Харків. Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради"

 

http://dniokh.gov.ua/

Основні напрямки діяльності

Основні напрямки діяльності

Пріоритетний напрямок роботи - ГУМАНІТАРНО - ЕСТЕТИЧНИЙ

 

Основні цільові пріоритети.
Виховувати у дітей любов до україни, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Пробудити у дитини духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості.
Формувати особистість у контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини, що відповідає її етнопсихології.
Сформувати творчу індивідуальність на національній основі і водночас розвинену на рівні сучасності, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових. соціальних та фізіологічних потреб і готова фізично та психічно до подальших вимог сім’ї, життя. школи.
Прищеплювати дитині безкорисливість як вищу цінність у шкалі цінностей культури і водночас елементи економічної обізнаності. діловитості. компетентності.
Підвищувати рівень освітньо - виховного процесу та управлінської діяльності через проведення моніторингових процедур.
Підвищуати рівень професійної майстерності та експертних навичок педагогів.
Спямувати фізичне виховання на саморегуляцію поведінки дошкільників, формування бажання бути сильними, здоровими, витривалими та вироблення навичок правильного поводження в небезпечних ситуаціях.