Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти 2020-2021

 

 

Загальні відомості про дошкільний заклад.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 „Джерельце" Харківської міської ради загального розвитку має ліцензію № 20001875 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов'язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Заклад розташовано за адресою: м. Харків, 61085, вул. Астрономічна, 35, тел. 725-03-42, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний, фізкультурний та тренажерний зали, музей народно - прикладного мистецтва „Джерельце", методичний кабінет, кабінет практичного психолога, медичний блок та інші службові приміщення.

Дошкільний заклад  здійснює свою діяльність з 1978 року відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», “Про мови”, “Про охорону дитинства”, Положення “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, Статуту закладу (реєстраційний № 1 480 105 0001 030275  від 13.12.2006 р.),

Дошкільний заклад розрахований на 225  місць.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

 ясельні

2

дошкільні

9

3.

Режим роботи груп:

 

9 годин

7

10,5 годин

1

12 годин

3

4.

Кількість вихованців

237

5.

Кількість працівників усього

42

педагогічний персонал

16

обслуговуючий персонал

26

 

 

Педагогічний склад

Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Романенко Світлана Анатоліївна.

освіта – вища педагогічна;

кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»;

педагогічний стаж 26 рік;

у дошкільному навчальному закладі на посаді завідувача працює з 2003 року.

Вихователь – методист – Бабарика Н.Г..

освіта – вища педагогічна;

кваліфікаційна категорія – «спеціаліст І категорії»;

педагогічний стаж 21 років;

у дошкільному навчальному закладі на посаді вихователя - методиста працює з 2016 року.

Усього в дошкільному закладі - 18 педагогічних працівники.

Діаграма

 

Діаграма

Рівень освіти педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більшість педагогів мають високу результативність у роботі з дітьми, достатній досвід роботи, але недостатньо вмотивовані для підвищення своєї атестаційної категорії, що має під собою як об'єктивні так і суб'єктивні причини. До суб'єктивних відносяться:

- вік педагогів;

- освіта педагогів ;

- невелика різниця в оплаті праці.

До об'єктивних слід віднести:

- складність оформлення досвіду роботи для атестації ( брак часу, комп'ютерне оформлення матеріалів досвіду роботи).

         У порівнянні з наслідками атестації педагогічних працівників за минулий рік, можна сказати, що фахова майстерність педагогів значно підвищилася.

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні категорії

Атестація педагогів

 

Порівняльний результат

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Спеціаліст

вищої категорії

1

1

1

1

-

Спеціаліст

першої категорії

3

2

2

2

-

Спеціаліст

другої категорії

3

2

-

-

-

Спеціаліст

5

5

6

8

+2

Звання вихователь (практичний психолог)-методист

4

4

3

3

-

Тарифікаційний розряд (9, 7)

7

9

8

8

-

 

Більшість педагогів мають достатню результативність у роботі з дітьми, достатній досвід роботи, але не підвищують свою атестаційну категорію, що має під собою певні причини, а саме:

- вік педагогів (25 % осіб пенсійного та передпенсійного віку з підтвердженим 11 тарифним розрядом);

- освіта педагогів (30 % осіб з середньою спеціальною освітою та 5% з базовою вищою);

- невелика різниця в оплаті праці.

Курси підвищення кваліфікації у Харківській академії неперервної освіти у 2020/2021 навчальному році пройшли 1 педагог (план курсової перепідготовки виконаний на 100% ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості

про склад педагогічного колективу дошкільного закладу.

станом на 01.09.2021 року

з/п

П І Б

педпрацівника

посада

освіта

рік

народ-

ження

загальний

педстаж на 01. 08.

кваліфіка-

ційна категорія

звання

 1.  

Бабарика Наталія

Григорівна

вихователь

вища

1976

21 р.

2 м. 13 дн.

„спеціаліст I

категорії "

 

 1.  

Бондар Світлана Григорівна

вихователь

вища

1985

4 р. 9 м.

 22 дн.

«Спеціаліст»

 

 1.  

Бондар Ганна

Володимирівна

вихователь

середня

спеціальна

1960

34 р

4 міс.27 дн.

11 т/р

 

вихователь - методист

 1.  

Драгунова Марина

Володимирівна

вихователь

вища

1981

17 р.

11 міс. 19дн.

„спеціаліст I

категорії "

 

 1.  

Бойко Кристина Володимирівна

вихователь

базова

вища

1989

1 р.

11 т/р

 

 

 1.  

Мусатенко Оксана Василівна

вихователь

вища

1982

4 рік

«Спеціаліст»

 

 1.  

Носкова Зінаїда

Петрівна

вихователь

середня

спеціальна

1950

42 р.

0 міс. 4 дн.

11 т/р

вихователь - методист

 1.  

Пічка Тетяна Валентинівна

вихователь

вища

1976

8 р.

6 міс. 27 дн.

«спеціаліст»

 

 1.  

Нагорна Ганна Олександрівна

музичний керівник

середня

спеціальна

1977

16 р.

2 міс. 12 дн.

9 т/р

 

 1.  

Романенко Світлана Анатоліївна

завідувач

вища

1974

26 р.

9 міс.

„спеціаліст вищої категорії"

вихователь - методист

 1.  

Фурсова Віра Василівна

вихователь

середня спеціальна

1955

35 р.

11 міс. 29дн.

11т/р

 

 1.  

Чепурко Тетяна Івановна

вихователь

вища

1982

4 р. 8 м.

21 день

«спеціаліст»

 

 1.  

Кальницька Ольга

Сергіївна

інструктор

з фізичного виховання

вища

1969

8 р.

3 місяці

„спеціаліст «

 

 

 1.  

Міронова Ольга Миколаївна

вихователь

середня

спеціальна

1978

1 р.

1 місяці

11 т/р

 

 1.  

Биченко Світлана Вікторівна

вихователь

вища

1988

3 р.

«спеціаліст»

 

 1.  

Косогова Тетяна Олександрівна

вихователь

вища

1988

2 р.

«спеціаліст»

 

 1.  

Ісправнікова Вікторія Миколаївна

керівник гуртка

вища

1992

3 р.

«спеціаліст»

 

 1.  

Хіцан Ірина Анатоліївна

музичний керівник

середня

спеціальна

1974

16 р.

2 міс. 12 дн.

9 т/р

 

                 

 

 

РОЗДІЛ 1.

Аналіз  роботи

дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

за 2020/2021 навчальний рік

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2020/2021 навчальному році здійснював свою діяльність , відповідно до вимог :

 • Конституції України;
 • Закону України „Про освіту";
 • Закону України „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про освіту"'", 1996 р.;
 • Закону України „Про дошкільну освіту", 2017 р. (ст. 4, Дошкільна освіта. Дошкільний вік; ст. 6 Принципи дошкільної освіти; ст. 7 Завдання дошкільної освіти; ст. 8 Роль сім'ї у дошкільній освіті);
 • Закону України „Про виховання дітей та молоді" (ст. 6, Виховання дітей в дошкільному закладі);
 • Закону України „Про охорону дитинства";
 • Закону України „Про засади мовної державної політики";
 • Національної доктрини розвитку освіти, 2001 р.;
 • Національної програми правової освіти населення;
 • Конвенції про права дитини, 1989 р.;
 • Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), 2012 р.;
 • Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 2016 р., а також згідно Концепції розвитку дошкільного навчального закладу із гуманітарно - естетичним напрямком навчання та завдяки використання науково - методичної літератури, передового педагогічного досвіду педагогів м. Харкова; матеріалів районних семінарів, методичних об'єднань, передплатних видань; враховуючи кращі здобутки вітчизняної та зарубіжної педагогіки, новинки методичної та педагогічної літератури з питань освітньо - виховної роботи в дошкільних навчальних закладах.

Впродовж 2020/2021 навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу працював над створенням системи гуманітарно - естетичного розвитку дітей дошкільного віку, єдиною методичною темою: «Формування компетентностей дитини дошкільного віку через розвиток її творчих здібностей, творчого мислення, підвищення якості освіти та здійснення соціально - орієнтованого підходу до управління дошкільним навчальним закладом».  Продовжуючи роботу щодо вирішення проблем розвитку, виховання та навчання дошкільників педагогічний колектив комплексно здійснював підхід до вирішення наступних головних річних завдань :

 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників через ознайомлення з навколишнім середовищем.
 1. Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження    пошуково-дослідницької  діяльності у освітньо-виховному процесі.
 2. Сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

 

 

У 2020/2021 навчальному році робота педагогів закладу була спрямована на реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти та  Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», яка спрямована на гуманізацію виховного процесу; узгодження колективних, групових та індивідуальних форм і методів роботи. В програмі переважає орієнтація на індивідуальну роботу з дітьми в усіх вікових групах. При цьому враховуються висновки психологічної науки про роль різних видів діяльності та їх використання в роботі з дітьми різного віку, простежується зв'язок з традиціями народної педагогіки, фольклором, видами національного та світового мистецтва. Враховує вона і принципи інтеграції, системності, комплексності.

На початку року було розроблено  циклограму методичної роботи з даного питання, схеми моделі організації життєдіяльності дітей, варіанти планування навчально-виховного процесу.

 

Методичний кабінет забезпечено необхідною кількістю новинок науково – методичної літератури, а також усі педагоги індивідуально для груп постійно поповнюють бібліотечку методичної та психологічної літератури за програмою, яка  містить екземпляри за різними напрямками. Впродовж літнього періоду рекомендовано придбати або виготовити наочний, роздатковий матеріал для організації тематичних днів (занять).

На 2021 рік здійснено передплати на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Практичний психолог: дитячий садок».

Усі групи забезпечено примірниками Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Ступінь ознайомлення педагогів з вимогами  програми «Дитина» (за результатами опитування) можна вважати задовільним, про це свідчить аналіз проведеного тестування:

1. Чітко визначили орієнтування сучасної дошкільної освіти на кожну конкретну дитину, її потенціал 62% педагогів, решта – розуміють поверхово.

2. Завдання розвитку пріоритетним вважають 57% педагогів, тоді як 43% основну функцію педагога визначають як джерело знань для дітей.

3. 100% респондентів дали повні, правильні відповіді щодо образу сучасного вихователя.

4. 100% респондентів добре орієнтуються змісті освітньої діяльності з дітьми, які окреслені програмою «Дитина».

5. 100% педагогів правильно ранжирували послідовність планування освітніх завдань.

6. 85% опитуваних зазначили, що показниками ефективності педагогічної діяльності є загальна компетентність дитини та рівень сформованості базових якостей, решта накреслили одну з характеристик.

7. 100% педагогів диференціюють принципи інтеграції освітньо – виховного процесу, але молоді фахівці зазначають їх не в повному обсязі.

8. 100% опитуваних правильно розуміють особливості впровадження інтегрованого підходу до навчально – виховного процесу, але відобразити власні думки письмово  не вдалося 15%.

Детальне вивчення роботи ДНЗ у даному напрямку показало, що навчально-виховна робота згідно вимог Програми «Дитина» на достатньому рівні, (СБ» 3,24).

        Планування навчально – виховного процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній Базового компоненту та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Крім того, використовуються рекомендації Харківської академії неперервної освіти, зокрема методичні рекомендації «Планування організації життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах», а також рекомендації районнх семінарів, пам’ятки перспективного планування, планування бесід,  індивідуальної роботи за освітніми лініями Базового компоненту, які розроблені творчою групою вихователів – методистів району та творчою групою вихователів дошкільного закладу.

Проаналізовано стан розвивального життєвого простору та визначено, що ігровий, навчальний та розвивальний матеріал в усіх вікових групах має привабливий, естетичний вигляд, відповідає вікові дітей, наявний в достатній кількості, розташований у доступних для дітей місцях. Влаштовані ігрові центри містять достатню кількість атрибутів, які поновлюються та поповнюються впродовж року постійно. Через велику наповнюваність груп і відсутність вільного місця, виставки продуктів дитячої творчості розташовуються високо, їх влаштовують особисто педагоги, діти в цей час відіграють роль лише спостерігачів.

Для забезпечення емоційно – ціннісного розвитку дітей у дошкільних групах створено куточки «Я прийшов!», «Мій день народження», «Я і моя родина».

Куточки живої природи, народознавства, музей «Джерельце» сприяють інтелектуальному та пізнавальному розвитку дітей.

Понад 20 років ДНЗ працює над розвитком творчих здібностей дітей, з цією метою детально вивчено і постійно впроваджуються методи ТРВЗ в музичній, образотворчій, мовленнєвій, природознавчій діяльності. Фізкультурно – оздоровча робота ведеться із використанням елементів горизонтально – пластичного балету за М. М. Єфименко та Хатха – йоги за Л. І. Латохіною.

Щоденно організовуються інтегровані дні, заняття, де пріоритетного значення набувають групові форми роботи та інтерактивні методи («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Чарівний клубочок», «Павутиння», «Ротаційні трійки», «2 – 4 – разом», рольові ігри та робота в парах).

З 2020/2021 навчального року аналіз та оцінка  занять за результатами спостережень навчально – виховного процесу відбувалися за новими схемами розробленими творчою групою вихователів-методистів району.

Визначено, ступінь зацікавленості дітей різного віку під час організованих форм активності є достатнім (65,9%).

Під час спостережень навчально-виховного процесу також зверталася увага на стиль спілкування педагогів з дітьми. Виявлено, що зазвичай він є демократичний, але ситуативно, зрідка має місце ліберальний стиль взаємовідносин (переважно у вихователів дітей раннього віку). З метою запобігання випадків авторитарного спілкування впродовж 2020/2021 навчального року було проведено семінар – практикум щодо педагогічного супроводу гіперактивних дітей. Спостерігаються позитивні зрушення у напрямку оптимізації взаємовідносин в системі «Дорослий – Дитина», які досягнуто завдяки проведеній науково – методичній роботі, що сприяла накопиченню педагогами знань з даного питання та використанню інтерактивних методів при роботі з дітьми.

Ступінь партнерських взаємовідносин між вихователем та батьками щодо створення розвиваючого середовища, придбання наочного матеріалу, збереження матеріально – технічного стану можна визначити, як високу. Батьки охоче надавали дитячі та сімейні фото для нетрадиційних куточків «Я прийшов», «Я і моя родина», «Мій день народження», «Як ми відпочивали»; багато батьків влаштовували у закладі «День іменинника», приймали участь в оформленні залів, групових приміщень, майданчику під час спортивних розваг, святкових ранків, Днів відкритих дверей: «День знань», «Масляну стрічаймо!», «Свято перемоги». Згідно річного плану було проведено виставки:

- «Харків очима дітей» (виставка малюнків);

- «Транспорт на вулиці нашій» (виставка поробок з природного матеріалу);

- «Люблять зиму малюки» (виставка поробок з бросового матеріалу);

- «Вогонь – друг, вогонь – ворог» (виставка малюнків);

- «Безпека понад усе» (виставка поробок з бросового матеріалу);

- «Квіти для матусі» (виставка поробок).

У закладі питанням  надання батькам психолого-педагогічної допомоги приділяється особлива увага. Впродовж року було проведено 13 заходів, 60% з них – інтерактивного спрямування (диспути, практичні, тренінгові заняття); 40% - переважала класична форма подачі інформації (психологічні бесіди, лекції). Більшість із зазначених заходів призначені питанням оптимізації взаємовідносин «Батьки – Діти», розкриттю своєрідності емоційного світу дошкільнят, їх потреб та проблем.

Проведено низку консультацій для педагогів: «Новий колектив — новий життєвий етап», «Навчаємо оздоровчих технологій», «Заняття в педпроцесі: сучасний погляд» «Розвиваємо зв’язне мовлення малюків», «Нові орієнтири в розумінні себе», «Як можна допомогти дитині добре поводитися?», «Не вміють гратися?», «Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень», «Дитина має бути здоровою», «Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально- виховного процесу в ДНЗ», «Використання природних факторів зміцнення здоров'я. Організація загартування дошкільників влітку», «Психологічна готовність дитини до навчання».

Під час впровадження Програми «Дитина» найбільшу складність педагоги відчували під час опанування новими термінами, якими перевантажений текст. Досвід показує, що найбільш результативними та оптимальними щодо закріплення та стійкості збереження наданої інформації є інтерактивні форми роботи, саме вони користуються у педагогів позитивними відгуками та сприяють вмотивованості.

Таким чином впровадження Програми «Дитина» у закладі можна вважати закінченим із позитивними результатами, але розпочату роботу необхідно удосконалювати через самоосвіту та просвітницьку роботу у наступному навчальному році.

Обговорення результатів роботи за Програмою «Дитина» має відбутися на підсумковій педраді № 4 від 31.05.2021 року.

При вирішенні річної задачі розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників  інтерактивними методами навчання над якою заклад працює рік,  було виконано наступне:

 • розроблено структуру спільної роботи з батьками з формування мовленнєвої компетенції дошкільників;
 • систематизовано практичні матеріали з розвитку творчих здібностей у мовленнєво – комунікативній діяльності (конспекти інтегрованих форм роботи);
 • проведена педагогічна рада «Розвиток творчих здібностей та підвищення мовленнєвої компетентності дошкільників  інтерактивними методами навчання» на якій було висвітлені такі питання:
 • організація мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку;
 • інтерактивні методи в особистісному і мовленнєвому розвитку дошкільнят;
 • ефективні засоби стимулювання творчих проявів у дітей,

        та здібностей,  що лежать в основі розвитку творчих тенденцій.;

 • роль художньої - мовленнєвої компетентності дошкільників;
 • також під час здійснення тематичного контролю проаналізовано такі питання підвищення мовленнєвої компетентності дітей у різних формах активності через використання інтерактивних методів роботи.

 

Згідно з річним планом навчально – виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік у межах контрольно – аналітичної діяльності адміністрації дошкільного навчального закладу № 382 “Джерельце” проведено тематичне вивчення «Розвивиток творчих здібностей та підвищення  мовленнєвої  компетентністі дошкільників через ознайомлення з навколишнім середовищем..» згідно наказу № 73 від 28.10.2020 року з 23.11.2019 по 27.11.2020.

Мета: проаналізувати якість організації та проведення навчально – виховного процесу; рівень розвитку творчих здібностей дітей; ефективність мовленнєвої  компетентністі дошкільників через ознайомлення з навколишнім середовищем  з дітьми дошкільного віку; умови для розвитку творчої уяви, творчого мислення.

Методи: перегляд занять, бесід, фрагментів інтегрованих днів;

 • спостереження за дітьми під час самостійної  діяльності;
 • аналіз перспективного та календарного планування педагогів;
 • співбесіди з вихователями.

Тематичне вивчення здійснювалося за таким алгоритмом:

1. Відвідування занять (інтегрованих із розвитком мовлення); бесід в усіх вікових групах;

2. Спостереження за творчою діяльністю дітей під час самостійної художньої діяльності діяльності з метою визначення, як діти застосовують в повсякденному житті знання та навички, набуті під час організованих занять, дидактичних ігор.

3.  Визначення рівня планування навчально – виховної роботи вихователів (різні заходи щодо розвитку творчих здібностей, їх взаємозв’язок з іншими видами діяльності).

4. Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей в усіх вікових групах:

 • зміст куточка в групі (ширма, елементи декорацій, різні види театрів: настільний, пальчиковий тощо), дидактичний матеріал інтерактивних ігор.
 • відповідність змісту куточка  діяльності вікові та рівню розвитку дітей;
 • участь дітей старших груп в створенні ігор, виставки дитячих робіт;
 • оформлення та збереження дитячих робіт;

6. Визначення рівня організації нетрадиційних форм роботи з інтерактивними іграми; організації свят, комплексних розваг.

7. Надання консультативної допомоги батькам щодо організації мовленевої  діяльності в домашніх умовах із урахуванням вікових та особистісних особливостей дітей.

8. Рівень організації індивідуальної роботи, її ефективність.

Інструментарій:

 • протокол експертизи до тематичного вивчення підвищення результативності в роботі по вихованню творчої особистості дошкільників;
 • схеми аналізу занять.

Під час тематичного вивчення було визначено:

 1. Створення належних умов для розвитку творчих здібностей в групах на достатньому рівні — СБ = 3,31;
 • зміст куточків дидактичного матеріалу в групах — СБ= 3,25;
 • відповідність змісту куточка  вікові дітей — СБ= 3,49;
 • оформлення та збереження дитячих робіт — СБ= 3,24;

В усіх вікових групах наповнення куточків художньої діяльності відповідає вікові дітей, відрізняються яскравістю, привабливістю, доступністю, мають добре естетичне оформлення. Зміст куточків художньої  творчості на високому рівні в групах № 11, 6, 4, 3,10.

2. Аналіз планів освітньо – виховної роботи показав, що в усіх вікових групах систематично плануються заняття по розвитку творчих здібностей дітей, які урізноманітнюються різними формами організації (в тому рахунку інтерактивними); дидактичні та розвивальні ігри, бесіди по ознайомленню із творами мистецтва, із творчістю дитячих письменників ; рівень планування різних заходів є достатнім (СБ = 3,5):

 • група № 3 “калинка”(старша), вихователь Чепурно Т.І.., СБ=3,54;
 • група № 11 “Ромашка”(старша), вихователь Бондар Г.В., СБ=3,58;
 • група № 7 “Віночок” (середня), вихователь Мусатенко О.В., СБ=3,63;
 • група № 10 “Бджілка” (середня), вихователь Бондар С.Г. СБ=3,46;
 • група № 9 “Зірочка” (середня), вихователь Драгунова М.В., СБ=3,43;
 • група № 4 “Сонечко” (молодша), вихователь Міронова О.М.,  СБ=3,58;
 • група № 2 “Квіточка” ( молодша), вихователь Пічка Т.В.,  СБ=3,53;
 • група № 8 “Казка” (молодша), вихователь Носкова З.П.,  СБ=3,56;
 • група № 6 “Веселка” ( молодша), вихователь Косогова Т.О,   СБ=3,51;
 • група №1 “Курчатко” (ранній вік), вихователь Биченко С.В., СБ=3,49;
 • група № 5 “Ягідка” (ранній вік), вихователь Фурсова В. В., СБ=3,32.

3. Рівень організації занять  із використанням різноманітних видів інтерактивних методів (традиційних, нетрадиційних) – достатній (СБ=3,46):

 • група № 9 “Зірочка”(середня), вихователь Драгунова М.В., СБ=3,43;
 • група № 10 “Бджілка”(середня), вихователь Бондар С.Г., СБ=3,54;
 • група № 3 “Калинка” (старша), вихователь Чепурко Т.І., СБ=3,36;
 • група № 4 “Сонечко” (молодша), вихователь Міронова О.М., СБ=3,48;
 • група № 7 “Віночок” (середня), вихователь Мусатенко О.В. СБ=3,45;
 • група № 8 “Казка” (молодша), вихователь Носкова З.П.,  СБ=3,68;
 • група № 6 “Веселка” (молодша), вихователь Косогова Т.О.,  СБ=3,57;
 • група № 11 “Ромашка” (старша), вихователь Бондар Г.В.,  СБ=3,46;
 • група № 2 “Квіточка” ( молодша), вихователь Пічка Т.В.,   СБ=3,49;
 • група №1 “Курчатко” (раннього віку), вихователь Биченко С.В., СБ=3,51;
 • група № 5 “Ягідка” (раннього віку), вихователь Фурсова В. В., СБ=3,32
 • група № 8 «Казка» (молодша)  керівник музичний Нагорна Г.О., СБ= ,52

4. Згідно річного плану освітньо – виховної роботи постійно проводяться свята, комплексні розваги із включенням інтерактивни методів на високому професійному рівні (СБ=3,78), в організації яких приймають участь керівники музичні. Крім того, постійно організовуються тематичні виставки дитячих малюнків, конкурси малюнків та поробок, виготовлених спільно із батьками.

5. Індивідуальна робота з дітьми по розвитку творчих здібностей дітей  та підвищення мовленнєвої компетеності дошкільнят в різних видах діяльності планується, проводиться, але у де – яких групах (групи № 2, 4, 5, 1) ії слід систематизувати та конкретизувати.

 1. На підставі вищезазначеного можна зробити висновок: в ДНЗ № 382 “Джерельце” рівень результативності в роботі розвиваток творчих здібностей та підвищення  мовленнєвой компетентністі дошкільників  інтерактивними методами навчання (СБ=3,46).

        

 1. На виконання річної задачі щодо активізації роботи щодо Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження         пошуково – дослідницьку  діяльность у освітньо – виховний процес над якою педагогічний колектив працював другий рік було виконано наступне:
 • проведено семінар-практикум на тему «Формування сенсорно – пізнавальної  обізнаності дошкільників» метою якого було підвищення рівеня поінформованості учасників щодо формування сенсорно-пізнавальної обізнаності дошкільників відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  „Дитина”.
 1. проведено педагогічну раду «Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження     дослідницької діяльності у освітньо -виховний процес» на якій було висвітлено такі питання :
 •   Формування сенсорно – пізнавальної обізнаності   дошкільників.
 • Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку в різних видах діяльності
 • Методи та прийоми формування математичної компетенції  старших дошкільників.
 • Ігрові  прийоми  навчання дітей порядковій лічбі від 1 до 10
 • Види конструювання  на заняттях з логіко – математичного та сенсорного розвитку дітей.
 • Використання розвиваючих ігор, дослідницької діяльності для формування пізнавальних здібностей дітей
 • Формування вміння орінтації в часі  дітей на різних вікових етапах.
 1. Також  виконання річного плану на 2020/20121 навчальний рік та наказу ДНЗ № 13  від 29.02.2021 «Про підготовку до проведення тематичного вивчення «Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження     дослідницької діяльності у освітньо -виховний процес» з 11.03.2021 по 15.03.2021 року було проведено тематичне вивчення рівня сенсорно пізнавального розвитку на заняттях з математики за наступною програмою:
 • стан роботи з батьками за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та освітньою лінією «Дитина в сенсорно–пізнавальному просторі» БКДО, обладнання для педагогічного процесу методичного кабінету;
 • аналіз методики щодо організації навчально-виховної роботи за програмою виховання інавчання дітей від двох до семи років «Дитина» та освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО;
 • рівень впровадження інноваційних технологій;
 • визначення динаміки рівнів логіко-математичної компетенції, сенсорних еталонів у дітей (початок 2020/2021 н.р. кінець – 2020/2021 н.р.); 
 • аналіз планування роботи з програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та за освітньої лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»» БКДО;
 • визначення та аналіз пізнавальної активності дітей;
 • обладнання для педагогічного процесу: груп для здійснення навчальної діяльності, груп для самостійної діяльності;

Об’єкт дослідження – сенсорно-пізнавальної компетенція дітей, дидактичні засоби.

Предмет дослідження – система роботи логіко-математичної компетенції за освітньою лінією «Дитина сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО.

Мета дослідження – оцінка стану  роботи з сенсорно-пізнавального розвитку дітей на заняттях з математики, формування рекомендацій щодо удосконалення освітнього процесу.

Методи дослідження:

 • аналіз ділової документації;
 • контрольно-діагностичні зрізи;
 • експертиза предметно-просторового середовища;
 • спостереження за здійсненням навчально-виховного процесу;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі;
 • підведення підсумків конкурсу на створення кращого осередка «Пізнайко»;
 • аналіз анкетування «Виявлення готовності педагогів до впровадження інноваційних методик сенсорного виховання дітей»;
 • бесіди з дітьми, вихователями.

Питання вивчення логіко-математичного розвитку, сенсорно-пізнавальних здібностей дітей здійснюється в руслі системного підходу, а саме: стан освітньо-виховного процесу в групах закладу через призму виконання Закону України «Про дошкільну освіту», реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти.

Встановлено, що педагоги груп значну увагу приділяють питанню логіко-математичному розвитку та  сенсорно-пізнавальних здібностей дошкільників і здійснюють цю роботу на основі  вимог програми розвитку дітей дошкільного віку програми «Дитина».

Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі груп свою педагогічну діяльність спрямовують на здатність дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати  і робити певні висновки, бо джерелом пізнавально - пізнавального розвитку дитини є навколишній світ і соціальний досвід у їх нерозривній єдності.

Реалізація програмових завдань з означеної теми здійснюється у закладі через організовану навчальну діяльність: ранній вік  - сенсорний розвиток (2 заняття на тиждень); молодший та середній вік – логіко-математичний розвиток (2 заняття на тиждень); старший вік – логіко-математичний розвиток (2 заняття на тиждень) згідно інваріантної частини навчального плану на 2019/2020 навчальний рік.

Заняття вихователі планують і проводять згідно перспективно-тематичного планування на навчальний рік, схваленого на педраді №1 від 31.08.2020 року. Перспективне планування занять з сенсорного розвитку для дітей раннього та логіко-математичного розвитку для дітей дошкільного віку плануються згідно розробленого перспективного планування занять Харківською академією неперервної освіти «Планування організації дітей у дошкільних навчальних закладах».

Реалізація завдань програми «Дитина» розділу: «Математична скарбничка» передбачає створення належного предметно-розвивального середовища та методичного забезпечення методичного кабінету ДНЗ, груп навчально-пізнавальними дидактичними матеріалами для формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу.

Методичний кабінет ДНЗ має задовільне методичне забезпечення  з програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та розділу «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»:

 • творчою групою впродовж 2020/2021 р. розроблено та відредактовано перспективне планування занять з логіко-математичного розвитку.
 • створена картотека демонстраційного та роздаткового матеріалу;
 • створена  картотека періодичних видань та науково-методичних посібників згідно переліку, затвердженому МОН.

В усіх вікових групах методичне забезпечення дидактичними матеріалами згідно даної проблеми на належному рівні. Першими помічниками педагогів  у створенні наочного і демонстративного матеріалу з формування сенсорно-пізнавальної компетенції є батьки вихованців. Слід відмітити групи №3, 5, 6, 7, 11, 10,  які в повному обсязі мають базу карток, схем, моделей, ігор з розділу програми «Математична скарбничка».

Якість проведення освітньої діяльності з дітьми залежить від наявності в групах демонстраційного і роздаткового матеріалу, тому вихователі постійно оновлюють  і поповнюють його згідно вимог сьогодення, адже діти сьогодні більш емоційно сприймають предметні картинки «смайлики, смішарики ….». Слід відмітити роботу у цьому напрямку вихователя групи №10 «Бджілка», яка створили банк ламінованих предметних картин та карток.  Для розвитку логіко-математичної компетенції в групі №11 «Ромашка» забезпечили багатофункціональність використання магнітної дошки та предметних картинок, геометричних фігур на магнітах, завдяки цьому діти мають змогу створювати різні сюжетні моделі. Для організації дослідницько-пошукової діяльності в групах у наявності: ваги, гирі, ємкості для рідких і сипучих матеріалів, мірні ємності.

У закладі функціонують дві постійно діючі групи раннього віку:  № 1 «Курчатка»;  №5 «Ягідка». Вихователі приділяють належну увагу сенсорному розвитку дітей раннього віку: виготовили дидактичні ігри, вправи: «Підбери рукавичку за кольором», «Прикрасимо ялинку», «Широка – вузька доріжки», «Заховай мишку», «Розклади предмети за кольором», «Посади бджілку на квітку», «Нагодуємо рибок», «Знайди будиночок», «Хто і, що говорить?», «Залатай килимок», «Знайди коло, квадрат», «Більше – менше», «Прикрась крильця метелика», «Намисто», «Мотрійка», «Світлофор», «Сніговик»; для розвитку дрібної моторики рук у групі є різні види шнуровок: «Чобіток», «Тварини», «Птахи»; різні види застібок на сенсорній іграшці «Черепашка». Слід відмітити створену функціональну сенсорну зону у групі №8 за участю батьків та виготовлення атрибутів до «куточку ряження» за різними кольорами (хустинки, спіднички, фартухи).

У всіх вікових групах діти мають вільний доступ до дидактичних матеріалів.  Діти старших груп №3,  11 та середніх № 10,7,9 знають  призначення, назви ігор, користуються ними під час самостійної ігрової діяльності.

На формування сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільника впливає організована вихователями дослідницько-пошукова діяльність, яка проводиться у першу половину дня згідно циклограми виховної роботи, так і у розрізі заняття з сенсорно-пізнавально, ознайомлення з природою, довкіллям.

Результати перевірки показали, що дослідницька діяльність планується і проводиться вихователями дошкільних груп, прослідковується через плани освітньої роботи, забезпечуючи дитячу допитливість. Слід відмітити роботу вихователів груп № 8,11,3,4,2, які стимулюють прагнення дітей до дослідницької діяльності дотримуючись певних принципів: на запитання «чомусиків» дають тільки вірні, продумані відповіді в простій доступній для дітей формі.  

Але поряд з цим, вихователі мало часу відводять дітям для  самостійного знаходження відповіді, прокоментувати та пояснити наслідки дослідницьких дій, цим самим не сприяють прискоренню формування і розвитку у дітей простих логічних структур мислення і математичних уявлень.

Практика засвідчує, що у розвитку  сенсорно-пізнавальних здібностей велику роль відіграє організована навчальна діяльність, зокрема заняття логіко-математичного розвитку.  На занятті з сенсорики за  темою «Подорож до лісу» в групі раннього віку №5 «Ягідка»  педагог використовувала різноманітні ігри і вправи  сенсорного обстеження предметів: зором, дотиком, за словесною інструкцією; в групі старшого віку №3 «Калинка» за темою «Число та цифра 5. Порівняння предметів за товщиною. Орієнтування у часі. Геометричні фігури» вихователь навчала дітей співвідносити цифру з конкретним числом, розрізняти та правильно називати частини доби і т.д; №11 «Ромашка» за темою «Країна веселої математики» діти добирали вправи зі зміною діяльності «Пазли», «Частини доби», «Будиночки з номерами».

Але вихователі мало уваги приділяють використанню прийомів узагальнення, стимулювання пізнавальної активності за допомогою вправ, запитань, спрямованих на пошук варіантів відповіді, перевірку суджень за допомогою експериментування, спонукання до міркувань, роздумів.

Можна зробити висновок, що вихователі добре володіють знаннями з відповідного розділу програми, виважено підходять до підбору завдань, зважаючи на особливості дитячого контингенту.

Надалі вважаємо доцільним  в роботі вихователів  звернути увагу на надання переваги на заняттях впровадження     дослідницької діяльності у освітньо -виховний процес, практичним методам навчання, тобто знання не давати дітям у готовому вигляді,  а щоб вони оволодівали ними шляхом самостійного аналізу, зіставляння, порівняння істотних ознак. Адже під час таких занять кожна дитина виступає в ролі дослідника, який пізнає світ. Тож, необхідне стимулювання дітей до мислення шляхом використання  прийомів сумніву,  роздуму (А може? Можливо, було якось інакше? А чи могло бути інакше? Як ти думаєш, що буде потім?)

Під час спостереження за діяльністю дітей виявлено, що діти виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності, самостійно шукають способи  розв’язання завдань: виділяють загальні ознаки предметів, об’єктів, знаходять подібність і відмінність; мають уявлення про рівність-нерівність груп предметів, про час і простір, причинність та кількість; порівнюють, зіставляють між собою геометричні фігури; оперують з цифрами, зіставляють дві множини різних предметів через перелік або попарне об’єднання, встановлюють послідовність дій.

Аналіз показників компетенції дошкільників за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО та виконання завдань програми «Дитина» з розділу «Математична скарбничка» наведено в таблиці:

 

Отже, загальні рівні оволодіння дітей логіко-математичною компетенцією отримані такі: 17% дітей показали високий рівень компетенції, 49% дітей – достатній рівень, 27% дітей – середній рівень, 6% дітей – початковий. Звичайно, такі показники є сигналом для подальшої роботи педагогів щодо формування логіко-математичних знань дошкільників, з урахуванням вищевикладених пропозицій.

З метою підвищення показників пізнавальної активності у дітей дошкільного віку, вихователям груп рекомендується:

 • посилити увагу використання в організованій навчальній діяльності етапу мотивації;
 • формувати у дітей самоконтроль і самооцінку;
 • провести анкетування батьків «Сенсорне виховання дошкільників», бесіда на тему: «Формування сенсорних еталонів з раннього віку», «Виявлення інтересів і знань батьків вихованців з питання сенсорного розвитку й виховання дошкільників»;
 • організувати виставки-презентації: «Сенсорика у грі дошкільника», «Ігри з логіко-математичного розвитку»;
 • провести консультації для вихователів: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Формування сенсорно-пізнавальної компетенції дітей віком від 2 до 3 років», «Сенсорне виховання дітей раннього віку за програмою «Дитина», «Логіко-математичний розвиток дошкільника», «Вплив предметно-ігрового середовища на логіко-математичний розвиток дошкільника»;
 • провести дискусії з вихователями: «Дитина пізнає світ» «Підтримка дорослими щодо формування сенсорних еталонів у дошкільників», «Так чи не так?» (вплив сенсорного простору на розвиток дошкільника)
 • робота з батьками:
 • обговорення за «Круглим столом» «Підтримка дорослими дитячої ініціативи»,
 • рольова гра «Заняття з ФЕМУ очима батьків»,
 • листівка «Створюємо сенсорно-пізнавальний простір вдома».

З метою стимулювання педагогів щодо впровадження ІКТ в освітній процес, зокрема, для формування логіко-математичної компетенції компетенції  у  дошкільників, залучення батьків до участі у освітньому процесі  на наступний 2020/2021 навчальний рік заплановано проведення конкурсу навчальних презентацій.

Важливим є той факт, що вся робота з сенсорно-пізнавального розвитку дітей в групах закладу здійснюється на основі тематичного планування, під час якого зберігаються принципи систематичності, послідовності, індивідуальності та диференційованості освітнього процесу.

Важливим є той факт, що вся робота з логіко-математичного розвитку дітей в групах закладу здійснюється на основі тематичного планування, під час якого зберігаються принципи систематичності, послідовності, індивідуальності та диференційованості освітнього процесу.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що робота з виконання завдань річного плану дошкільного закладу на 2020/2021 рік з формування сенсорно-пізнавальних знань та навичок дітей в світлі вимог програми «Дитина» та змісту освіти інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти, освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» здійснюється на достатньому рівні, але потребує продовження в наступному навчальному році.

У дошкільному навчальному закладі створено належні умови щодо мотивації дітей по підвищенню мовленнєвого потенціалу дітей. Методичний кабінет містить достатню кількість посібників, конспектів різних заходів для дітей різних вікових груп, художньої, методичної, педагогічної літератури.

Але в організації навчально - виховного процесу з питань розвитку творчих здібностей у мовленнєво – комунікативній діяльності дітей є ряд недоліків , а саме:

 • несистематично використовувалися  інтерактивні методи під час повсякденної діяльності  з дітьми ;
 • недостатньо уваги приділялося використанню проблемних завдань в групах молодшого дошкільного віку;
 • висновки частіше узагальнені, неконкретні, та не завжди враховуються в подальшій індивідуальній роботі з дітьми.

Враховуючі всі вищевказані недоліки необхідно продовжувати роботу з даного питання у наступному 2020/2021 навчальному році, приділяючи значну увагу підвищенню мовленнєвої компетентності дошкільнят через різні  інтерактивні методи навчання.

На виконання річної задачі щодо сприяти становленню пріоритетності патріотичного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю використовувалися  різні форми, що сприяли зближенню педагогів і батьків, допомогли наблизити сім’ю до дитячого садка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину, а саме: проведено теоретично – практичний семінар «Проектування спільної діяльності педагогів та батьків зі збереження, захисту прав та гідності дітей». Метою заходу було привернення уваги працівників дошкільного навчального закладу до проблеми правової освіти дитини, вчити педагогічних  працівників працювати в тісній взаємодії з батьками з використанням нетрадиційних форм роботи; активізувати працівників  на творчий пошук  прийомів виховання дітей у дусі поваги до прав людини.

Проведено майстер-клас для педагогів на тему «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу та сім’ї». Мета якого була: формування умінь диференційовано підходити до організації роботи з батьками, знаходити оптимальні шляхи вирішення конфліктів, нові способи поведінки під час контактів з батьками, набути досвід спільної роботи педагогічного колективу.

Під час проведення майстер-класу були використані наступні форми роботи:

1. Запитання – відповідь (робота в групах).

2. Які форми роботи доцільно використовувати (дискусія).

3. Сучасна сім’я. Яка вона?(ігрова вправа).

4.Вирішення педагогічних ситуацій (практичні вправи).

У вересні та травні навчального року організовані та проведені тематичні батьківські збори в усіх вікових групах.

Для батьківської громади дошкільного закладу організовано і проведено лекції з елементами тренінгу на теми: «Роль і місце матері й батька у вихованні дитини». «Мистецтво виховання та покарання», лекція з елементами арттерапії «Подружнім конфліктам – стоп!» - поруч дитина», лекція з елементами ізотерапії «Внутрішній світ дитини. Родинні традиції, свята».

Проведено низку консультацій на тему: «Вчимо дитину спілкуватися»,»Чому діти різні», «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Виховання дружніх відносин у грі», «Дитина і дорожній рух», «Куди піти з дитиною у вихідний», «Культура мовленнєвого спілкування», «Що читати? Де читати? Коли читати?»

Впродовж навчального року працював сімейний клуб «Джерельце» на засіданнях якого висвітлювались наступні питання: «Охорона життєдіяльності дітей та забезпечення їх прав», «Поважати в дитині людину. Ставлення батьків до запитань дітей», «Пошуково - дослідницька діяльність дітей дошкільного віку у повсякденному житті».

У вересні та квітні 2020/2021 навчального року організовано для батьків дні відкритих дверей,  метою якого було показати умови організації життя дітей у дошкільному закладі.

Щокварталу відбувався перегляд занять та режимних моментів батьками вихованців дошкільного закладу.

Велику увагу у дошкільному закладі приділялося співпраці з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу, активне залучення сім'ї до навчально-виховного процесу; свобода вибору батьками дошкільного закладу, групи, вихователів тощо.

Дані заходи та форми роботи сприяли становленню взаєморозуміння між педагогом і батьками, дозволили ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, а головне —з виховною метою, традиціями груп і дитячого садка.

Незважаючи на проведену роботу з батьками, впродовж навчального року, вважаємо за необхідне продовжувати роботу в даному напрямку.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), під групові  консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні  (вересень, грудень, лютий). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 • не всі педагоги брали активну участь;
 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

Впродовж навчального року плідно працювала творча група мета якої була забезпечити активну участь і взаємодію родини з колективом дошкільного навчального закладу з метою всебічного розвитку малюків в умовах реалізації завдань Базового компоненту та Програми «Дитина».

Вихователі дошкільного закладу розпочали роботу зі створення освітніх блоків для організації педагогічних дискусій, поширення власних педагогічних ідей, розміщення цікавих тем для роздумів; як дошку оголошень; як місце для опису подій кожного дня, кожного заняття, кожного освітнього заходу, що відбулося в дитячій групі та ін., місце для створення групових публікацій (розмішуючи в блогах різні стінгазети; фото з екскурсій; виховних заходів); як ресурс для самоосвіти; як засіб для обміну інформацією та мережевої взаємодії зі своїми колегами. Як відомо, одним з професійних завдань вихователя є організація ефективної взаємодії з батьками. Створивши власний блог, вихователь зможе використовувати його як інструмент для: надання батькам психолого-педагогічні консультації з окремих питань виховання і навчання дітей, залучення їх до педагогічної самоосвіти, до спільної участі в навчально-виховному процесі малюків; проведення анкетування та опитування серед батьків; інформування батьків з результатами навчання дітей шляхом публікації робіт вихованців, розміщення відео з навчальних занять; забезпечення зворотного зв’язку з батьками та ін. Вихователі, співпрацюючи зі своїми колегами, можуть використовувати блоги для організації проектної діяльності, розміщення об’яв про різні конкурси та їх результати, новини в галузі дошкільної освіти, для розміщення гіперпосилань на інші блоги вихователів, для публікації власних методичних розробок; отримання методичних рекомендації з теми, що цікавить вихователів; проведення педагогічних або наукових дискусій.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території Україну коронавірусу COVID – 19” в ДНЗ №382 під час карантину освітній процес з деякими  дошкільниками здійснюється дистанційно.

Вихователь – методист бабарика Н.Г. організувала роботу за таким планом:

1.Вихователі склали індивідуальні плани роботи.

2.Вихователь – методист створила групу в Viber, Facebook для обміну інформацією. Також установила програму Zoom (для проведення онлайн нарад при завідуючій, педагогічних рад, педагогічних годин, семінарів - практикуму) і classroom (для роботи з вихователями, робота з документацією).

3.Педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками». У якій висвітлювалось:

- інформаційно – просвітницька робота серед батьків;

- відео поради для малюків;

- електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор;

- пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків;

- підказки з виготовлення цікавих поробок;

- моніторинг стану здоров’я дітей.

4. Вихователі займались самоосвітою:

5. Вихователі поповнили новинками дидактичні матеріали, оформили матеріали для стендів «Весна», «Літо», упорядкували папки співпраця з батьками, виготовили атрибути до рухливих, дидактичних, сюжетно – рольових ігор, ознайомлювались з новинками фахових видань, листами МОН, виготовили макети «Сонячна система», «Щит 101», створили картотеку спостережень у природі відповідно віковій групі дітей.

6.На сайті дитячого садочка розміщено інформацію для батьків, звіти дистанційної роботи вихователів, вихователя – методиста.

 Під час дистанційної роботи: 

 1. Педагоги закладу написати індивідуальні плани роботи з дистанційної роботи відповідно до річних завдань ЗДО «Джерельце».
 2. Опрацювали статтю: «Дистанційна робота педагогів в умовах карантину у запитаннях та відповідях».
 3. Ознайомилися:
  1. Лист МОН «Умови та оплата праці працівників освіти в умовах карантину»;
  2. Публікацією К.Крутій «Вимоги до зустрічі, або що таке дисант з дошкільнятами?»
  3. Методичні рекомендації «Іноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з батьківською громадою закладу»
  4. Семінар-практикум «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»
  5. Консультація «Формування емоційної сфери та розвиток творчого потенціалу дошкільників під час карантину»

4. Опрацювали:

         4.1. Теоретичний матеріал з теми: «LEGO-техногогії в освітньому процесі»

         4.2. Статтю «Виховання морально-духовних норм засобами ігрової діяльності під час карантину»

 5. Самоосвіта:

         5.1. Перегляд вебінару «Управлінська грамотність – запорука ефективності роботи закладу освіти» та отримала сертифікат вебінару (директор Короп Лариса Володимирівна)

       5.2.  Перегляд вебінару «Арт-терапія для себе і клієнтів»

та отримала сертифікат вебінару (практичний психолог Атамась Олександра Геннадіївна)

       5.3.  Перегляд вебінару «Робота в умовах пандемії: інструкція для медсестри дитсадка» та отримала сертифікат вебінару (медсестра Сахно Людмила Володимирівна)

      5.4.  Перегляд вебінару «Розвиток уяви в різні вікові періоди» (Вихователі)

      5.5.   Перегляд вебінару «Онлайн-інструмети для створення навчальних відео та скрінкастів»

     5.6.    Перегляд вебінару «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників» (Вихователі)

     5.7.    Перегляд вебінару «Друге дихання в дистанційному навчанні, узагальнення та нові ідеї» (Вихователі)

6. В роботі з батьками надіслали до вайбер груп.

6.1. Консультації для батьків:

 • «Чим займатися з дітьми під час карантину. Топ 7 веселих розваг.»
 • «5 речей про коронавірус які потрібно знати батькам»
 • «Під час карантину не залишайте дітей самих, і спілкуйтесь із ними.»
 • «Дитяча жадібність що з нею робити? 9 підказок для батьків»
 • «Слухняні ножиці»
 • «Як правильно сортувати сміття»
 • «Економічне виховання в родині»
 • «Речі, які не можна забороняти дитині»
 • «Режим дня для дітей дошкільного віку»
 •  «Як привчити дитину до порядку»
 • «Дозволяти або не дозволяти дітям грати в комп’ютерні їгри»

6.2. Поради батькам:

 • «Ви хочете щоб ваша дитина говорила красиво?»
 • «Кінезіологічні вправи для дітей»
 • «Успішна підготовка дитини до школи»
 • «Поради батькам на кожен день»
 • «Шкідливі звички, що можуть призвести до проблем із вимовою»

6.3. Розвиваюче відео:

 •  «Дітям про правила карантину»
 • «По дорозі жук» (автоматизація звука Ж)
 • «Весняні квіти – первоцвіти»
 • «Асоціативний метод вивчення вірша»
 • «Абетка для дітей»
 • «Як вивчити годинник»
 • «Вчимо цифри»
 • Пісня «Курчатка»
 • Пісня «Дощик накрапає»
 • Пісня «Щебетала пташечка»
 • Пісня «Дитсадок»
 • Руханка «Якщо весело живеться»
 • Руханка «Потягусі»
 • Руханка «Кроком руш»
 • Руханка «Чудовий день»
 • «Впізнай інструмент»
 • «Весела казка»
 • «День матері»
 • «Казка про маму»
 • «Вчимо сусідів»
 • Мультик « Про шкоду, яку сміття завдає довкіллю»

6.4.  Дидактичні ігри:

 • «Звірі ра їх дитинчата»
 • «Хто де живе»
 • «Чий хвостик»
 • «Яка квітка зайва?»
 • «Порахуй солодощі»
 • «Як це пов’язано?»
 • «Що роблять зайці?»
 • «Вгадай інструмент»
 • «Кому що потрібно для роботи»
 • «Знайди тінь»
 • Мовна гра «Склади речення за схемою»
 • «Частини рослини»
 • «Назви пропущені цифри»
 • Ігри -вікторини з грамоти
 • «Буква-мандрівниця»
 • «Розкажи про комах»
 • «Коли планета радіє , а коли плаче?»
 • Математична гра «Веселі задачки»

6.5. Художньо–продуктивна діяльність:

Аплікації:

 • «Равлик»
 • «Квіти»(за задумом із макарон)
 • «Білочка»
 • Створення власної книжечки (за задумом)

Малювання:

 • «Колобок»
 • «Квітка для мами»
 • «Портрет мами»
 • «Сам у дома» ( челендж для дітей старшої та середньої груп)

Ліплення:

 • «Сонечко»
 • «Мій домашній улюбленець»
 • «Ліплення смішариків»

Матеріали для розвитку мовлення:

 • Скоромовки
 • Вірші
 • Пальчикові гімнастики
 • Чистомовки

7. Підібрали та виготовили матеріали

 • Розробили та виготовили дидактичні ігри з розвитку математичних здібностей засобами лего-конструювання.
 • Картотека сюжетно-рольових ігор для всіх вікових груп.
 • Демонстраційний матеріал на тему: «Пожежна безпека»
 • Матеріал з розвитку мовлення та культури спілкування. Комплект мнемотаблиць «Загадки»
 • Виготовлення наголівників для рухливих ігор для рухливих ігор на літньо-оздоровчий період
 • Підбір ігор для розвитку уваги та пам’яті на всі вікові групи
 • Пошук матеріалу для дітей з профілактики булінгу.
 • Підготовка пам’яток для батьків щодо пізнавальної активності дітей

Висновки. Через карантин батьки і діти опинились у полоні своїх комфортних домівок. На жаль, одразу ми не були готові до такого швидкого розвитку подій. Але поступово роботу вдалося налагодити.

Всі педагоги проводили роботу в межах робочого часу, визначеного графіком та добре виконували свої професійні обов’язки. В умовах карантину тісно налагодили взаємозв’язок з батьками вихованців та постійно надавали консультації  щодо організації освітньої діяльності вдома.

 

Діяльність адміністрації дошкільного навчального закладу з питань управління і контролю.

Адміністрацією дошкільного закладу впродовж начального року систематично та планомірно здійснювалися різні види контролю. Контролю підлягали усі напрямки діяльності дошкільного закладу, а саме:

№ з/п

Адміністра

ція

Вид

контролю

Питання яке підлягало контролю

Само

оцінка

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог

комплексний

Стан освітньо – виховної роботи в старшій групі № 11 „Ромашка”

4

 

Завідувач, вихователь-методист

тематичний

«Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників  інтерактивними методами навчання.»

4

«Формувати сенсорно-пізнавальну обізнаність дітей шляхом впровадження     дослідницької діяльності у освітньо -виховний процес.»

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

поточний

Ведення обов’язкової документації

3

Вихователь-методист

Стан оформлення куточків для батьків (їх змістовність)

 

4

Вихователь-методист

Стан планування навчально-виховного процесу з урахуванням вимог Базового компоненту

3

Вихователь-методист

Планування та виконання планів самоосвіти щодо впровадження Базового компоненту

3

 

Вихователь-методист

Методичний рівень проведення освітньо-виховного процесу педагогами

4

Вихователь-методист

Організація роботи закладу з питань охорони життя, здоров’я дітей та  запобігання  дитячого травматизму.

3

 

Ст. м/с

порівняль-

ний

 

Аналіз харчування

 

3

 

Ст. м/с

Аналіз захворюваності

 

4

 

Завідувач

Науково – методична робота з педагогічними кадрами

4

 

 

вих.-методист

Рівень мовленнєво – комунікативної активності дітей старшого дошкільного віку.

4

 

вих.-методист,

Робота з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму

4

 

Вихователь-методист

вибірковий

Організація трудової діяльності у природі

3

 

Вихователь-методист

Фізична культура та загартування дітей раннього віку

3

 

Вихователь-методист

Впровадження мовленнєвих дидактичних ігор в роботі з дітьми

4

 

Вихователь-методист

Виконання рекомендацій районних семінарів

3

 

Вихователь-методист

Робота з пошуково – дослідницької діяльності за Базовим компонентом дошкільної освіти

3

 

Громад. інспектор

Стан роботи з дітьми пільгових категорій

4

 

Вихователь-методист

Стан виховної діяльності за сферами життєдіяльності

 

4

 

 

 

 

Вихователь-методист

періодичний

 

Діагностика рівня знань дітей за сферами життєдіяльності Базовим компонентом дошкільної освіти

4

 

Завідувач,

Вихователь-методист

оперативний

Організація роботи з дітьми з попередження травматизму та правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях

3

Вихователь-методист

Якість організації навчально – виховного процесу

4

Вихователь-методист

Організація та проведення режимних процесів

3

Вихователь-методист

Рівень володіння державною мовою педагогами

4

Завідувач

Рівень ведення ділової документації

4

Вихователь-методист

Планування освітньо - виховної роботи

3

Вихователь-методист

Організація роботи з батьками

3

Ст. м/с

Створення санітарно – гігієнічних умов

3

Завгосп

Стан обладнання (технологічного)

 

4

Ст.. м/с

Організація харчування

 

4

 

Завідувач

Вихователь-методист

оглядовий

Огляд – конкурс на краще життєве розвивальне середовище в усіх вікових групах

 

4

 

Завідувач

Готовність до навчального року приміщень дошкільного навчального закладу

4

 

Вихователь-методист

узагальнюючий

 

 

 

 

Створення розвиваючого мовного середовища в групах

 

3

 

Вихователь-методист

Результативність освітньо-виховного процесу за навчальний рік за вимогами Базового компоненту

3

 

Громадській інспектор

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту

 

4

 

Вихователь - методист

Результативність роботи над єдиною науково-методичною темою

 

4

 

Вихователь-методист

Оперативно-оглядовий

 

Створення розвиваючого середовища відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти

3

 

Результати за вказаними напрямками контрольно – аналітичної діяльності адміністрації закладу відповідають достатньому рівню (СБ≈ 3,41).

Але є певні недоліки: 

- не своєчасно здійснювався контроль адміністрацією дошкільного навчального закладу;

- недостатньо використовується самоаналіз власної педагогічної діяльності;

- недостатньо використовується порівняльний контроль;

- не завжди своєчасно контролюється виконання рекомендацій;

- надмірна кількість заходів (термінове надання інформації, перевірки тощо), не зазначених у плані;

- несвоєчасне  виправлення недоліків за результатами перевірок навчально-виховного процесу.

Для подолання цих недоліків були заплановані заходи на наступний навчальний рік:

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Чітко розподілити обов’язки між членами адміністрації

 

серпень

2021

завідувач

2

Своєчасно здійснювався контроль адміністрацією дошкільного навчального закладу

щоденно

члени адміністрації

3

Контролювати виконання рекомендацій та виправлення недоліків за результатами відвідування

постійно,

 

члени

адміністрації

4

Використовувати аналіз та самоаналіз власної педагогічної діяльності

 

щомісяця

педагоги

5

Запланувати порівняльний контроль

 

 

серпень

2021

завідувач

 

 

Результати роботи з дітьми

В 2020/2021 навчальному році дошкільний навчальний заклад здійснював освітньо – виховний процес за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина». З метою реалізації її вимог педагоги закладу впродовж всього навчального року удосконалювали оснащення педагогічного процесу, що дало змогу отримати наступні результати.

 

 

 

 

Кількісні показники рівня компетентності дітей дошкільного віку

за2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021навчальні роки.

Напрямки роботи

за Базовим компонентом дошкільної освіти

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Мовлення дитини

3,36

3,42

3,42

Дитина в соціумі

3,41

3,43

3,44

Дитина у природному довкіллі

3,4

3,4

3,41

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3,54

3,52

3,52

Дитина в світі культури

3,54

3,57

3,58

Гра дитини

 

3,49

3,51

Особистість дитини

3,49

3,51

3,52

Загальний показник

3,42

3,47

3,48

        

У порівняння з минулим роком загальний показник збільшився на 0,21 і складає 3,485 – достатній рівень.

Спостерігається позитивна динаміка показників за усіма освітніми лініями  Базового компоненту.

Але є і певні недоліки у роботі з дітьми:

 • не всі вихователі використовують в своїй роботі інноваційні технології;
 • невміння молодими фахівцями створювати мовленнєві ситуації та розв’язувати мовленнєві завдання у різних сферах дитячої діяльності;
 • мало уваги приділяється розвитку мовленнєвої компетентності дітей під час ігрової діяльності;
 • на організовані заняття з пізнавального розвитку припадає мало часу (через те, що вони входять до складу домінантних, інтегрованих, комбінованих занять).

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

за 2018/2019, 2019/2020 та 2020/2020 навчальні роки

 

        

Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку в незначній мірі знизився це сталося за рахунок збільшення кількості дітей віком 1,8 – 2,10. Тому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити освітній лінії „Дитина в соціумі”, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

На прогулянках та в повсякденному житті вихователі намагаються вирішувати проблеми соціально - морального розвитку. Спостереження за ігровою та трудовою діяльністю дітей показали, що рівень знань, засвоєних на заняттях, якими діти керуються в спільній діяльності під час ігор є достатнім (СБ 3,41):

 

В ігровій діяльності одержано такі результати:

      

У всіх вікових групах влаштовано ігрові зони відповідно вікові дітей, які відрізняються яскравістю, привабливістю, доступністю, мають добре естетичне оформлення, є в наявності атрибути для сюжетно - рольових ігор.

 

В трудовій діяльності одержано наступні результати:

 

У кожній груповій кімнаті обладнано куточки природи, де діти мають змогу спостерігати за ростом та розвитком кімнатних рослин, тварин, вчитися доглядати за ними.

Рівень розвитку пізнавальних інтересів та творчих здібностей

Впродовж року в дошкільному навчальному закладі створювались певні умови, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів та  творчих здібностей дітей:

- конкурси дошкільного закладу «Харків очима дітей» (виставка дитячих поробок), приймали участь діти усіх дошкільних груп;

- виставка дитячих малюнків «Кришталева казка»;

- виставка поробок «Барви осені», «Макаронні фантазії», «Новорічний калейдоскоп», «Вправні рученята»;

- конкурс дошкільного закладу «Перші кроки» (спортивні змагання), приймали участь діти старших груп - І місце команда «Джерельце»;

 -  свята та розваги: тематичні та інші: Великдень, День Перемоги, День захисту дітей.

Впродовж року вихователями створювалися ситуації для формування навичок правильної поведінки в різних життєвих ситуаціях: з дорослими, однолітками, батьками, чужими людьми, які спонукають дітей висловлювати свої думки, пропозиції щодо запобігання неприємних ситуацій в колективі, в соціумі; обговорюються помилки та дії дітей або вигаданих персонажів в різних ситуаціях. З цією метою активно використовувалися художні твори, усна народна творчість, ілюстративний матеріал, ігри.

          Аналізуючи роботу з даного питання, слід зазначити, що діти достатньо володіють знаннями про взаємовідносини між людьми, правила культури спілкування, використовують ввічливі слова за нагадуванням дорослих. Добре знають художні твори, відповідають на запитання по прочитаному тексту, близько до тексту переказують, аналізують та надають оцінку поведінки героїв творів, упізнають автора на портреті. Але виявлені випадки сварок між дітьми, у разі виникнення конфліктних ситуацій, свідчать про те, що не завжди діти виконують правила поведінки, набуті під час організованої навчальної діяльності; діти найчастіше звертаються за їх розв'язанням до вихователя - це свідчить про те, що вихователям слід звернути увагу на виховання у дітей вмінь самостійно приймати рішення, уникати конфліктів, поважати почуття та бажання однолітків.

         

Рівень вихованості дітей є достатнім (СБ ≈ 3,23):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація харчування дітей

У 2020/2021 навчальному році значна увага приділялася організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю наступні питання:

1.Організація харчування дошкільників.

2.Виконання норм харчування за 2020/2021 навчальний рік.

3.Ведення ділової документації з харчування.

4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.

5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.

Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

У дошкільному навчальному закладі проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховуються питання з організації харчування  на загальних батьківських зборах, нарадах при завідувачеві та виробничих нарадах.

Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.

Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.

Харчування дітей здійснюється згідно з рекомендованим 10-денним меню. З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв,  з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.

Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.

За калорійністю їжа розподіляється таким чином: сніданок-25%, обід - 35%, полуденок - 20%. З квітня 2013 року почали діяти наказ МОЗ України від 26.02.2013 № 202\165 та МІЮ України 20.03.2013 № 440\22972 (зміни до інструкцій з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах). Вітамінізація в дошкільному навчальному закладі можлива тільки під час ускладнення епідемічної ситуації за призначенням лікаря-педіатра.

Через куточок «У нас в дитячому садку» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.

У травні, на батьківських зборах розглядалось питання про організацію харчування під час оздоровчого періоду, надавались поради батькам щодо попередження кишкових отруєнь в літній період.

Протягом року використовувались різні види контролю за закладкою продуктів:

 • щодня старшою медсестрою та у ранковий час вихователями груп, згідно графіку;
 • адміністративний контроль завідувачем, методистом;
 • громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила садові групи 35 грн., з яких 21 грн., - батьківські кошти, 14 грн., - дотація з бюджету; ясла 30 гривень , з яких 18 гривень - батьківські кошти, 12 гривень – дотація з бюджету.  З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків, за згодою з батьками була збільшена батьківська оплата за харчування сад  - 38,50 грн., дотація з бюджету - 15,40 грн. ясла батьківська оплата 19.80 гривень, дотація з бюджету 13,80. Пільгами при оплаті за харчування продовжували користуватися діти пільгового контингенту. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

Невелике збільшення з початку 2020 року дало можливість наблизити виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

 

 

 

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування у порівнянні з минулим роком показав:

 

 

Назви

основних продуктів

харчування

2018/2019

навч. рік

2019/2020

Навч.рік

2020/2021

Навч.рік

Хліб, батон

119%

94%

85,1%

Борошно

53%

58%

40,5%

Молоко

59%

48,2%

64,2%

Сир кисломолочний

55%

40,2%

52,1%

сметана

39%

35,9%

44,9%

М’ясо

61%

39,3%

75,9%

Риба

45%

49%

54,8%

Масло вершкове

84%

78,3%

91,0%

Олія

49%

54,9%

49,5%

Яйце

80%

96,6%

92,6%

Крупи

110%

117,6%

109,6%

Картопля

61%

60,6%

58,7%

Овочі

37%

43,8%

47,3%

Сухофрукти

96%

96,6%

91,3%

Цукор

71%

85%

87,1%

З даних таблиці видно, що виконано норми по таких продуктах: хліб, батон – 85,1%,  крупи – 109,6%,  сухофрукти – 91,3%, яйце – 92,6%  Наближається до виконання норм споживання наступних видів продуктів: цукор, масло вершкове,. Більш ніж як на 50% виконуються норми щодо споживання картоплі,  і. Недовиконано норми споживання таких продуктів як, риба, сметана, овочі, м’ясо, риба, творог, сир кисломолочний, молоко. Перебільшені норми споживання круп .

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування у порівнянні із минулим роком показав: в цілому виконання натуральних норм складає  64.9% , що на 5,4% меньше ніж торік.

Недовиконання норм продуктів у 2020/2021 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування.

За звітний період діти в закладі отримали:

 

 

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів та надмірну кількість вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово – психічний розвиток відповідає нормам, знижується кількість гострих респіраторних захворювань. Різноманітність харчування ,яке призводить до покращення стану здоров’я дітей відбувається за рахунок збалансованого харчування дома. Медичним та педагогічним персоналом проводилися бесіди з батьками по харчуванню дитини старше трьох років. Особлива уваги була спрямована на харчування дітей диспансерної групи.

У закладі багато уваги приділяється вихованню культури прийому їжі, поведінці за столом . Медичний персонал саду постійно проводить контроль за приготуванням їжі, виконанням правил зберігання продуктів харчування, дотриманням порційних норм згідно з віковою потребою. Медичною сестрою своєчасно складається перспективне меню на два тижні, яке затверджується в РВО та с держпродспоживслужбою , як що відсутні заплановані продукти, медична сестра проводить заміну страв. В саду намагаються дотримуватись різноманітності страв.

На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей, у наступному навчальному році планується:

 • проводити корекцію харчування кожні 10 днів;
 • проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;
 • здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв;
 • проводити бесіди з батьками на батьківських зборах про збалансоване харчування дітей;
 • для попередження випадків кишкової інфекції  не дозволяти використовування продуктів харчування з обмеженим терміном використання;
 • не використовувати продукти з тривалим строком зберігання зв’язку з великою кількістю консервантів;
 • педагогічному колективу більше уваги приділяти навчанню дітей дотримування правил особової гігієни (миття рук перед прийманням їжі, після прогулянок, відвідування вбиральні);
 • медичній сестрі разом з шеф-кухарем проводити розробку страв для різноманітності харчування.

Для оцінки ефективності харчування в дошкільному навчальному закладі проводився аналіз фізичного розвитку дітей. Оцінювання рівня фізичного розвитку проводилося для дітей до 3 років щомісяця, для дітей віком 3-6 років – 1 раз на квартал. Також враховувались абсолютні показники приросту маси тіла за квартал. При оцінюванні фізичного розвитку виявлено 26 (10,4%) дітей з дисгармонійним розвитком, дев’ять з них мають надмірну вагу тіла.,вісім з недостатньою вагою, чотири з низьким ростом, п’ятеро з високим ростом. В попередній рік ці показники були 30 (11,8%), десять з недостатньою вагою, дев’ять з надмірною, шість з низьким ростом, п’ять з високим зростом. Зменшення кількості дітей з дісгармонійним розвитком пояснюється покращенням харчування, фізичних навантажень та циклічністю періодів росту дітей.

Приріст маси тіла в групах раннього віку складав 0,427 кг, в молодшого віку-1,17 кг. , середнього віку-1,6 кг.,  дошкільних групах - 1,4 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 0,89 кг. за 2019/2020 навчальний рік. В 2020/2021 в групах раннього віку склав 0,430 кг, молодшого віку-1,64кг., середнього віку-1,83 кг, дошкільних групах-1,34кг.

На основі проведеного аналізу визначено, що діти в закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, що обумовлено підвищенням цін на продукти протягом навчального року. При цьому нервово - психічний і фізичний розвиток дітей відповідають вікові й статі; відмічається абсолютний приріст маси тіла дітей раннього й дошкільного віку.

З огляду на це з батьками постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дітям з надмірною вагою лікарем рекомендовано дієтичне харчування, заняття оздоровчою фізкультурою. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих, спортивних ігор, туризму.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово - психічний розвиток відповідає нормам, знижується кількість гострих респіраторних захворювань.

Впродовж 2020/2021 навчального року було організовано харчування дітей пільгових категорії:

- 13 дітей з багатодітних сімей – 50 % пільга та

- 2 дитини – інвалід – 100% пільга.

- 3 дітей з малозабезпечених сімей - 100% пільга.

- 13 дітей батьки яких приймали участь в антитерористичних операціях - 100% пільга.

Питання харчування дітей розглядалось на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах.

Планомірно здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел, щодня старшою медсестрою і вибірковий контроль завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах. Стан організації харчування у дошкільному закладі є достатнім. (СБ 3,48).

   

Аналіз стану харчування показав, що вихователі дотримувались вимог Базової компоненту дошкільної освіти  щодо виховання культурно – гігієнічних навичок, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах. Порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів з боку працівників харчоблоку не було, забезпечено постійний вхідний контроль якості продуктів. в дошкільному закладі створені необхідні матеріально – технічні умови для організації стабільної діяльності харчоблоку наявність необхідної кількості кухонного посуду, технологічного обладнання, проведено ремонт комори та поточний ремонт харчоблоку.

          Один раз на квартал Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради в дошкільному навчальному закладі проводилося комплексна перевірка стану організації харчування. Результати перевірки показали, що стан організації харчування у дошкільному закладі є достатнім.

         На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

 • проводити корекцію харчування кожні 10 днів;
 • аналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;
 • здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

Аналіз медичного обслуговування:

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані. Але деяке медичне обладнання кабінету здебільшого застаріле та потребує часткової заміни. У цьому навчальному році було проведено поточний ремонт.

Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців.

Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків на групових та загальних батьківських зборах.

Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками з підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках

У дошкільному навчальному закладі щоденно проводиться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи);

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Впродовж навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здоров’я дітей

Велику увагу впродовж навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’я зберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.  

Медичному огляду підлягало 230 дітей, оглянуто 230 (100%). За результатами огляду дітей проведена комплексна оцінка стану здоров’я дітей з визначенням групи здоров’я, групи по фізичній культурі, фізичного  та нервово-психічного розвитку вихованців.

За результатами аналізу всі діти  були розподілені по групах здоров’я:

 

2020/2021

навчальному році

2019/2020

навчальному році

абсолютна кількість

%

абсолютна кількість

%

I група

210

72,7

217

82,8

II група

73

26,5

42

16,8

III група

2

0,72

1

0,4

 

 • відзначається збільшення  дітей з хронічною патологією в 2020/2021 навчальному році в 1,5 рази у порівнянні з минулим навчальним роком,
 • дітей, які мають функціональні порушення стало більш 1%,
 • кількість здорових дітей залишилось на  одному рівні 3,4%.

 

 

 

по групах з фізичної культури:

 

2020/2021 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

абс. кількість

%

абс. кількість

%

основна

210

72,6

220

88

підготовча

73

26,5

30

12

спеціальна

2

0,72

-

-

Як видно з таблиці:

 • спостерігається тенденція до зменьшення кількості дітей, які відносяться до основної групи на 15,3%,
 • збільшелась кількість дітей у підготовчій групі на 14,5%,
 • відзначається зменшення вихованців в спеціальній групі на 0,48%.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Аналіз захворюваності дітей

 

 

 

Навчальний

рік

Кількість

випадків

захворювань

на повітряну

віспу

Кількість

випадків

кишкових

захворювань

Кількість

випадків

захворювань

ГРВ, ГРВ1

Інші

захворю-

вання

Кількість

випадків

травмування

 

під

час

н - в

проц.

у

побу-

ті

 

2018/2019

Кількість дітей – 270

 

4

1,54%

28

10,9%

152

59%

 

Різниця

0

0

+2

 

+15

 

+74

 

 

 

 

2019/2020

кількість

дітей – 273

 

19

7,6

2

0,8%

22

8,8%

97

38,8%

Різниця

+19

 

2

 

-6

 

-55

 

 

 

 

2020/2021

кількість

дітей – 230

 

1

0,3

7

2,2%

26

8,3%

97

29,0%

 

Різниця

-18

 

2

 

+4

 

-

 

 

 

 

 

За 2020/2021 навчальний рік кількість захворювань дітей на застуду складає 26 випадки, (2019/2020 навчальний рік – 22 випадків), також відмічено  збільшення інфекційних захворювань на гєк ( в порівнянні з 2017/2018 навчальним роком – 2 випадки ). На протязі 4 років спостереження відмічається постійна відсутність випадків дитячого травматизму як підчас навчального процесу, так і в побуті.

Аналітична таблиця захворюваності

 

Склад дітей за списком

Відвідано днів

(дітодні)

Середня відвідуваність

Пропущено число днів

Випадки захворювань

Пропущено в середньому днів 1 дитиною по хворобі

Захворюваність

 (%)

кількість

%

Всього

Пропущено число днів по хворобі

ІІ півріччя

2019

237

18524

146

58%

12746

367

78

1,45

1,17%

І півріччя 2020

237

20350

170

67%

9682

303

69

1,19

1,01%

ІІ півріччя 2020

230

19672

154

56%

14470

273

64

1,0

1,8%

І півріччя 2021

230

21124

175

62%

12550

341

74

1,2

0,01%

 

Важливим є аналіз захворюваності за 2020/2021 навчальний рік у порівнянні з 2019/2020 навчальним роком. Пропущених днів однією дитиною за хворобою збільшилося всього на 0,66%.

За 2020/2021 навчальний рік загальна захворюваність зменшилась на 0,2%. Кількість перехворівши на ГРІ збільшилась на 4 випадків.

Середня захворюваність на одну дитину за 2020/2021 навчальний рік становить 1,01%.

 

 

 

Кращим  відвідування  дітей  було у групах середнього віку (5-й р.ж.) № 9,10,7  та молодшого віку (4-й р.ж.) № 2, №8, №4, №6. Менше відвідування старшого віку (6-й р.ж.) № 3, №11. Питання відвідуваності дітьми дошкільного закладу аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

На основі даного аналізу можна зробити такі висновки:

1.Кількість дітей в 2020/2021 навчальний рік в порівнянні з попереднім роком збільшилося на 10 дітей.

2.Кількість здорових дітей залишилась на одному рівні, кількість дітей з хронічною патологією збільшилась на 1,5 рази, з функціональними порушеннями стало більше  на 1 %.

3.Патологічна ураженість зросла з 244,4% до 276,0%.

4.Структура захворюваності : на I місці  захворювання серцево- судинної системи (25,8 %), на II місці розташувались захворювання шкіри  (11,6 %), III місце захворювання невралгії, л-р органів, хірургічні патології, розподілилися порівну  (9,3 %), психічні розлади відсутні. Захворювання органів зору (5,8 % ),  ДКСВП(2,3%) ;  ЖДП (2,3 %), ортопедичної патології (8,1%),. Коливання патологічної ураженості відбувається за рахунок покращення виявляємості захворювань  та покращенням профілактичної роботи з дітьми.

Створення умов щодо збереження здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя відповідає достатньому рівню. Але проблема збереження здоров’я дітей залишається актуальною. За результатами щорічних медичних обстежень дітей спостерігається негативна динаміка захворюваності системи .

Разом з тим набуває стійких тенденцій серед батьків розповсюдженість шкідливих звичок: тютюнокуріння, вживання алкоголю. Такий стан проблеми обумовлює зміщення акцентів роботи ДНЗ у бік спостереження за особистісним розвитком дитини та продовженням роботи щодо формування основ здорового способу життя.

 

 

Вжиті заходи щодо запобігання дитячому травматизму

За результатами внутрішнього контролю за станом роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в дошкільному закладі, було з’ясовано наступне:

 • питання з безпеки життєдіяльності розглядались на двох педрадах, нарадах при завідувачу, батьківських зборах, тобто знаходились під постійним контролем з боку адміністрації,
 • щоквартальні звіти за формою по кількісним показникам травматизму у побуті та під час освітньо – виховного процесу засвідчують, що робота педагогічного колективу відповідає належному рівню.
 • поповнилося інформаційно-методичне забезпечення даного питання з таких розділів як: пожежна безпека, один вдома, дорожньо-транспортний травматизм, цивільна оборона,
 • виготовлено дидактичні ігри з дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, підібрані ситуації для обговорення з дітьми з таких тем як: «Як слід діяти у надзвичайних ситуаціях», «Безпека в побуті», «Людина серед людей», підібрано художню літературу за темами: пожежна безпека, один вдома, дорожній травматизм відповідно віку дітей,
 • складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров'я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека", „Емоційний комфорт", „Дитина і природа", „Дорожній рух", „Дитина вдома сама",
 • при плануванні роботи були охоплені всі форми та напрямки, простежувалася наявність між предметних зв’язків; щокварталу проводилися Тижні безпеки життєдіяльності в усіх вікових групах, було охоплено усі розділи: «Протипожежна безпека», «Емоційний комфорт», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама»,
 • систематично проводилися бесіди, заняття, розваги,
 •  розроблена таблиця відстеження стану роботи охорони безпеки життєдіяльності, створені критерії визначення стану дітей, підібрано та упорядковано наочний та консультативний матеріал за розділами відповідно до пори року,
 • впродовж року було організовано виставки дитячого малюнку за темами: „Транспорт на вулиці нашій" (у вересні 2020 року), виставку поробок дітей спільно з батьками „Вогонь - друг, вогонь - ворог!" (у травні 2021 року) та конкурс на кращий куточок безпеки за співтворчістю вихователів, дітей та батьків «Такі небезпечні речі» (у лютому 2021 року).

Систематично проводилися консультації з батьками, зроблені папки-пересувки, поповнено наочну інформацію, розроблені пам’ятки для батьків щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, діях у надзвичайних ситуаціях, цивільної оборони.

Результативність роботи з дітьми по дошкільному  закладу щодо охорони життя і здоров’я та запобігання дитячому травматизму має достатній рівень (СБ= 3,4).

 

Напрямок роботи з дітьми

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Попередження дорожньо – транспортного травматизму

3,2

3,3

3,49

Охорона життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій, природні та стихійні лиха

3,1

3,4

3,45

Протипожежна безпека

 

3,3

3,4

3,48

Дитина у соціумі

 

3,4

3,5

3,57

 

Показники збільшуються, але є певні недоліки:

 • недостатньо теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя;
 • перелік різних видів ігор за віковими групами з даного питання потребує урізноманітнення.
 • потребують урізноманітнення ситуації спілкування «Безпека на спортивних майданчиках та під час перебування в групі», «Безпека праці», «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»;
 • ; інструментарій щодо виявлення знань дітей з безпеки життєдіяльності, а саме: діагностичні картки та схеми відстеження індивідуальної роботи з дітьми потребує удосконалення;
 • мало відображались дані напрямки у дитячих розвагах.

 

Робота з питань соціального захисту дітей.

         На виконання наказів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради наказом завідувача дошкільного закладу від 30. 08. 2020 року № 53 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства на 2020/20201 навчальний рік» було забезпечено призначення громадським інспектором з охорони прав дитинства музичного керівника Нагорна Г.О. Рішення затверджено на засідання педагогічної ради дошкільного закладу від 31.08.2020 року (протокол від 31.08.2020 № 1).

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2020/2021 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

У річному плані освітньо – виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій», де внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. З даного питання забезпечено охоплення усіх напрямків роботи педагогічного колективу. Завдання мають достатньо конкретний характер, визначено термін виконання, призначено відповідальних.

У дошкільному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально – виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів:

 • звіт громадського інспектора про виконання заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2020/2021 навчальний рік (педагогічна рада від 29.05.2021 № 4 );
 • інформаційна карта за результатами виявлення неблагонадійних та функціонально неспроможних сімей (вересень 2020 – апаратна нарада);
 • звіт громадського інспектора про стан роботи з дітьми пільгового контингенту (січень, травень 2021– нарада при завідувачеві);
 • інформація громадського інспектора за підсумками вибіркового контролю за організацією роботи з дітьми пільгового контингенту в групах (січень, травень 2021 – апаратна нарада).

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Слід зазначити, що збір документів, які підтверджують приналежність дитини до певної пільгової категорії, за два тижні вересня здійснити не вдалося через небажання батьків надавати довідки з відділу соціального забезпечення за браком часу. Також відзначається відмова деяких матерів ставати на облік як одинока мати. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до пільгового контингенту, завірені керівником закладу.

Впродовж 2020/2021 навчального кількість дітей пільгових категорій дещо змінювалася. Загальна кількість  дітей пільгового контингенту на травень 2021 року становить 18 дітей, серед них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна політика щодо захисту прав неповнолітніх реалізовувалась за такими напрямками:

 • забезпечення прав дитини на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;
 • створення умов для повноцінного фізичного, духовного розвитку кожної дитини.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Громадським інспектором Нагорною Г.О. та головою профспілкового комітету Алєксєєвою Л. Ф. було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

          З дітьми пільгових категорій проводилась:

 1. діагностика пізнавальних процесів, емоційного самопочуття дитини в сім'ї та вивчення родинного клімату, емоційного відношення дитини до вихователя, комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей, творчих здібностей, рівня психічного розвитку та готовності дітей до навчання у школі;
 2. індивідуально корекційно - розвивальна робота практичним психологом з дітьми пільгових категорій;
 3. забезпечення безкоштовним відвідуванням театралізованих спектаклів та інших заходів розважального характеру;
 4. 50% пільга за харчування дітям з багатодітних сімей;
 5. 100% пільга за харчування дітям-інвалідам;
 6. 100% пільга за харчування дітям батьки яких приймали участь в антитористичних заходах ;
 7. 100% пільга за харчування дітям внутрішньо переміщених з Донецькой та Луганськой області;
 8. 100% пільга за харчування дітям з малозабезпечених сімей;
 9. організовувались та проводились творчі конкурси, спортивні розваги за участю дітей.

Проводилась наступна робота з сім'єю:

 1. консультації для батьків з питань соціального захисту дітей;
 2. відвідування сімей та  опитування батьків інших громадян з питань, пов'язаних з вихованням та захистом прав дитини;
 3. роз'яснювальна робота під час батьківських зборів  з питань державної політики, щодо забезпечення прав дитини;
 4. практичним психологом надавалася  психолого-педагогічна допомога сім'ям де виховуються діти пільгового контингенту;
 5. надавалась медична допомога у розв'язанні медичних проблем дітей пільгових категорій.

Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгових категорій проводився в січні та травні 2021 року. За підсумками контролю встановлено, що вихователями систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками.

 

 

 

Аналіз охоплення дітей дошкільною освітою

Впродовж літнього оздоровчого періоду 2020/2021 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному закладі на 2021/2022 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6 років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З'ясовано, що мешкають у мікрорайоні 534 дитини (більше на 15, ніж минулого року - 519 дітей), з них:

 

 • 2021 рік – 17 дітей
 • 2020  рік — 97 дітей
 • 2019 рік — 88 дитини;
 • 2018 рік — 96 дитини;
 • 2017 рік  — 108 дітей;
 • 2016рік — 103 дітей;
 • 2015 рік — 29дітей;

 

З них дошкільною освітою охоплено 283 дітей (що складає 50,8% від загальної кількості), з них - 89 дітей 5 - річного віку (100% дітей охоплено дошкільною  та іншою формою освіти.

Дітей, що не відвідують дошкільний заклад та їх батьків було залучено до участі в музичних, театральних, спортивних святах та розвагах, презентаціях закладу. Впродовж року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків дітей різного віку.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових платних послуг, для цього провести вивчення попиту (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати Клуб сімейного дозвілля та групу вихідного дня для дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

Об’єктивна оцінка стану методичної роботи, її результативність

Згідно річного плану освітньо – виховної роботи дошкільного закладу  на 2020/2021 навчальний рік, відповідно наказу від 30.08.2021 року № 47 «Про організацію науково – методичної роботи в 2020/2021 навчальному році» з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу та самореалізації, мотивації педагогів до творчої діяльності, систематично проводилася науково – методична робота.

На вирішення головних завдань науково – методичної роботи та визначених проблемних питань проведено 4 педагогічні ради, 2 семінари – практикуми, 1 теоретично-практичний семінар, колективні перегляди освітньо–виховної роботи з дітьми, індивідуальні консультації для педагогів, організована робота творчої групи педагогів з питань роботи за Програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Педагоги закладу відвідували районні, міські семінари, педагогічну майстерню, методичні об’єднання, 1 музичний керівник  пройшов курси підвищення кваліфікації в Харківській академії неперервної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

1

1

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

20

17

85

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

20

15

75

 

У 2020/2021р. навчальному році проведено атестацію:

 • музичного керівника Биченко С.В. встановлення сеціаліст ІІ другої категорії .

  Атестація здійснювалась на підставі комплексної оцінки рівня професійної майстерності, результатів діяльності педагогів шляхом відвідування занять та режимних моментів, визначення рівня знань, умінь та навичок дітей.

Зусиллями творчої групи, що складається з 5 педагогів: Романенко С. А. - завідувач, Бабарики Н.Г. – вихователь - методист,  Носкова 3. П. –вихователь,  Бондар Г. В. - вихователь, Драгунова М.В. – вихователь, розроблено та удосконалено:

 • конспекти «Днів здоров’я» на кожен місяць;
 • добірку консультацій різної тематики;
 • добірку матеріалів для проведення батьківських зборів груп раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку;
 • картотеку «Проведення оздоровчих та загартовуючих заходів у різні пори року;
 • критерії оцінки умінь та навиків дітей по віковим категоріям;
 • підібрано ряд психологічних методик для визначення рівня креативності, які успішно використовував практичний психолог впродовж року;
 • постійно поповнюється банк дидактичного матеріалу, а також опорних конспектів занять, інтегрованих днів із включенням образотворчої діяльності як обов'язкової структурної частини;
 • постійно опрацьовуються статті періодичних видань та новинки науково - методичної літератури з даної теми;
 • в повному обсязі проведена науково - методична робота: брали участь у семінарах усі педагоги, у виступах на педрадах та організації ділових ігор 60 %. у розробці конспектів занять, розваг - 45 %; відвідували районні методичні об'єднаннях 60 %, районних та міських професійних конкурсах - 20% педагогів, успішно займаються самоосвітою 75 % педагогів, що відповідає достатньому рівню.

 

 

 

У своїй роботі педагогічний колектив дотримувався особистісно - орієнтованої моделі гуманістичного виховання дітей, використовуючи творчій підхід та нетрадиційні форми й методи навчання і виховання, які дали можливість розвитку індивідуальним та творчим здібностям дітей. У просвітницькій роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників, вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі.

Результативність роботи педагогів закладу впродовж 2020/2021 навчального року відповідає достатньому рівню (СБ ≈ 3,47)

На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку.

Впродовж навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільний музей (листопад), у бібліотеку (лютий).

Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.

Роботу методичного кабінету за звітний період можна вважати задовільною. Усі заплановані заходи щодо оснащення освітньо - виховного процесу виконано у повному обсязі:

 • поповнено дидактичним матеріалом, методичною та художньою літературою блок з питань безпеки життєдіяльності дітей;
 • придбано розвивальний матеріал з сенсорного виховання для дітей раннього віку;
 • створено бібліотечку тестів для дітей різного віку для діагностики рівня знань та вмінь дітей;
 • виготовлено та придбано дидактичний матеріал для організації інтегрованих днів згідно Базового компоненту дошкільної освіти;
 • поповнено банк опорних  конспектів занять та виховних заходів за освітніми лініями Базового компоненту для дітей різного віку;
 • постійно використовуються педагогами передплатні видання з питань дошкільної освіти та новинки науково -- методичної літератури;
 • поповнено відеотеку відеоматеріалами виховних заходів.

Контрольно-аналітична діяльність протягом року здійснювалась відповідно до річного плану роботи дошкільного закладу, використовувались такі види контролю як: тематичний, комплексний, оглядовий, оперативний, попереджувальний, поточний, узагальнюючий, підсумковий, та різноманітні форми контролю – персональний, колективний, самоконтроль, взаємоконтроль, в наявності є необхідний інструментарій. Але потребує доробки інструментарій для здійснення контролю за різними видами занять (комбінованими, комплексними, інтегрованими).

Результати самоконтролю і взаємоконтролю свідчать про достатній рівень експертних навичок більшості  педагогів. Під час контролю своєчасно виявляються недоліки, надаються рекомендації щодо їх усунення, приділяється увага досягненню педагогами успіхів у справі навчання та виховання дошкільників, проводиться вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду педагогів.

Результати освітньо–виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти з урахуванням вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» представлено у зведеній таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведена таблиця результатів діагностування

дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями БКДО

 

 

Зведена таблиця результативності досягнень дітей старших груп   ДНЗ  № 382 "Джерельце" 2020/2021 н.р.

 

 

 
             

Освітні напрями

результативність

сер. бал

                 

групи

№ 3

№11

                   

 

Особистість дитини

3,44

3,48

3,46

                 

 

Дитина в соціумі

3,28

3,37

3,33

                 

 

Дитина в світі мистецтв

3,43

3,49

3,46

                 

 

Дитина в природному довкіллі

3,39

3,44

3,41

                 

 

Мовлення дитини

3,23

3,21

3,22

                 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3,44

3,51

3,48

                 

 

Гра дитини

3,38

3,45

3,41

                 

 

Середній бал

3,37

3,42

3,39

                 

 

                                           

 

 

Загальний показник рівня розвитку дітей дошкільного віку відповідає достатньому (СБ=3,2).

З метою оснащення освітньо-виховного процесу відповідно Базового компоненту дошкільної освіти:

 • зроблено добірку дитячої художньої літератури та посібників за  програмою;
 • оформлено тематичні виставки науково-методичної, періодичної літератури за різними темами.

Але поряд з позитивним відмічено недоліки:

 • потребує доопрацювання перспективне планування тематичних тижнів на рік;
 • недостатньо авторських розробок занять за освітніми лініями Базового компоненту;
 • недостатнє використання нових форм роботи з дітьми протягом дня.

Причинами виявлених недоліків можна вважати:

 • недостатнє проведення практичних форм роботи з педагогами;
 • не завершено створення сучасного розвиваючого середовища;
 • недостатній рівень експертних навичок педагогів закладу.

Проблеми, які потребують вирішення щодо покращення  якості  освітньо-виховного процесу :

 • оновити розвивальне середовище, облаштувати ігрові та інші центри  з розвитку дитини відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
 • потребує систематизації та поповнення методичний та практичний матеріал щодо створення екологічних проектів, урізноманітнення дидактичного матеріалу, проведення спеціальних ігор-занять з елементами пошуково-дослідницької діяльності, підбір художнього слова;
 • підвищення  професійної компетентності молодих фахівців;
 • інтеграція змісту освітньо-виховного процесу;
 • впровадження інноваційних технологій.

Для усунення недоліків науково-методичної роботи та причин, що їх породжують, необхідно спрямувати діяльність педагогічного колективу на вирішення таких проблем:

 • доповнення розвивального життєвого простору нетрадиційними осередками;
 • планування достатньої кількості колективних переглядів та практичних форм роботи з педагогами;
 • підвищення мотивації педагогів до організації нових форм роботи з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз проведеної роботи з батьками

У дошкільному навчальному закладі певна увага приділяється роботі з батьками. Слід відмітити належну ступінь партнерських взаємовідносин між батьками та вихователем: батьки є активними учасниками та помічниками у створенні відповідних умов перебування дітей у закладі, приймають участь у поповненні груп розвиваючими іграми, у благоустрої майданчиків  Проведено такі спільні виставки з батьками: «Транспорт на вулиці нашій», «Вогонь – друг, вогонь - ворог», спортивне свято „Тато, мама, я – фізкультурників сім’я ”. Відмічено підвищення кількості батьків, які приймали участь у спільних заходах закладу (виставки, конкурси, свята). Результати роботи з батьками відповідають достатньому рівню.

У роботі з даного питання з’ясовано, що:

 - Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками;

 - простежується одноманітність форм роботи з батьками в групах;

 - не систематичне проведення практичних форм роботи.

 

Робота з питань охорони праці

Робота з питань охорони праці проводилася у закладі відповідно до плану, а саме:

 • планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу.
 • згідно атестації робочих місць працівникам, які працюють з несприятливими та шкідливими умовами праці щомісячно виплачуються відповідні доплати. Ці категорії працівників забезпечуються спецодягом;
 • своєчасно організовується робота щодо обстеження будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти;
 • на постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку;
 • запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці;
 • у закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано.

         Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; в наявності штатно-посадові списки невоєнізованих формувань цивільної оборони, створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій.

Стан матеріально-технічної бази з цивільної оборони потребує оновлення та вдосконалення. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені тільки ватно-марлевими пов’язками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз проведеної роботи щодо зміцнення

матеріально-технічної бази закладу

Фінансово-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом роботи дошкільного закладу, інформація надавалась своєчасно згідно з циклограмами.

Систематично здійснювався контроль за роботою медичних працівників, харчоблоку, пральні, обслуговуючого персоналу, за роботою матеріально-відповідальних осіб. Зауважень з боку перевіряючих органів не зареєстровано.

З метою створення належних умов функціонування закладу результати контролю щомісячно розглядаються на інформаційних годинах.

З метою покращення праці обслуговуючого персоналу придбано спецодяг, діелектричні килимки, гумові рукавички.

Батьками вихованців постійно надається допомога щодо ремонту ігрового, спортивного обладнання, дитячих меблів, поточного ремонту приміщень, зміцненню матеріальної бази дошкільного закладу.

З батьківським активом Ради дошкільного закладу погоджено:

- проведення ремонту та фарбування обладнання на дитячих майданчиках;

- об’єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного закладу з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Систематично здійснювався контроль за виконанням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, порушень на виявлено, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконуються своєчасно.

Залучення благодійних внесків батьків дало змогу:

 • Підготовка теплового господарства до опалювального періоду 2021/2022 – 1913 гр.
 • Замір опору ізоляції – 400 грн.
 • Перевірка вентиляційних каналів – 650 грн.
 • Повірка засобів вимірювальної техніки (манометри, термометри) – 462 грн.
 • Повірка лічильника холодної води – 485 грн.
 • Опломбування теплового лічильника -942 грн.
 • Вивезення великого габаритного сміття та сухого гілля – 2800 грн.
 • Покіс трави на території дошкільного закладу та закріпленій території – 4000 грн.
 • Висаджування квітів у квітники – 345 грн.
 • Технічне обслуговування вогнегасників– 1505 грн.
 • Технічна підтримка сайту ДНЗ на 2021 рік – 925 грн.
 • Ремонт сальної  кімнати групи № 7 (очищення стін від шпалер та фарби, шпатлювання стін та стелі, фарбування стелі, наклеювання шпалер, фризів) – 7000 грн.
 • Ремонт сходів центрального входу та харчоблоку – 5000 грн.

    - що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):

 • Придбання посуду – 1945 грн.
 • Меблі – 19850 грн.
 • Придбання будівельних матеріалів (цегла, фарба, шпалери, клей, пензлі, плінтус,  шпаклівка, грунт) – 8963 грн.
 • Придбання миючих засобів – 5795 грн.
 • Придбання матів тотамі  – 2800 грн.
 • Постільна білизна – 10994 грн.
 • Дидактичний, розвивальний матеріал – 11029 грн.
 • Канцтовари – 980 грн.
 • Спецодяг – 750 грн.
 • Хозинвітар – 1339
 • Садові фігури - 850
 • Придбання матеріальних цінностей – 5998 грн.

 

За бюджетні кошти  та державну субвенцію в закладі:  придбано  миючі засоби, рукава пожарні, шафи для рукавів, канцтовари.

 

 

 

Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу у розділі «Благодійні внески» та оприлюднювалась на зборах.