Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Порядок зарахування дітей до закладів освіти

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

Шановні батьки майбутніх першокласників!!!

Звертаємо Вашу увагу що датою початку прийняття заяв до 1-х класів 2021/2022 навчального року визначено 5 квітня 2021 року

 

Відповідно до п. 2.2 наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.12.2020 № 306 "Про підсумки обліку дітей шкільного віку та учнів та визначення дати початку приймання заяв батьків до 1-х класів у 2021 році" датою початку прийняття заяв до 1-х класів 2021/2022 навчального року визначено - 5 квітня 2021 року.
Зарахування дітей до 1-х класів буде здійснюватися з 5 квітня по 31 травня 2021 року відповідно до Порядку, визначеного у наказі Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367.
 

 

До уваги батьків!

Порядок зарахування дітей до 1-го класу державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік

 1. До уваги батьків!

  Порядок зарахування дітей до 1-го класу державних та
  комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної

  середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік

  Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його
  керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до першого
  класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій
  проживає ця дитина (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини,
  поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу
  заявника), до якої додаються:
  1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує
  особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал
  відповідного документа);
  2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
  документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального
  закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,
  затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16
  серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10
  вересня 2010 року за № 794/18089;
  Заява подається до 31.05.2021 року
  3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування
  перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах),
  зарахування дітей відбувається за такими правилами:
  1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких
  на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є
  рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають
  освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи
  випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його
  наявності);
  2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не
  проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами
  жеребкування;

  3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови
  утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не
  проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання
  здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом
  освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі
  якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому
  класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами
  жеребкування.
  Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання
  до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина
  може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території
  обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного
  населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка
  закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її
  відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має
  бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина,
  впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

  Нормативно правові документи щодо прийому дітей до 1-го класу
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «"Про
  затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів
  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
  загальної середньої освіти" зареєстрований у Міністерстві юстиції
  України 05.05. 2018 року за №564/32016

   

   

  Нормативно правові документи  щодо прийому дітей до 1-го класу

   Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «"Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05. 2018 року за №564/32016