Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Освітній процес

Основні цільові пріоритети.
Виховувати у дітей любов до україни, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Пробудити у дитини духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості.
Формувати особистість у контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини, що відповідає її етнопсихології.
Сформувати творчу індивідуальність на національній основі і водночас розвинену на рівні сучасності, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових. соціальних та фізіологічних потреб і готова фізично та психічно до подальших вимог сім’ї, життя. школи.
Прищеплювати дитині безкорисливість як вищу цінність у шкалі цінностей культури і водночас елементи економічної обізнаності. діловитості. компетентності.
Підвищувати рівень освітньо - виховного процесу та управлінської діяльності через проведення моніторингових процедур.
Підвищуати рівень професійної майстерності та експертних навичок педагогів.
Спямувати фізичне виховання на саморегуляцію поведінки дошкільників, формування бажання бути сильними, здоровими, витривалими та вироблення навичок правильного поводження в небезпечних ситуаціях.
Науково-методична тема закладу дошкільної освіти № 382 "Джерельце"
Формування компетентностей дитини дошкільного віку через розвиток її творчих здібностей, творчого мислення, підвищення якості освіти та здійснення соціально-орієнтованого підходу до управління дошкільним навчальним закладом.

 

Основні завдання 2021/2022

 

 

  1.   Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників,                           використовуючи в роботі різноманітні види фольклору.
  2. Формувати сенсорно-пізнавальнуобізнаністьдітей шляхом впровадження    пошуково-дослідницької  діяльності у освітньо-виховномупроцесі.
  3. Сприятистановленнюпріоритетностіпатріотичноговиховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.