Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Запобігання корупції

Канали повідомлення для викривачів:

 

Внутрішні

1) телефон закладу 725-03-42

2) Електрона пошта закладу  [email protected]

3) Форма зворотнього зв’язку  сайту закладу https://sadik382.klasna.com/uk/site/contact.html

 

Регулярні

1)цілодобова анонімна телефонна лінія ХМР (057) 725 80 05
2)Електронна адреса уповноваженої особи з питань запобігання та протидії  корупції Управління освіти [email protected]
3)телефона лінія Управління освіти (057) 725 24 84
4)Форма зворотнього зв’язку Управління освіти
 http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua/forma_zvorotnjogo_zvyazku/

Роз'яснення Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК)

Відео-роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій

Про антикорупційних уповноважених

Про конфлікт інтересів

Антикорупційна стратегія

Проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки

Проект Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки»

Пояснювальна записка до Проекту Закону України “Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки”

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки»

Проект постанови Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Закону України “Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки”

Робочі матеріали за результатами опрацювання зауважень і пропозицій до проекту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки


Нормативно-правова база з питань запобігання проявам корупції

1.Конституція України

2.Кримінальний кодекс України

3.Кодекс України про адміністративні правопорушення

4.Закон України "Про запобігання корупції"

5.Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

6.Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

7.Закон України "Про доступ до публічної інформації"

8.Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

11.Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950

12.Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

13.Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентство з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194

14.Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069

15.Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848

16.Порядок надання державною фіскальною службою України інформації з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджено наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2016 № 911, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 28.10.2016 № 101, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2016 р. за № 1677/29807

17.Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.10.2016 № 74, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2016 р. за № 1542/29672

18.Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609

19.Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 р. за № 1366/29496

20.Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 11.08.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 081.09.2016 р. за № 1230/29360

21.Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 р. за № 987/29117

22.Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07. 2016 за № 960/29090

23.Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089

24. Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції затверджений наказом НАЗК від 06.12.2019 № 159/19 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2020 р. за № 14/34297

25. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства України з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839

26. Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю

 

 

Заходи

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням,

пов’язаним із корупцією, іншим порушенням Закону України «Про запобігання корупції»

у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

 №382 «Джерельце»  Харківської міської ради»

на 2021-2022 навчальний рік

з/п

Захід

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.  

Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо у структурних підрозділах комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце» Харківської міської ради» (далі – ДНЗ), серед посадових осіб з питань дотримання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», та інших актів антикорупційного спрямування.

Протягом року

 

Романенко С.А.

Бабарика Н.Г.

 

 

 1.  

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми  освіти.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 

 1.  

Дотримання обмеження щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб (заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1 прожиткового мінімуму).

 

Постійно

Романенко С.А.

 

 

 

 1.  

Ужиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Романенко С.А.

 

 

 

 1.  

Повідомлення про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади.

 

не пізніше наступного робочого дня

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Не вчинення дій та не приймання рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

 

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Здійснювати методичне керівництво проведенням заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції, координування роботи, аналіз та узагальнення інформації стосовно виконання Законів України із зазначених питань посадовими особами ДНЗ

Протягом року

Романенко С.А.

Бабарика Н.Г.

 

 1.  

Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики.

 

Постійно

Романенко С.А.

 

 

 1.  

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» організувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством.

У разі виявлення

порушення

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Надавати суб’єктам звернення до ДНЗ своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про очищення влади».

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Здійснювати на апаратних нарадах ДНЗ розгляд стану виконання законодавства про запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Згідно з планом роботи

Романенко С.А.

 

 

 

 1.  

Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними посадовими особами з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Дотримання принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян  та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Протягом року

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Подання інформації начальнику управління про випадки виявлення фактів порушень посадовими особами законодавства про запобігання та протидію корупції, ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводити службові розслідування (перевірки)

У разі виявлення

порушення

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.

 

До 15 січня 2022 року

Романенко С.А.

 

 

 

 1.  

Проводити заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь.

Раз на півріччя

Романенко С.А.

 

 

 1.  

Забезпечити підготовку проєкту Плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в ДНЗ на 2021рік.

До 31 грудня  2021 року

Романенко С.А.