного сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

- "Про дошкільну освіту";
- "Про фізичну культуру і спорт";
- "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"№ 2442-VІ від 06.07.2010 р.;

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

- "Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах"від 14.06.2002 № 826 ;
- "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"від 26.08.2002 № 1243;
- "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"від 12.03.2003 № 305;
- "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", " загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"від 12.03.2003 № 306;
- "Про затвердження положення про центр розвитку дитини"від 5 жовтня 2009 № 1124;
- "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"від 5 жовтня 2009 № 1122;

- Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р

НАКАЗИ

"Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу"Наказ МОН від 09.11. 2010 №1070;

- "Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України"Наказ МОН від 20.12.1993 № 455;
- "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"Наказ МОН від 30.01.1998 № 32;
- "Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"Наказ МОН від 20.02.2002 № 128;
- "Про затвердження типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"Наказ МОН від 11.09.2002 № 509;
- "Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу"Наказ МОН від 24.04.2003 № 257;
- "Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"Наказ МОН від 24.07.2001 № 658;
- "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів" Наказ МОН від 16.08.2004 № 658;
- "Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах"
Наказ МОН від 28.10.2008 № 985;
- "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах"спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;
- "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;
- "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165

ЛИСТИ

-"Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році" від 18.08.10 № 1/9-570;

- "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" від 03.07.2009 № 1/9-455;
- "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.08.2005р. № 1/9-431;
- "Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах" від 19.05.2006р. № 1/9-349;
- "Про режим роботи дошкільних навчальних закладів" від 24.01.2007р. № 1/9-36;
- "Про організацію обліку дітей дошкільного віку" від 07.05.2007 № 1/9-263;
n
- "Про присвоєння педагогічних звань "вихователь-методист" та "старший вихователь" від 26.11.2007 № 1/9-706;
- "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 21.06.2007р. № 1/9-394
- "Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах" від 17.11.2007 № 1/9-711
- "Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності" від 26.02.2008 № 1/9-101
- "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів" від 23.05.2008 №1/9 - 335
- "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" від 17.12.2008 № 1/9-812
- "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" від 15.12.2008 № 1/9-904
- "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп" від 26.11.2008 № 1/9-764
- "Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах" від 16.03.2009 № 1/9-165;
- "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей" від 26.11.2009 № 1/9-812
- "Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу" від 26.11.2009 № 1/9-810

Науково - методичне забезпечення дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти в УкраїніКоментар до Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Інформація про перспективний педагогічний досвід з різних напрямків освітньої роботи, над якими поглиблено працюють дошкільні навчальні заклади України у 2010-2011 н.р.
Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Робота з дітьми 5-річного віку в контексті проекту Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року
Створення розвивального життєвого простору у групових приміщеннях дошкільного закладу

ІНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ

- "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"Лист ІІТЗО від 26.07.2010р. №1.4/18-3082;

- "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" Лист МОН від 03.07.2009 № 1/9-455
- "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"Лист МОН від 04.10.2007 № 1/9-583

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ

- "Методичні рекомендації "Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу"Лист МОН від 16.08.2010 № 1/9-563

- "Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах" від 17.03.2006 № 1/9-153;

- "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах" від 18.07.2008 № 1/9-470;

- "Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році" від 10.06.2009 № 1/9-393;

- "Про здійснення соціально-педагогічного патронату" від 17.12.2008 № 1/9-811;

Положення про надання платних освітніх послугкомунальним закладом "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 «Джерельце»Харківської міської ради" у 2014/2015 навчальному році4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.