Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Заходи щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень в ДНЗ на 2018 рік

План заходів

щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень в

комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 382 «Джерельце» Харківської міської ради» на 2018 рік

 

з/п

Заходи

 

Виконавці

 

Термін виконання

 

 1.  

Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо у дошкільному навчальному закладі, серед працівників закладу з питань дотримання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів антикорупційного спрямування.

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 

 1.  

Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 1.  

Забезпечувати у межах повноважень виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо своєчасного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік керівника, працівників дошкільного навчального закладу,  які підлягають декларуванню.

Завідувач

С.А. Романенко

До 1 квітня 2018 року

(*до 31 грудня 2019 року)

 1.  

Надавати методичну та консультативну допомогу працівникам дошкільного навчального закладу щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Завідувач

С.А. Романенко

До 1 квітня 2019 року

 

 1.  

Провести організаційну та роз’яснювальну роботу щодо надання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік матеріально-відповідальних осіб (завідувач господарства, сестра медична старша,вихователь-методист,каштелян).

Завідувач

С.А. Романенко

До 01.03.2019

 

 1.  

Забезпечити отримання від суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та в частині отримання від таких осіб протягом одного року з моменту звільнення або припинення відповідної діяльності, за своїм останнім місцем роботи (служби) таких декларацій.

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 1.  

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» організувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством.

Завідувач

С.А. Романенко

У разі виявлення порушення

 1.  

Надавати суб’єктам звернення до управління освіти своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади».

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 1.  

Здійснювати на зборах трудового колективу стану виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Завідувач

С.А. Романенко

Згідно з планом роботи

 

 1.  

Забезпечити контроль за дотриманням працівниками дошкільного навчального закладу  Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010  № 214 (зі змінами).

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 

 1.  

Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними працівниками закладу  з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 

 

 1.  

Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян  та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Завідувач

С.А. Романенко

Протягом року

 

 1.  

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств. Установ та організацій,спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Завідувач

С.А. Романенко

За потребою

 

 1.  

Подання інформації начальнику управління про випадки виявлення фактів порушень працівниками закладу законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, про запобігання та протидію корупції, ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводити службові розслідування (перевірки)

Завідувач С.А. Романенко

У разі виявлення порушення

 1.  

Забезпечувати інформування правоохоронних органів відповідно до їх компетенції у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні посадовими особами своїх посадових обов’язків, ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Завідувач

С.А. Романенко

У разі виявлення порушення

 1.  

Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

Завідувач

С.А. Романенко

До 15 січня 2019 року

 

 1.  

Проводити заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь.

Завідувач

С.А. Романенко

Раз на півріччя

 1.  

Забезпечити підготовку проекту Плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні освіти на 2019 рік.

Завідувач

С.А. Романенко

До 31 грудня  2018 року

 

 

 

 

 

 

Завідувач                                                                                        С.А. Романенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

 

 

 

 

 

Н А К А З

 

19.02.2015                                                                                             № 47

                                                                                                                

Про затвердження положення про

уповноважену особу з питань

запобігання та виявлення корупції,

плану заходів щодо запобігання та профілактики

корупційних правопорушень на 2015 рік

 

Відповідно до Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», ураховуючи Методичні рекомендації Міністерства юстиції України від 16.10.2013 «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» (зі змінами), згідно розпорядження міського голови від 10.12.2013 № 2111/2к «Про забезпечення дотримання виконавчими органами Харківської міської ради вимог антикорупційного законодавства», наказу Адміністрації Київського району Харківської міської ради від 16.01.2015 № 05 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень на 2015 рік», наказу управління освіти адміністрації Київського району від 19.01.2015 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень на 2015 рік», з метою реалізації державної політики реформування системи із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Призначити вихователя-методиста Бабарику Н.Г.уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
 2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №382 «Джерельце» Харківської міської ради» (додаток 1).
 3. Затвердити План заходів щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень у дошкільному навчальному закладі  на 2015 рік (додаток 2).

4. Забезпечити виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо запобігання та профілактики корупційних правопорушень у дошкільному навчальному закладі на 2015 рік .

Протягом 2015 року

5. Уживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням, проведенні атестації педагогічних працівників, розподілу педагогічного навантаження тощо.

Постійно

6. Особистий прийом громадян проводити спільно з уповноваженими представниками Ради закладу.

                                                                                                               Постійно

7. Прийом вихованців на новий навчальний рік проводити з залученням батьківської громадськості і представників трудового колективу.

До 31.08.2016

8.Систематично оприлюднювати на сайтах навчальних закладів та інформаційних стендах дані про надходження та витрати позабюджетних коштів.

Щомісяця

9.Проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

Постійно

10.Не допускати порушення встановлених законом обмежень щодо         використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей одержання неправомірної вигоди чи прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Постійно

  11.Не допускати порушення встановлених законом обмежень щодо дарунків, пожертв.

Постійно

 12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Завідувач                                                                                 С.А.Романенко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   Наказ  КЗ «ДНЗ (ясла-садок)    

                                                                     №382«Джерельце»»

                                                                      від «19» лютого  2015р. № 47

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №382

«Джерельце» Харківської міської ради»

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №  382 «Джерельце» Харківської міської ради» (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством: за рішенням директора школи.

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, в установі уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна начальнику управління освіти.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам дошкільного навчального закладу роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб дошкільного навчального закладу, вносить завідувачу пропозиції щодо усунення таких ризиків;

3) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, інформує в установленому порядку про такі факти завідувача закладу, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

4) веде облік працівників школи, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

6) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників школи до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених

на неї завдань, а також в установленому законом порядку

інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників школи усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед директором школи питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у дошкільному навчальному закладі з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території дошкільного навчального закладу, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються завідувачем дошкільного навчального закладу, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту дошкільного навчального закладу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

 

 

Завідувач                                                                     С.А. Романенко