Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Стоп булінг !

Наказом МОН «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 №1646, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394  
- визначено суб’єктів реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти та Порядок реагування на випадки булінгу;
- визначено ознаки булінгу (цькування), а саме:
умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;
словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;
будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;
будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;
інші правопорушення насильницького характеру.

 

Законом України «Про освіту» (ст.26)  визначено, що керівник закладу освіти забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу:
1. Затверджує і оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу;
2. Розглядає заяви про випадки булінгу;
3. Видає рішення про проведення розслідування;
4. Скликає засідання комісії для прийняття рішення за результатами розслідування та вживає відповідних заходів реагування.
 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти зобов’язані на офіційних веб-сайтах розмістити:
1. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
2. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу;
4. Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

 

 

Дослідження свідчать, що останнім часом значно збільшилася кількість дітей дошкільного віку з підвищеною тривожністю. Однією з основних причин такої негативної динаміки є жорстоке поводження з дітьми. Дитинство — пора становлення особистості. І саме у цей період дитина потребує найбільшої уваги і захисту. Тож найближче оточення має забезпечити дитині належний догляд та турботу, а головне — безпечне і радісне існування.
 
Профілактика жорстокого поводження з дітьми  в дитячому садку
 
Кожним зверненням до дитини — словом, інтонацією, жестом, і навіть мовчанням — ми повідомляємо їй не лише про себе, свій стан, а й про неї, частіше — саме про неї. Від повторюваних зна­ків схвалення, любові та прийняття у дитини з'являється відчуття: «зі мною все гаразд», «я — хороший». А від сигналів осуду, незадо­волення, критики — відчуття «зі мною щось не так», «я — поганий». Емоційна пам'ять дитини фіксує ці відчуття, і вони стають основою формування самооцінки. У ранньому та молодшому дошкільному віці вплив найближчого оточення відіграє вирішальну роль у станов­ленні особистості дитини.
 
      З огляду на це колектив дошкільного закладу повинен система­тично проводити роботу щодо профілактики жорстокого поводжен­ня з дітьми.
 
Формування у педагогів толерантного ставлення до дітей
 
Жорстоким поводженням з дітьми у дошкільному закладі мож­на вважати, зокрема:
 
- підвищений тон, крик педагога;
 
- необґрунтовані та неадекватно занижені оцінки;
 
- сувору дисципліну, яка тримається на страхові;
 
- авторитаризм, вимоги без пояснень.
 
- фізичне насильство;
 
- нехтування інтересами та потребами ди­тини.
 
- неприйняття;
 
- погрози або терор;
 
- ігнорування психологічних потреб дитини;
 
- ізоляція;
 
- розбещення.
 
Необхідною умовою попередження жорстокого поводження з дітьми є підвищення психологічної та педагогічної обізнаності педа­гогів. Дуже важливо, щоб педагоги усвідомлювали ті наслідки, до яких призводить жорстоке поводження з дітьми, та розуміли, які дії щодо дітей є жорстокими і де вимогливість межує з жорстокістю. А ще — необхідно формувати у педагогів толерантне ставлення до дітей. Адже педагоги мають за будь-яких умов проявляти великодушність до дітей, поважати їхні права, визнавати право кожної дитини бути ін­шою, сприймати її такою, якою вона є, вміти поставити себе на місце дитини, співпрацювати з нею на засадах партнерства.