Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Стоп булінг !

Нормативно-правові документи

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"
 

Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти" (порядок реагування на випадки булінгу, порядок подання та розгляду заяв)

Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"

Лист МОН України від 29.01.2019 року № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII»

Наказ закладу дошкільної освіти від 01.02.2021 № 14 "Про створення комісії з розгляду випадків булінгу у дитячому навчальному закладі"


 

 

Законом України «Про освіту» (ст.26)  визначено, що керівник закладу освіти забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу:
1. Затверджує і оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу;
2. Розглядає заяви про випадки булінгу;
3. Видає рішення про проведення розслідування;
4. Скликає засідання комісії для прийняття рішення за результатами розслідування та вживає відповідних заходів реагування.
 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти зобов’язані на офіційних веб-сайтах розмістити:
1. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
2. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу;
4. Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

 

Відповідно до п.39 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018 № 658 у закладі освіти призначено уповноважену особу, що здійснює заходи у сфері запобігання протидії насильству: 

Бабарика Наталія Григорівна, вихователь-методист,
0660363927

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

№з/п

Назва та мета організації

Контакт

1.

Єдина гаряча лінія для осібякіпостраждаливідторгівлі людьми, домашньогонасильства, насильства за ознакоюстаті, насильствастосовнодітей, абозагрозуйоговчинення

15-47

2.

Національнадитячагарячалінія (з питаньбулінгу, різнихвидівнасилля, психологічноїдопомоги) «Ла Страда Україна»

0800 500 225,

116 111

(З 12.00 до 20.00)

3.

Єдинийтелефонний номер системибезоплатноїправовоїдопомоги для постраждалихвіддомашньогонасильства.  Учасникиосвітньогопроцесуможутьотриматикваліфіковануправовудопомогу

0 800 213 103

4.

Гаряча лінія для отримання безкоштовної психологічної допомоги. Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство охорони здоров’я України.

Реєструйтеся на платформі «Розкажи мені» та покращуйте свій емоційний стан. 

tellme.com.ua

 

5.

Товариство Червоного Хреста України, Інститут когнітивного моделювання. З питань протидії домашньому насильству.

Он-лайн- платформа «Мені здається».

https://itseems.com.ua/

6.

Проєкт "Мій телефонний друг".

Волонтерипідтримують людей, якіопинилися на самотіпід час пандемії

COVID-19. 

0 800 202 147

(з 12:00 до 20:00)

 

 

 

 

 

 

Телефони довіри
  • Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
  • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
  • Гаряча лінія з питань запобіганнянасильству 116 123 або 0 800500335;
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  • Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  • Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  • Національна поліція України 102.